23
0
1
6
0,26
0 (%0)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / 4 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 10 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / 7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA / 5 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / 2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 2 Tanımlanmamış Kurum / 2 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / 1 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ / 1