Yıl: 2008 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 211 - 215 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi

Öz:
Seli Çayı’nın rotifer faunasının tespiti ve mevsimsel dağılımının saptanması amacı ile rotifer örnekleri Mart 2006 – Şubat 2007 tarihleri arasında, 5 istasyondan aylık periyotlar halinde yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Çalışma süresince Rotifera’ya ait 13 tür kaydedilmiştir. Polyarthra vulgaris ve Kelicottia longispina en fazla kaydedilen tür olmuştur. Ayrıca çayın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, rotiferlerin istasyonlara, aylara ve mevsimlere göre dağılımları ile bazı istatistiksel parametreler verilmiştir. Seli Çayı’nda bulunan rotifer faunasından elde edilen veriler Shannon-Weaver Çeşitlilik İndeksi ve Margalef Tür Zenginliği İndekslerine göre analiz edilmiştir. İlkbahar tür çeşitliliği (H'= 2.38) ve tür zenginliğinin (D=2.6) en bol bulunduğu mevsim olmuştur.
Anahtar Kelime: Rotifera Elazığ fauna Türkiye tatlısu ekolojisi biyoçeşitlilik

Konular: Biyoloji Balıkçılık Limnoloji Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Ekoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Zooloji

Rotifer fauna of Seli Stream (Elazığ-Turkey) and analysis with some biodiversity indexes

Öz:
For the aim of to determine rotifer fauna and their seasonal variations of Seli Stream (Elazığ) rotifer samples have been collected from 5 station at monthly periods between March 2006 – February 2007. During the study, 13 Rotifera species were recorded. Polyarthra vulgaris and Kelicottia longispina were recorded as dominant species. Furthermore, some physical and chemical features of Seli Stream, the distrubition of Rotifera according to the stations, months, seasons and also some statistical parameters are given. The data obtained from the rotifera fauna of Seli Stream were analysed by Shannon-Weaver Diversity Index and Margalef Species Richness Index. Spring had got highest species diversity (H'= 2.38) and richness(D=2.6).
Anahtar Kelime: fauna Turkey freshwater ecology biodiversity Rotifera Elazig

Konular: Biyoloji Balıkçılık Limnoloji Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Ekoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Zooloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA İPEK N, SALER S (2008). Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. , 211 - 215.
Chicago İPEK Necla,SALER Serap Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. (2008): 211 - 215.
MLA İPEK Necla,SALER Serap Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. , 2008, ss.211 - 215.
AMA İPEK N,SALER S Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. . 2008; 211 - 215.
Vancouver İPEK N,SALER S Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. . 2008; 211 - 215.
IEEE İPEK N,SALER S "Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi." , ss.211 - 215, 2008.
ISNAD İPEK, Necla - SALER, Serap. "Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi". (2008), 211-215.
APA İPEK N, SALER S (2008). Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. Su Ürünleri Dergisi, 25(3), 211 - 215.
Chicago İPEK Necla,SALER Serap Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. Su Ürünleri Dergisi 25, no.3 (2008): 211 - 215.
MLA İPEK Necla,SALER Serap Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. Su Ürünleri Dergisi, vol.25, no.3, 2008, ss.211 - 215.
AMA İPEK N,SALER S Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. Su Ürünleri Dergisi. 2008; 25(3): 211 - 215.
Vancouver İPEK N,SALER S Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi. Su Ürünleri Dergisi. 2008; 25(3): 211 - 215.
IEEE İPEK N,SALER S "Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi." Su Ürünleri Dergisi, 25, ss.211 - 215, 2008.
ISNAD İPEK, Necla - SALER, Serap. "Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer faunası ve bazı biyoçeşitlilik indeksleri ile analizi". Su Ürünleri Dergisi 25/3 (2008), 211-215.