Yıl: 2009 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 197 - 212 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı “Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5.Sınıf Örneği)”ni belirlemektir. Çalışma grubu, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Erzurum ili Aşkale ilçesi İbrahim Polat İlköğretim Okulundaki 5-A ve 5-B şubelerinde öğrenim gören 21 erkek ve 20 kız olmak üzere toplam 41 öğrenciden oluşmuştur. 5-A sınıfında bulunan 8 erkek ve 11 kız olmak üzere toplam 19 öğrenci kontrol grubunu, 5-B sınıfında bulunan 13 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 22 öğrenci ise deney grubunu oluşturmuştur. Araştırmada “Kontrol Gruplu Ön Test-Son Test Deneysel Desen”, verilerin analizinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analizler, bilgisayarda SSPS 12.00 for Windows İstatistiksel paket programıyla yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular, yapılandırmacı öğrenme ilkelerine göre işlenen dersin, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin akademik başarıları ve öğrenilen bilgilerin kalıcılık düzeylerini arttırdığını, tutum yönünden ise bir değişiklik olmadığını göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aydın, Güliz, Balım, Ali Günay. (2005). “Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Modellendirilmiş Disiplinler Arası Uygulama: Enerji Konularının Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (2), ss. 145-166.
  • Duffy, T. M. & Cunningham, D. J. (1996). “Constructivism: Implications For The Desig And The Delivery of Instruction”, In David H. Jonassen, (Ed.), Handbook of Research for Educational Communications And Technology, USA, New York: Simon & Schuster Macmillan Library Reference, ss.170-198.
  • Koç, Gürcü. (2002). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Duyuşsal ve Bilişsel Öğrenme Ürünlerine Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4.-5. Sınıflar), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü.
  • Sağlam, Halil İbrahim. (2006). Türkiye’deki Davranışçı ve Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
  • Tekin, Halil. (2004). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, (17.Baskı), Ankara: Yargı Yayınevi.
  • Tezci, Erdoğan, Aysun Gürol. (2003). “Oluşturmacı Öğretim Tasarımı ve Yaratıcılık”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2, (1), Article 8, January, http://www.tojet.net/index_tur.asp E.T:11.12.07
  • Yurdakul, Bünyamin. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine, Bilişötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Öğrenme Sürecine Katkıları. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
APA ÜNAL D, ÇELİKKAYA T (2009). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). , 197 - 212.
Chicago ÜNAL DALIM ÇIGDEM,ÇELİKKAYA Tekin Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). (2009): 197 - 212.
MLA ÜNAL DALIM ÇIGDEM,ÇELİKKAYA Tekin Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). , 2009, ss.197 - 212.
AMA ÜNAL D,ÇELİKKAYA T Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). . 2009; 197 - 212.
Vancouver ÜNAL D,ÇELİKKAYA T Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). . 2009; 197 - 212.
IEEE ÜNAL D,ÇELİKKAYA T "Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)." , ss.197 - 212, 2009.
ISNAD ÜNAL, DALIM ÇIGDEM - ÇELİKKAYA, Tekin. "Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)". (2009), 197-212.
APA ÜNAL D, ÇELİKKAYA T (2009). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 197 - 212.
Chicago ÜNAL DALIM ÇIGDEM,ÇELİKKAYA Tekin Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13, no.2 (2009): 197 - 212.
MLA ÜNAL DALIM ÇIGDEM,ÇELİKKAYA Tekin Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, 2009, ss.197 - 212.
AMA ÜNAL D,ÇELİKKAYA T Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 13(2): 197 - 212.
Vancouver ÜNAL D,ÇELİKKAYA T Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 13(2): 197 - 212.
IEEE ÜNAL D,ÇELİKKAYA T "Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, ss.197 - 212, 2009.
ISNAD ÜNAL, DALIM ÇIGDEM - ÇELİKKAYA, Tekin. "Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13/2 (2009), 197-212.