Şafak SAĞIR ULUÇINAR

3
0
2
59
19,67
0 (%0)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ / 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ / 2 AMASYA ÜNİVERSİTESİ / 2