Görkem Ali Özveren

3
0
1
1
0,33
0 (%0)
Tanımlanmamış Kurum / 2 MALİYE BAKANLIĞI / 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ / 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / 1