Yıl: 2009 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 781 - 798 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II

Öz:
Bu çalışmada; ilköğretim sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerinin gelişimi üzerine alternatif değerlendirme yaklaşımlarının etkisini değerlendiren görüşleri ortaya konmaktadır. Çalışma 2005–2006 ve 2006–2007 eğitim-öğretim yıllarında Ankara, Eskişehir, Manisa ve Sivas illerinde, merkez ve köylerde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 70 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Özel durum yönteminin kullanıldığı çalışmada öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler kategorilere ayrılarak farklı boyutlar altında toplanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmenler alternatif değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda becerilerini geliştirdiğini savunmuşlardır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %70’i kullanılan değerlendirme teknik ve araçların öğrencileri araştırmaya teşvik ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca kullanılan bu yaklaşıma yönelik olarak öğrencilerin tepkilerini de ortaya koymuşlardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

The opinions of classroom teachers about alternative assessment approaches

Öz:
In this study, classroom teachers who are evaluated the effectiveness of alternative assessment approaches on students’ development are brought up. The study has been held with 70 classroom teachers who work in the centre and villages of Ankara, Eskişehir, Manisa and Sivas in 2005-2006 and 2006-2007 training and education years. In this research case study method has been used. In this study, to determine opinions’ of teachers the inventory which consists of open ended questions has been used. Data’s which were obtained by inventory has been categorized, collected different dimensions and interpreted. At the end of this study it has been found that the teachers defended to make improvement on students’ cognitive, affective and psychomotor skills by means of alternative assessment approaches. %70 of teachers’ who have participated in the study has stated that the alternative assessment technique and tools are to encouraged student to inquiry. The teachers also have brought up students’ response towards this approach.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Harris, D., Understanding assessment in vermot’s schools. national science faundation, Arlington, VA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 475 738), 1998.
 • 2. Crow, T., New approaches to assessment in science and mathematics. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 461 476), 1997.
 • 3. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • 4. Maslovaty N. & Kuzi E., Promoting motivational goals through alternative or traditional assessment. Studies in Educational Evaluation, 28, 199-222, 2002.
 • 5. Ogan- Bekiroğlu, F. Assessing Assessment: Examination of pre-service physics teachers’ attitudes towards assessment and factors affecting their attitudes, International Journal of Science Education, 1-39, 2008.
 • 6. Baartman L. K. J., Bastiaens J. J., Kirschner P.A. & Van der Vleuten C.P.M., Teachers’ opinions on quality criteria for competency assessment programs, Teaching and Teacher Education, 23, 857–867, 2007.
 • 7. Herman J.L., Klein D.C.D. & Wakai, S.T., American students’ perspectives on alternative assessment: do they know it’s different?, Assessment in Education, 4, (3), 339-352, 1997.
 • 8. Korkmaz H., Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi, Başak Matbaacılık, 2004.
 • 9. Raymond, A., M., The Development of Preservice Elementary Teachers’ Beliefs’ about Knowledge of Alternative Mathematics Assessment. Paper presented Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. (ED 398 082), 1996.
 • 10. Kempner, K. & Taylor, C., An alternative assessment to higher education outcomes: differentiating by institutional type. Higher Education, 36: 301–321, 1998.
 • 11. Wistedt, I., Assessing student learning in gender inclusive tertiary mathematics and physics education. Evaluation and Programming Planning. 21, 143-153, 1998.
 • 12. Mıntah, J. K., authentic assessment in physical education: prevalence of use and perceived impact on students’ self-concept, motivation and skill achievement. Measurement in Physical Education and Exercise Science. 7 (3), 161-174, 2003.
 • 13. Brookhart, S. M., Walsh, J. M. & Zientarski, W. A., The dynamics of motivation and effort for classroom assessments in middle school science and social studies, Applied Measurement in Education, 19 (2): 151–184, 2006.
 • 14. Brıscoe, C. & Wells, E., Reforming primary science assessment practices: a case study of one teacher’s professional development through action research, Science Education, 86, 417–435, 2002.
 • 15. Graham, P., Classroom-based assessment: Changing knowledge and practice through preservice teacher education, Teaching and Teacher Education, 21, 607–621, 2005.
 • 16. Watt, H. M. G., Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: a study with secondary mathematics teachers in Sydney, Australia, Educational Studies in Mathematics, 58: 21–44, 2005.
 • 17. Çepni, S., Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon: Erol Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi, 2001.
 • 18. Duschl, A. R. & Giometer, D. H., Epistemological perspectives on conceptual change: ımplications for educational practice, Journal of Research in Science Teaching, 28 (9), 839-855, 1991.
 • 19. Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B. & Lowe, C. A., Information Literacy: Essential Skills For the Information Age. Office of Educational Research and Improvement, Washington, DC. (ERIC Document Reproduction Service No: ED 427 780),1998 .
 • 20. Morgil, İ. ve Aydın, N., Portfolyonun Geleneksel Ölçme Değerlendirme Teknikleri ile Karşılaştırılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 2005.
 • 21. Şaşmaz Ören, F., Fen Eğitiminde Portfolyo ve Rubrik Değerlendirme Üzerine Bir Çalışma, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 2005.
 • 22. McGee, T., Using rubrics to ımprove student ındepence in active scientific ınquiry. university of wiona state (Yayınlanmamış Mastır Tezi), 2002.
 • 23. Ashtiani N. S. & Babaii E., Cooperatıve test constructıon: the last temptatıon of educatıonal reform?, Studies in Educational Evaluation, 33, 213–228, 2007.
 • 24. Miller, B. & Singleton, L., Preparing citizens: linking authentic assessment and ınstruction in civic/law- related education. Department of Education, Washington, DC. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 410 158), 1997.
 • 25. Thompson, S. J., Benson, S. N. K., Pachnowski L. M. & Salzman, J. A., Decision-Making in Planning and Teaching. Addision-Wesley Educational Publishers Inc., United States, 2001.
 • 26. Korkmaz H. ve Kaptan F., İlköğretim fen öğretmenlerinin portfolyoların uygulanabilirliğine yönelik güçlükler hakkındaki algıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, (1)3: 159-166, 2003.
 • 27. Yıldırım, A ve Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Kitabevi, Ankara.
APA Tatar N, ŞAŞMAZ ÖREN F (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. , 781 - 798.
Chicago Tatar Nilgün,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. (2009): 781 - 798.
MLA Tatar Nilgün,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. , 2009, ss.781 - 798.
AMA Tatar N,ŞAŞMAZ ÖREN F İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. . 2009; 781 - 798.
Vancouver Tatar N,ŞAŞMAZ ÖREN F İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. . 2009; 781 - 798.
IEEE Tatar N,ŞAŞMAZ ÖREN F "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II." , ss.781 - 798, 2009.
ISNAD Tatar, Nilgün - ŞAŞMAZ ÖREN, FATMA. "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II". (2009), 781-798.
APA Tatar N, ŞAŞMAZ ÖREN F (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 781 - 798.
Chicago Tatar Nilgün,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 17, no.3 (2009): 781 - 798.
MLA Tatar Nilgün,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.3, 2009, ss.781 - 798.
AMA Tatar N,ŞAŞMAZ ÖREN F İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2009; 17(3): 781 - 798.
Vancouver Tatar N,ŞAŞMAZ ÖREN F İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2009; 17(3): 781 - 798.
IEEE Tatar N,ŞAŞMAZ ÖREN F "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, ss.781 - 798, 2009.
ISNAD Tatar, Nilgün - ŞAŞMAZ ÖREN, FATMA. "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 17/3 (2009), 781-798.