Kadir OCAK

1
0
0
0
0
0 (%0)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ / 1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ / 1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ / 1