Yıl: 2010 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 191 - 206 Metin Dili: Türkçe

Televizyon haberleri ve egemen söylemin yeniden üretimi sürecinde ideoloji inşa stratejilerinin kullanımı

Öz:
Bireyler, gündelik yaşamın anlamlandırılması sürecinde doğruluğunu sorgulamaksızın sıklıkla televizyon haberlerine başvurmaktadırlar. Bireylerin bu derece önem verdikleri haberlerin oluşmasında, aslında iktidar sahiplerinden, iş dünyasının önde gelen isimleri, medya patronları ve bu alanda girişimde bulunması uygun görülen birçok kişi söz sahibidir. Bu çalışmada televizyon haberlerinin, kullanılan çerçevelerle söz konusu egemen söylemlerin yeniden üretim sürecine nasıl katkıda bulunduğu sorunsalı üzerinde durulmuştur. İzleyicilerde oluşturduğu gerçeklik duygusuyla, mevcut durumun sürekliliğini sağlamak için televizyon haberlerinin nasıl çerçevelendiği ve özellikle hangi ideoloji inşa stratejilerini kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: televizyon haberciliği ideoloji inşa stratejileri haber çerçeveleme televizyon egemen söylem televizyon haberleri kitle iletişim araçları ideolojinin yeniden üretimi gerçeklik televizyon kanalları

Usage of ideology building strategies in the process of reproducing television news and dominant discourse

Öz:
Individuals have frequently turned to television news without questioning its truth in the process of reasoning the daily life. In the process of such valuable items, so many people from governmental bodies, leading business owners to media patrons, and a great number of people promoted to indulge in the matter have words to say. This study focuses primarily on the problem of how such sovereign statements contribute to the process of reproduction. Its tried to be determined how the tv news is framed and especially which ideological building strategies they use in order to provide the continuity of the existing position and the feeling of reality which the audience forms.
Anahtar Kelime: television mass media reality reproduction of ideology television channels ideology construction strategies news framing television news reporting dominant discourse television news

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Althusser L (2003) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Alp Tümertekin (çev), İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Atabek N ve Uztuğ F (1998) Haberde Çerçeveleme ve Öne Çıkarma, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Kurgu Derg, 15 Eskişehir.
 • Chomsky N ve Herman E S (1998) Medya Halka Nasıl ‘Evet’ Dedirtir: Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği, Berfu Akyolda, Tamara Han, Metin Çetin ve İsmail Kaplan (çev), Minerva Yayınları, İstanbul.
 • Dursun Ç (2001) Televizyon Haberlerinde İdeoloji İmge Kitabevi, Ankara.
 • Erdoğan İ ve Alemdar K (1990) İletişim ve Toplum Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • Ergül H (2001) Absürdün Sınırında Haber: Magazin Söylemi ve Duyargalarımız, http:// www.medyakronik.net/akademi/makaleler/mak aleler28. htm, 24.12.2007.
 • Fiske J (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş, Süleyman İrvan (çev), Bilim Sanat Yayınları, Ankara.
 • Karaduman S (2007) Medyatik Gerçeklikte Kimlik Temsilleri: Televizyon Haberlerinin Aktörleri Üzerine Düşünceler, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Derg, 4 (4), 45–56.
 • Kaya, A Y ve Serarslan, M (2004) İstanbul Terör Saldırılarının İngiliz Basınına Yansıması, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Orhan Gökçe ve Uğur Demiray (ed), Çizgi Kitabevi, Konya, 359–379.
 • Kazancı M (2002) Althusser, İdeoloji ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Derg, 55–87
 • Kazancı M (2003) Althusser ile İdeoloji Üzerine Yapılamamış Bir Söyleşi, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Derg, 37–53
 • Kazancı M (2006) Althusser, İdeoloji ve İdeolojiyle İlgili Son Söz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Derg, 67–93
 • Köse H (2001) Konuşma, İfade Birlikleri ve İktidar Söylemleri, http://www.istanbul.edu.tr /4.boyut/ilksayi/hkose-iktidarsoylemi.htm, 26.11.2008.
 • Mardin Ş (1992) İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Mc Carthy, E D (2002) Bilgi Kültürü- Yeni Bilgi Sosyolojisi, Çivi Yazıları, İstanbul.
 • Mora N (2007) Haber ve Haber Söylemi, www.dorduncukuvvetmedya.com/dkm/article. php?sid= 26.11.2008.
 • Mutlu E (1998) İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara.
 • Orhon N E (2004) Değişim Değeri Açısından Televizyon Haberi - Teknolojik Ve İdeolojik Boyutuyla Metalaşan Televizyon Haberleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1537, Eskişehir.
 • Özkanal B (1998) Televizyon Haber Programlarında Gerçekliğin Sunumu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Özdenören R (2002) Yazı, İmge, Gerçeklik, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Sancar Ü S (1997) İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Scheufele D A (1999) Framing as a Theory of Media Effects, Journal of Communication, http://www.asc.upenn.edu/usr/ogandy/ C45405 %20resources/Scheufele%20framing20as%20 effects.pdf, 09.03.2009.
 • Shoemaker P ve Resse S D (2002) İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi, Medya Kültür Siyaset, Süleyman İrvan (der), Alp Yayınevi, Ankara.
 • Sholle D J (2005) Eleştirel Çalışmalar: İdeoloji Teorisinden İktidar/ Bilgiye, Medya İktidar İdeoloji, Mehmet Küçük (der) Ark Yayınları, Ankara.
 • Tokgöz O (2000) Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Tonga Y (2005) İçerik Analizi/ Karşılaştırmalı Yöntem, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/ courses/spring2005/bby208/bby208-4b-icerikanalizi. ppt, 19.03.2009.
 • Yüksel E ve Gürcan, H İ (2005) Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitabevi, Konya.
 • Yüksel Y (2008), Polisin Parlayan İmajı ve Medya, http://www.isref.org/index.php?pid= 43&page=view&id=798, 09.03.2009
 • Yavaşgel E (2004) Uluslar Arası Siyasette İletişim Politikaları Yaratan İdeolojik Tabanlı Olgu ve Kavramlar, Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık (ed) Eğitim Kitabevi, Konya.
APA KAZAZ M, ÇOBAN M (2010). Televizyon haberleri ve egemen söylemin yeniden üretimi sürecinde ideoloji inşa stratejilerinin kullanımı. Selçuk İletişim, 6(2), 191 - 206.
Chicago KAZAZ METE,ÇOBAN Melek Televizyon haberleri ve egemen söylemin yeniden üretimi sürecinde ideoloji inşa stratejilerinin kullanımı. Selçuk İletişim 6, no.2 (2010): 191 - 206.
MLA KAZAZ METE,ÇOBAN Melek Televizyon haberleri ve egemen söylemin yeniden üretimi sürecinde ideoloji inşa stratejilerinin kullanımı. Selçuk İletişim, vol.6, no.2, 2010, ss.191 - 206.
AMA KAZAZ M,ÇOBAN M Televizyon haberleri ve egemen söylemin yeniden üretimi sürecinde ideoloji inşa stratejilerinin kullanımı. Selçuk İletişim. 2010; 6(2): 191 - 206.
Vancouver KAZAZ M,ÇOBAN M Televizyon haberleri ve egemen söylemin yeniden üretimi sürecinde ideoloji inşa stratejilerinin kullanımı. Selçuk İletişim. 2010; 6(2): 191 - 206.
IEEE KAZAZ M,ÇOBAN M "Televizyon haberleri ve egemen söylemin yeniden üretimi sürecinde ideoloji inşa stratejilerinin kullanımı." Selçuk İletişim, 6, ss.191 - 206, 2010.
ISNAD KAZAZ, METE - ÇOBAN, Melek. "Televizyon haberleri ve egemen söylemin yeniden üretimi sürecinde ideoloji inşa stratejilerinin kullanımı". Selçuk İletişim 6/2 (2010), 191-206.