12
0
2
5
0,42
0 (%0)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 12
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 9 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ / 4 AMASYA ÜNİVERSİTESİ / 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / 1