Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 54 - 63 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması

Öz:
Bu araştırmada Türkiye’deki üniversitelerde psikolojik danışma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin okullarda yaptıkları uygulamalarda sağlanan olanaklar, uygulama süresi ve süpervizyon (yapı ve geribildirim) çalışmaları bakımından incelenmiştir. Bulgular, okullarda yapılan uygulamalar için önemli bir orandaki öğrencinin yeterli sürede ve düzenli biçimde bireysel ya da grup süpervizyonu alamadığını, grup süpervizyonlarının deneyimsiz öğretim elemanları tarafından sunulduğunu ve kalabalık öğrenci gruplarıyla yapıldığını göstermiştir. Bulgular tartışılmış ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: okul psikolojik danışmanlığı denetleme psikolojik danışma ve rehberlik programları anket yüksek öğretim danışman eğitimi Türkiye üniversite eğitimi stajyerler danışmanlık öğrencileri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akkoyun. F. (1995). PDR’de unvan ve program sorunu: Bir inceleme ve öneriler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6, 1-21.
 • American School Counselor Association. (2003). The ASCA national model: A framework for school counseling programs. Alexandria, VA: Yazar.
 • Association for Counselor Education and Supervision. (1990a). Standards for counseling supervisors. Journal of Counseling and Development, 69, 30-32.
 • Association for Counselor Education and Supervision. (1990b). Standards and procedures for school counselor training and certification. Counselor Education and Supervision, 29, 213-215.
 • Aydemir-Sevim, S. ve Hamamcı, Z. (1999). Psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile mesleki yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 12, 39-46.
 • Borders, L. D. (1991). A systematic approach to peer group supervision. Journal of Counseling and Development, 69, 248-252.
 • Borders, L. D., Bernard, J. M., Dye, H. A., Fong, M. L., Henderson, P., & Nance, D. W. (1991). Curriculum guide for training counseling supervisors: Rationale, development, and implementation. Counselor Education and Supervision, 31, 58-80.
 • Borders, L. D. & Drury, S. M. (1992). Comprehensive school counseling programs: A review for policymakers and practitioners. Journal of Counseling and Development, 70, 487-498.
 • Bradley, C., & Fiorini, J. (1999). Evaluation of counseling practicum: National study of programs accredited by CACREP. Counselor Education and Supervision, 39, 110-119.
 • Coker, K. ve Schrader, S. (2004). Conducting a schoolbased practicum: A collaborative model. Professional School Counseling, 7, 263-267.
 • Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs. (2001). CACREP Accreditation Manual. Alexandria, VA: Author.
 • Dahir, C. A. (2004). Supporting a nation of learners: The role of school counseling in educational reform. Journal of Counseling and Development, 82, 344- 353.
 • Daniels, J. A. & Larson, L. M. (2001). The impact of performance feedback on counseling self-efficacy and counselor anxiety. Counselor Education and Supervision, 42, 120-125.
 • Doğan, S. (1996). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanında meslek kimliğinin gelişimi ve bazı sorunlar. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7, 32-44.
 • Doğan, S. (1997). Milli Eğitim Bakanlığı’nın psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili temel politikaları ve yaklaşımları: Son 25 yıla ilişkin bir değerlendirme. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildirileri, s., 150-161. Adana: Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Doğan, S. (2000). The historical development of counseling in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling, 22, 57-67.
 • Doğan, S. (2001). Okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmen) eğitimini yeniden yapılandırmanın gereği ve bir model önerisi . 2000 yılında Türk Milli Eğitim örgütü ve yönetimi ulusal sempozyumu. Eğitimde yansımalar: VI (ss. 338-351). Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 4..
 • Dye, H. A., & Borders, L. D. (1990). Counseling supervisors: Standards for preparation and practice. Journal of Counseling and Development, 69, 27-29.
 • Getz, H. G. (1999). Assessment of clinical supervisor competencies. Journal of Counseling and Development, 77, 491-497.
 • Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2003). Introduction to Counseling and Guidance. New Jersey, Merrill Prentice Hall.
 • Goodyear, R. K. (1998). Research and practice implications of the SCMCT: Observations and comments. The Counseling Psychologist, 26, 274- 284.
 • Hillerbrand, E. (1989). Cognitive differences between experts and novices: Implications for group supervision. Journal of Counseling and Development, 67, 293-296.
 • Jackson, C. M., Snow, B. M., Boes, S. R., Phillips, P. L., Stanarad, R. R, Painter, L. C., et al. (2002). Inducting the transformed school counselor into the profession. Theory Into Practice, 41, 177-185.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı. Uygulamalar- Kuramlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Korkut, F. (2007). Counselor education, program accreditation and counselor credentialing in Turkey. International Journal of Advancement Counseling, 29, 11-20.
 • Larson, L. M. (1998). The social cognitive model of counselor training. The Counseling Psychologist, 26, 219-273.
 • Larson, L. M. & Daniels, J. A. (1998). Review of the counseling self-efficacy literature. The Counseling Psychologist, 26, 179-218.
 • Lehrman-Waterman D. & Ladany, N. (2001). Development and validation of the evaluation process within supervision inventory. Journal of Counseling Psychology, 48, 168-177.
 • Nelson, M. D., & Johnson, P. (1999). School counselors as supervisors: An integrated approach for supervising school counseling interns. Counselor Education & Supervision, 39, 89- 100.
 • ÖSYM. (2001). 2001 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara: ÖSYM.
 • Özgüven, İ. E. (1990). Ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinin dünü ve bugünü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1, 4-15.
 • Özyürek, R. (2007). Psikolojik danışman eğitiminin ve okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye yönelik öneriler. R.
 • Özyürek, F. Korkut-Owen ve D. Owen (Ed.), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik (s. 123-137). Ankara: Nobel.
 • Özyürek, R. Çam, S. ve Kılıç-Atıcı, M. (2007). Psikolojik Danışman Eğitiminde Okullardaki Rehberlik Uygulamalarının Önerilen Özellikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, 555-588.
 • Özyürek, R. ve Kılıç-Atıcı, M. (2002). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 17, 33-42.
 • Page, B.J., Pietrzak, D. R., & Sutton, J. M., Jr. (2001). National survey of school counselor supervision. Counselor Education and Supervision, 41, 142-150.
 • Pérusse, R., Goodnough, G. E. & Noël, C. J. (2001). A national survey of school counselor preparation programs: Screening methods, faculty experiences, curricular content, and fieldwork requirements. Counselor Education and Supervision, 40, 252-262.
 • Prieto, L. R. (1998). Practicum class supervision in CACREP-accredited counselor training programs: A national survey. Counselor Education and Supervision, 38, 113-120.
 • Roberts, E., & Borders, L. (1994). Supervision of school counsellors: Administrative, program, and counseling. The School Counselor, 41, 149-157.
 • Ronnestad, M. H. & Skovholt, T. M. (1993). Supervision of beginning and advanced graduate students of counseling and psychotherapy. Journal of Counseling and Development, 71, 396-405.
 • Schweiger, W. K., Hinkle, J. S., & Paredes, D. M. (2007). NBCC and counselor Professional identity development. R. Özyürek, F. Korkut-Owen ve D. Owen (Ed.), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik (s. 67-79). Ankara: Nobel.
 • Somody, C., Henderson, P., Cook, K. & Zambrano, E. (2008). A Working System of School Counselor Supervision. Professional School Counseling, 12, 22- 33.
 • Starling, P. V. & Baker, S. B. (2000). Structured peer group practicum supervision: supervisees' perceptions of supervision theory. Counselor Education and Supervision; 39, 162-176.
 • Studer, J. R. (2005). Supervising School Counselors-in- Training: A Guide for Field Supervisors. Professional School Counseling, 8, 353-359.
 • Usher, C. H., & Borders, L. D. (1993). Practicing counselors' preferences for supervisory style and supervisory emphasis. Counselor Education and Supervision, 33, 66-79
APA ÖZYÜREK R (2009). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. , 54 - 63.
Chicago ÖZYÜREK Ragıp Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. (2009): 54 - 63.
MLA ÖZYÜREK Ragıp Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. , 2009, ss.54 - 63.
AMA ÖZYÜREK R Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. . 2009; 54 - 63.
Vancouver ÖZYÜREK R Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. . 2009; 54 - 63.
IEEE ÖZYÜREK R "Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması." , ss.54 - 63, 2009.
ISNAD ÖZYÜREK, Ragıp. "Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması". (2009), 54-63.
APA ÖZYÜREK R (2009). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 54 - 63.
Chicago ÖZYÜREK Ragıp Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4, no.32 (2009): 54 - 63.
MLA ÖZYÜREK Ragıp Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, no.32, 2009, ss.54 - 63.
AMA ÖZYÜREK R Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2009; 4(32): 54 - 63.
Vancouver ÖZYÜREK R Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2009; 4(32): 54 - 63.
IEEE ÖZYÜREK R "Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, ss.54 - 63, 2009.
ISNAD ÖZYÜREK, Ragıp. "Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4/32 (2009), 54-63.