11
0
3
23
2,09
1 (%4,35)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / 5 FIRAT ÜNİVERSİTESİ / 4 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / 1
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / 3 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / 1