Nazan SUSAM

10
0
5
73
7,3
1 (%1,37)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 9
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 8 MALİYE BAKANLIĞI / 1