Yıl: 2009 Cilt: 23 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 177 - 181 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

Öz:
Hastanemizin tüm ünitelerinde yatmakta olan hastalardan 2008 yılında izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları değerlendirilmiştir. Acinetobacter izolatları konvansiyonel yöntemler ve BD Phoenix System (Beckton Dickinson, ABD) kitleri ile tanımlanmış, antibiyotik duyarlılık testleri Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standartlarına göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Doğrulama gerektiğinde E test (AB Biodisk, İsveç) ve buyyon mikrodilüsyon yöntemleri kullanılmıştır. Suşların en sık izole edildikleri üniteler Genel Cerrahi Servisi (% 16), Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi (% 14), Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi (% 10), Organ Nakli Ünitesi (% 8); en sık izole edildikleri örnekler trakeal aspirat (% 29), kan (% 26), parasentez sıvısı (% 13), yara örnekleri (% 12) ve idrar (% 11) olmuştur. Bu dönemde 120 hastanın çeşitli klinik örneklerinden 147 Acinetobacter suşu izole edilmiştir. Bu suşlarda tigesiklin duyarlılığı % 100, kolistin duyarlılığı % 91 olarak bulunmuş, bu iki antibiyotik arasında anlamlı etkinlik farkı saptanmamış (p>0.10) ve bu iki antibiyotik tüm diğerlerinden ileri derecede anlamlı olarak daha etkin bulunmuştur (p<0.001). Karbapenemlere dirençli 37 suşun denendiği tigesiklin tamamına etkili bulunmuştur. İmipenem ve meropenem arasında da anlamlı etkinlik farkı bulunmamış (p>0.10) ve bu iki antibiyotik tobramisin dışında diğer antibiyotiklerden anlamlı olarak daha etkin bulunmuştur (p<0.01-0.001). Amikasin gentamisinden (p:0.04) ve tobramisinden anlamlı olarak (p<0.001) daha az etkin bulunmuştur.Hastanemizde izole edilen Acinetobacter suşlarının en duyarlı oldukları antibiyotikler sırasıyla tigesiklin, kolistin, imipenem ve meropenem olmuştur. Antibiyotiklere direnç oranlarının yüksekliği ile tigesiklin ve kolistinin bu dirençli suşlardaki etkinliği dikkat çekicidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA MANSUR A, KUZUCU Ç, ERSOY Y, YETKİN F (2009). İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. , 177 - 181.
Chicago MANSUR Ahmet,KUZUCU Çiğdem,ERSOY Yasemin,YETKİN Funda İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. (2009): 177 - 181.
MLA MANSUR Ahmet,KUZUCU Çiğdem,ERSOY Yasemin,YETKİN Funda İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. , 2009, ss.177 - 181.
AMA MANSUR A,KUZUCU Ç,ERSOY Y,YETKİN F İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. . 2009; 177 - 181.
Vancouver MANSUR A,KUZUCU Ç,ERSOY Y,YETKİN F İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. . 2009; 177 - 181.
IEEE MANSUR A,KUZUCU Ç,ERSOY Y,YETKİN F "İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları." , ss.177 - 181, 2009.
ISNAD MANSUR, Ahmet vd. "İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları". (2009), 177-181.
APA MANSUR A, KUZUCU Ç, ERSOY Y, YETKİN F (2009). İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi, 23(4), 177 - 181.
Chicago MANSUR Ahmet,KUZUCU Çiğdem,ERSOY Yasemin,YETKİN Funda İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi 23, no.4 (2009): 177 - 181.
MLA MANSUR Ahmet,KUZUCU Çiğdem,ERSOY Yasemin,YETKİN Funda İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi, vol.23, no.4, 2009, ss.177 - 181.
AMA MANSUR A,KUZUCU Ç,ERSOY Y,YETKİN F İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi. 2009; 23(4): 177 - 181.
Vancouver MANSUR A,KUZUCU Ç,ERSOY Y,YETKİN F İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi. 2009; 23(4): 177 - 181.
IEEE MANSUR A,KUZUCU Ç,ERSOY Y,YETKİN F "İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları." ANKEM Dergisi, 23, ss.177 - 181, 2009.
ISNAD MANSUR, Ahmet vd. "İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen acınetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları". ANKEM Dergisi 23/4 (2009), 177-181.