Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 437 - 444 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım

Öz:
Düşme yaşlılarda sık karşılaşılan, ölüm ve hastalık oranlarında önemli miktarda artışa yol açan geriatrik sendromlardan biridir. Yaşlıda bilişsel, davranışsal ve yürütücü fonksiyonlarda gerileme ortaya çıktığında, düşme görülmeye başlanır. 65 yaş üstünde, sağlıklı ve toplum içinde yaşayanlarda kişi başı yıllık düşme oranı %30-40 iken, uzun dönem bakım merkezlerinde yaşayanlarda %50’lere çıkmaktadır. Önemli yaralanma olarak nitelendirebileceğimiz kırık (kalça, kol, bilek, pelvis), kafa ve ciddi yumuşak doku yaralanmaları, düşen yaşlıların %10-25’inde gelişebilmektedir. Düşme, çeşitli nedenlerden dolayı, klinik muayenede sıklıkla gözden kaçmaktadır: düşme sonrası yaralanma gelişmemişse hasta, doktora düşmeyi söylemeyebilir; doktor düşmeyi hastaya sormayabilir veya doktor ve hastanın yanlış düşüncesine göre düşme, yaşlanmanın bir parçası olarak değerlendirilebilir. Yaşlılar genellikle düşme konusunda kendiliğinden bilgi vermedikleri için hepsine yılda en az bir defa düşüp düşmediği sorulmalı, denge ve yürüme problemleri açısından değerlendirilmelidirler. Yaşlıda düşmenin birçok farklı nedeni vardır. Postüral dengeyi sağlayan vestibüler sistemde, yürüme ve kardiovasküler fonksiyonda, altta yatan yaş nedenli bozulmalara ilave bir faktör, normal denge mekanizmasını etkileyerek düşmeler gerçekleşebilir. Bu faktör bir akut hastalık (ateş, sıvı kaybı, aritmi vb.), yeni bir ilaç veya güvenli olmayan yürüme alanı olabilir. Yaşlı kişiler, ortaya çıkan ek streslerle başa çıkamayabilirler. Düşmeyi önleme ve sıklığını azaltmada, tıbbi girişimler, çevresel düzenlemeler, eğitim-egzersiz programları ve yardımcı aletler kullanılmaktadır. Risk faktörlerinin tespiti ve bunlara dikkat edilmesi veya ortadan kaldırılması, düşme oranını azaltabilmektedir. Bu nedenle, yaşlının hareketinin kısıtlanmasına, bakımevine yerleştirilmesine yol açan ve bağımsız yaşamını tehdit eden düşmenin değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Approach to fall in elderly population

Öz:
Falls are one of the geriatric syndromes which occur commonly and significantly increase morbidity and mortality rates in elderly. The incidence of falls increases with age. Falls usually occur when impairments in cognitive, behavioral, and executive function begin. The incidence of fall is between 30 and 40 percent of community-dwelling people and approximately 50 percent of individuals in the long-term care setting over the age of 65 years. Fracture (hip, arm, wrist, pelvis), head trauma or major lacerations, as defined serious wounding, occur 10-25% of elderly cases. Fall is overlooked in clinical examination due to various reasons; the patient never mentions the event to a doctor; there is no injury at the time of the fall; the doctor fails to ask the patient about a history of falls; or either doctor or patient erroneously believes that falls are an inevitable part of the aging process. Elderly give not usually any self-information about fall, for this reason, all older patients should be asked at least once per year about falls and should be assessed in terms of balance and gait disorders. There are many distinct causes for falls in old people. Falls in older individuals occur when a threat to the normal homeostatic mechanisms that maintain postural stability is superimposed on underlying age-related declines in balance, ambulation, and cardiovascular function. This factor may be an acute illness (eg, fever, water loss, arrhythmia), a new medication, an environmental stress (eg, unfamiliar surrounding), or an unsafe walking surface. The elderly person can not cope with happened additional stress. To prevent and decrease the frequency of falls, effective approaches are medical interventions, environmental modifications, education-exercise programs, and assisted device. Detection and amelioration of risk factors can significantly reduce the rate of future falls. The assessment of fall, causing mobility restriction, use of nursing home, and treating independent live in elderly, are very important. and needs further studies.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Zecevic AA, Salmoni AW, Speechley M, Vandervoort AA. Defining a fall and reasons for falling: comparisons among the views of seniors, health care providers, and the research literature. Gerontologist. 2006; 46(3): 367-376.
 • 2. Holtzer R, Friedman R, Lipton RB, Katz M, Xue W, Verghese J. The relationship between specific cognitive functions and falls in aging. Neuropsychology. 2007; 21(5): 540-548.
 • 3. McMahon DJ, Schwab CW, Kauder D. Comorbidity and the elderly trauma patient. World J Surg. 1996; 20: 1113–1120.
 • 4. Douglas PK, Schmader KE, Sokol NH. Falls in the elderly: Risk factors and patient evaluation. UpToDate (CD). 2008.
 • 5. Tinetti ME. Clinical practice. Preventing falls in elderly persons. N Engl J Med. 2003; 348: 42-49. 6. Masud T, Morris RO. Epidemiology of falls. Age Ageing. 2001; 30: 3–7.
 • 7. Rubenstein LZ, Josephson KR. Falls and their prevention in elderly people: what does the evidence show? Med Clin North Am. 2006; 90: 807-824.
 • 8. Tinetti ME, Doucette J, Claus E, Marottoli RA. Risk factors for serious injury during falls by older persons in the community. J Am Geriatr Soc. 1995; 43: 1214-1221.
 • 9. Sattin RW, Huber DAL, DeVito CA, Rodriquez JE, Ros A, Bacchelli S, et al. The incidence of fall injury events among the elderly in a defined population. Am J Epidemiol. 1990; 131: 1028-1037.
 • 10. Kiel DP, O'Sullivan P, Teno JM, Mor V. Health care utilization and functional status in the aged following a fall. Med Care. 1991; 29: 221-228.
 • 11. Peel NM, McClure RJ, Hendrikz JK. Healthprotective behaviours and risk of fall-related hip fractures: a population-based case-control study. Age Aging. 2006; 35 (5): 491-497.
 • 12. Rubenstein LZ. Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age & Aging. 2006; 35: 37-41.
 • 13. Austin N, Devine A, Dick I, Prince R, Bruce D. Fear of falling in older women: a longitudinal study of incidence, persistence, and predictors. J Am Geriatr Soc. 2007; 55: 1598-1603.
 • 14. Jensen J, Nyberg L, Gustafson Y, Lundin-Olsson L. Fall & injury prevention in residential careeffects in residents with higher & lower levels of cognition. J Am Geriatr Soc. 2003; 51: 627–635.
 • 15. Felson DT, Anderson JJ, Hannan MT, Milton RC, Wilson PW, Kiel DP. Impaired vision and hip fracture: The Framingham Study. J Am Geriatr Soc. 1989; 37: 495-500.
 • 16. Naharcı Mİ, Işık AT. Yaşlılarda sıvı-elektrolit dengesi. Sendrom. 2009. (basım aşamasında).
 • 17. Lord SR, Dayhew J, Howland A. Multifocal glasses impair edge-contrast sensitivity and depth perception and increase the risk of falls in older people. J Am Geriatr Soc. 2002; 50: 1760-1766.
 • 18. DeMott TK, Richardson JK, Thies SB, Ashton-Miller JA. Falls and gait characteristics among older persons with peripheral neuropathy. Am J Phys Med. Rehabil. 2007; 86(2): 125-132.
 • 19. Sturnieks DL, St George R, Lord SR. Balance disorders in the elderly. Neurophysiol Clin. 2008; 38(6): 467-478.
 • 20. Hatzitaki V, Amiridis IG, Arabatzi F. Aging effects on postural responses to self-imposed balance perturbations. Gait Posture. 2005; 22(3): 250-257.
 • 21. Maki BE, McIlroy WE. Postural control in the older adult. Clin Geriatr Med. 1996; 12: 635-658.
 • 22. Myers AH, Baker SP, Van Natta ML, Abbey H, Robinson EG. Risk factors associated with falls and injuries among elderly institutionalized persons. Am J Epidemiol. 1991; 133: 1179-1190.
 • 23. Carpenter CR, Scheatzle MD, D’Antonio JA, Ricci PT, Coben JH. Identification of fall risk factors in older adult emergency department patients. Acad Emerg Med. 2009; 16(3): 211-219.
 • 24. Erikssonn S, Gustafson Y, Lundin-Olsson L. Risk factor for falls in peple with and without a diagnose of dementia living in residential care facilities: a prospective study. Arch Gerontol Geriatr. 2008; 46(3): 293-306.
 • 25. Lawlor DA, Patel R, Ebrahim S. Association between falls in elderly women and chronic diseases and drug use: cross sectional study. BMJ. 2003; 327: 712-717.
 • 26. Oğuz S. Parkinson hastalığında rehabilitasyon. T Klin J Neur. 2003, 1.
 • 27. Leipzig RM, Cumming RG, Tinetti ME. Drugs and falls in older people: a systematic review and meta-analysis: II. Cardiac and analgesic drugs. J Am Geriatr Soc. 1999; 47: 40-50.
 • 28. Işık AT, Cankurtaran M, Doruk H, Mas R. Geriatrik olgularda düşmelerin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics. 2006; 9 (1): 45-50.
 • 29. Ray WA, Griffin MR, Malcolm E. Cyclic antidepressants and the risk of hip fracture. Arch Intern Med. 1991; 151: 754-756.
 • 30. Ensrud KE, Blackwell TL, Mangione CM, Bowman PJ, Wooley MA, Bauer DC, et al. Central nervous system-active medications and risk for falls in older women. J Am Geriatr Soc. 2002; 50(10): 1629-1637.
 • 31. Liu B, Anderson G, Mittmann N, To T, Axcell T, Shear N. Use of selective serotonin-reuptake inhibitors or tricyclic antidepressants and risk of hip fractures in elderly people. Lancet. 1998; 351: 1303-1307.
 • 32. Richards JB, Papaioannou A, Adachi JD, Joseph L, Whitson HE, Prior JC, et al. Effect of selective serotonin reuptake inhibitors on the risk of fracture. Arch Intern Med. 2007; 167: 188-194.
 • 33. Cawthon PM, Harrison SL, Barrett-Connor E, Fink HA, Cauley JA, Lewis CE, et al. Alcohol intake and its relationship with bone mineral density, falls, and fracture risk in older men. J Am Geriatr Soc. 2006; 54: 1649-1657.
 • 34. Guideline for the prevention of falls in older persons. American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, and American Academy of Orthopaedic Surgeons Panel on Falls Prevention. J Am Geriatr Soc. 2001; 49: 664-672.
 • 35. Teno J, Kiel DP, Mor V. Multiple stumbles: A risk factor for falls in community-dwelling elderly. J Am Geriatr Soc. 1990; 38: 1321-1325.
 • 36. Tinetti ME, McAvay G, Claus E. Does multiple risk factor reduction explain the reduction in fall rate in the Yale FICSIT trial? Am J Epidemiol. 1996; 144: 389-399.
 • 37. Nnodim JO, Alexander NB: Assessing Falls in Older Aduts: A Comprehensive Fall Evaluation to Reduce Fall Risk in OlderAdults. Geriatrics. 2005; 60: 24-28.
 • 38. Doruk H, Naharcı Mİ. Yaşlılarda düşmeler. Işık AT, Eker E, editörler. Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller. 1.Baskı. İstanbul. Som Kitap yayınevi, 2009, s. 71-84.
 • 39. Ferrucci L, Bandinelli S, Cavazzini C, Lauretani F, Corsi A, Bartali B, et al. Neurological examination findings to predict limitations in mobility and falls in older persons without a history of neurological disease. Am J Med. 2004; 116: 807-815.
 • 40. Tinetti ME. Performance-Oriented Assessment of Mobility Problems in Elderly Patients. J Am Geriatr Soc. 1986; 34: 119-126.
 • 41. Verghese J, Buschke H, Viola L, Katz M, Hall C, Kuslansky G, et al. Validity of divided attention tasks in predicting falls in older individuals: a preliminary study. J Am Geriatr Soc. 2002; 50: 1572-1576.
 • 42. Richardson DA, Bexton RS, Shaw FE, Kenny RA. Prevalence of cardioinhibitory carotid sinus hypersensitivity in patients 50 years or over presenting to the accident and emergency department with "unexplained" or "recurrent" falls. Pacing Clin Electrophysiol. 1997; 20: 820-823.
 • 43. Kenny RA, Richardson DA, Steen N, Bexton RS, Shaw FE, Bond J. Carotid sinus syndrome: A modifiable risk factor for nonaccidental falls in older adults (SAFE PACE). J Am Coll Cardiol. 2001; 38: 1491-1496.
 • 44. AGS/BGS/AAOS Panel on Falls Prevention. Guideline for the prevention of falls in older persons. J Am Geriatr Soc. 2001; 49: 664–672.
 • 45. Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, Lamb SE, Cumming RG, Rowe BH. Interventions for preventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev. 2003; 4: CD000340.
 • 46. Kannus P, Parkkari, Neimi S, Pasanen M, Palvanen M, Järvinen M, Vuori I. Prevention of hip fracture in elderly people with use of a hip protector. N Engl J Med. 2000; 343: 1506–1513.
 • 47. Broe KE, Chen TC, Weinberg J, Bischoff-Ferrari HA, Holick MF, Kiel DP et al. A higher dose of vitamin d reduces the risk of falls in nursing home residents: a randomized, multiple-dose study. J Am Geriatr Soc. 2007; 55: 234-239.
 • 48. Bischoff-Ferrari HA, Orav EJ, Dawson-Hughes B. Effect of cholecalciferol plus calcium on falling in ambulatory older men and women: a 3-year randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2006; 166: 424-430.
 • 49. United States Consumer Product Safety Commission: Home Safety Checklist For Older Consumers. Washington DC. USCPSC. 1985.
APA naharci i, DORUK H (2009). Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. , 437 - 444.
Chicago naharci ilkin,DORUK Hüseyin Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. (2009): 437 - 444.
MLA naharci ilkin,DORUK Hüseyin Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. , 2009, ss.437 - 444.
AMA naharci i,DORUK H Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. . 2009; 437 - 444.
Vancouver naharci i,DORUK H Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. . 2009; 437 - 444.
IEEE naharci i,DORUK H "Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım." , ss.437 - 444, 2009.
ISNAD naharci, ilkin - DORUK, Hüseyin. "Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım". (2009), 437-444.
APA naharci i, DORUK H (2009). Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(5), 437 - 444.
Chicago naharci ilkin,DORUK Hüseyin Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 8, no.5 (2009): 437 - 444.
MLA naharci ilkin,DORUK Hüseyin Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.8, no.5, 2009, ss.437 - 444.
AMA naharci i,DORUK H Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2009; 8(5): 437 - 444.
Vancouver naharci i,DORUK H Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2009; 8(5): 437 - 444.
IEEE naharci i,DORUK H "Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8, ss.437 - 444, 2009.
ISNAD naharci, ilkin - DORUK, Hüseyin. "Yaşlı popülasyonda düşmeye yaklaşım". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 8/5 (2009), 437-444.