39
0
2
12
0,31
0 (%0)
Tanımlanmamış Kurum / 36 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / 3
Tanımlanmamış Kurum / 30 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI / 10 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / 4 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / 1 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI / 1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ / 1 Yabancı Kurumlar / 1