gamze inan kaya

4
0
2
14
3,5
0 (%0)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA / 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / 1