5
0
1
1
0,2
1 (%100)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ / 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 2
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / 1 ATILIM ÜNİVERSİTESİ / 1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ / 1