10
0
3
14
1,4
1 (%0,07)
Tanımlanmamış Kurum / 5 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ / 3 ADALET BAKANLIĞI / 1 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ / 1
UFUK ÜNİVERSİTESİ / 2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / 1