Salih TERZİOĞLU

8
1
3
33
3,67
2 (%6,06)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / 9
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / 4 YabancıKurumlar / 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / 1 Tarım ve Orman Bakanlığı / 1