Gürkan Çalışkan

11
0
2
13
1,18
3 (%0,23)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ / 9 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI / 2
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI / 2 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ / 7 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ / 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA / 1