1
0
0
0
0
0 (%0)
Tanımlanmamış Kurum / 1
Yabancı Kurumlar / 1