6
0
1
4
0,67
1 (%25)
Tanımlanmamış Kurum / 5 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ / 1