Yıl: 2009 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 29 Metin Dili: Türkçe

Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi

Öz:
Üç yıllık süre içerisinde (2005-2007) yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen 62 Staphylococcus aureus suşunun çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları araştırılmış ve metisilin dirençli suşların, hastaların klinik ve demografik verileri ile ilişkileri değerlendirilmiştir. Altmış iki izolatın 20’si (% 32) metisiline dirençli (MRSA), 42’si (% 68) metisiline duyarlı (MSSA) olarak tanımlanmıştır. MRSA suşlarının siprofloksasin, klindamisin, eritromisin, gentamisin, rifampisin ve tetrasikline karşı direnç oranları MSSA suşlarına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yoğun bakımda yatan, invaziv girişim yapılan, altta yatan hastalığı olan, oral dışı yolla beslenen ve idrar sondası olan hastalarda MRSA bakteriyemi oranları MSSA’dan daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜRSOY N, ERSOY Y, GÜNAL S, KUZUCU Ç (2009). Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. , 26 - 29.
Chicago GÜRSOY Nafia Canan,ERSOY Yasemin,GÜNAL Selami,KUZUCU Çiğdem Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. (2009): 26 - 29.
MLA GÜRSOY Nafia Canan,ERSOY Yasemin,GÜNAL Selami,KUZUCU Çiğdem Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. , 2009, ss.26 - 29.
AMA GÜRSOY N,ERSOY Y,GÜNAL S,KUZUCU Ç Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. . 2009; 26 - 29.
Vancouver GÜRSOY N,ERSOY Y,GÜNAL S,KUZUCU Ç Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. . 2009; 26 - 29.
IEEE GÜRSOY N,ERSOY Y,GÜNAL S,KUZUCU Ç "Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi." , ss.26 - 29, 2009.
ISNAD GÜRSOY, Nafia Canan vd. "Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi". (2009), 26-29.
APA GÜRSOY N, ERSOY Y, GÜNAL S, KUZUCU Ç (2009). Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi, 23(1), 26 - 29.
Chicago GÜRSOY Nafia Canan,ERSOY Yasemin,GÜNAL Selami,KUZUCU Çiğdem Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi 23, no.1 (2009): 26 - 29.
MLA GÜRSOY Nafia Canan,ERSOY Yasemin,GÜNAL Selami,KUZUCU Çiğdem Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi, vol.23, no.1, 2009, ss.26 - 29.
AMA GÜRSOY N,ERSOY Y,GÜNAL S,KUZUCU Ç Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi. 2009; 23(1): 26 - 29.
Vancouver GÜRSOY N,ERSOY Y,GÜNAL S,KUZUCU Ç Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. ANKEM Dergisi. 2009; 23(1): 26 - 29.
IEEE GÜRSOY N,ERSOY Y,GÜNAL S,KUZUCU Ç "Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi." ANKEM Dergisi, 23, ss.26 - 29, 2009.
ISNAD GÜRSOY, Nafia Canan vd. "Kan kültürlerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi". ANKEM Dergisi 23/1 (2009), 26-29.