Devrim Yaşar AKTAŞ

4
0
2
12
3
0 (%0)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / 1 Tanımlanmamış Kurum / 1
ORDU ÜNİVERSİTESİ / 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 1