Özgür DEMİRCİ SEYREK

5
0
2
11
2,2
2 (%18,18)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 3 SİNOP ÜNİVERSİTESİ / 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / 1 Tanımlanmamış Kurum / 1