Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği

Yıl: 2016 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 97 - 111 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği

Öz:
Bu çalışmada ölçme ve değerlendirme dersinin "Ölçme ve Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar" konusunu ölçen iki farklı doldurma kavram haritası tekniğinin genellenebilirlik kuramı ile elde edilen parametreleri araştırılmıştır. Araştırma verileri, 2012-2013 Öğretim Yılı'nda Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıfta okuyan 49'u (%53,8) kız 42'si (%46,2) erkek toplam 91 öğrenciden elde edilmiştir. Çalışmada o (öğrenci) x m (madde) x h (harita) çaprazlanmış ve yüzeylerden madde yüzeyi rastgele, harita yüzeyi ise sabit olmak üzere karışık desen kullanılmıştır. Yapılan G çalışması ile oxmxh deseninde var olan varyans kaynaklarının varyans değerleri ve toplam varyansları açıklama yüzdeleri elde edilmiştir. K çalışması ile madde sayılarının arttırılması ve azaltılmasıyla G ve Phi katsayılarındaki değişim araştırılmıştır ve madde sayısı arttırıldıkça G ve Phi katsayılarında da artış olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma ile genellenebilirlik kuramının gücü, elverişliliği ve esnekliğine dayanarak kavram haritası puanlama güvenirliğinin elde edilmesinde klasik test kuramına göre tercih edilir olabileceği örneklendirilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan bu çalışma, içerdiği karışık desen örneği ile literatürde yer alan genellenebilirlik çalışmalarından farklılaşmıştır ve bu nedenle önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji

Investigation of Concept Map Scores' Reliability: Example of Crossed Mixed Design in Generalizability Theory

Öz:
This study investigates the parameters obtained through the generalizability theory which measures the topic "basic concepts related with measurement and evaluation" in the measurement and evaluation course. Data for the research were collected from 91 (49 girls 42 boys) students who are studied in the Sakarya Unıversity science education department in 2011-2012 semester. The o (student), X m (item) X h (map) were crossed in the study, and due to the fact that the item facet was random but the map facet was fix, the mixed design was used. The variances of the results obtained with filling concept maps and the percentages of explaining the total variances were researched with the G study and with the C and S techniques; and the changes in the G and Phi coefficients were researched by increasing and decreasing the item numbers with the D study. With this study, we aimed to exemplify the preferability compared to the classical test theory in having reliability of the concept map by leaning on the power, suitability and flexibility of the G theory. On the other hand, this current research is different from the generalizability studies available in literature in that it includes the mixed design sample, and therefore, it is believed to be important.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acton, W., H., Johnson, P. J., & Golldsmith, T. E. (1994). Structural knowledge assessment: Comparison of referent structures. Journal of Educational Psychology, 86, 303-311.
 • Altıntaş, G. ve Altıntaş, S. U. (2008). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde "kavram haritası" kullanımının öğrenci akademik başarısı üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 61-66.
 • Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. New York, Holt, Rinehart and Winston.
 • Anderson, T. H., & Huang, S. C. C. (1989). On using concept maps to assess the comprehension effects of reading expository text (No. 483). Urbana-Champaign: Center for the Studying of Reading, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Baker, E. L., Niemi, D., Novak, J. D., & Herl, H. (1991, July). Hypertext as a strategy for teaching and assessing knowledge representation. Paper presented at the NATO Advanced Research Workshop on Instructional Design Models for Computer-Based Learning Environments, The Netherlands.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Brennan, R. L. (2001). Generalizability theory. New York: Springer-Verlag.
 • Brennan, R. L. (1992). Elements of generalizability theory. New York: Springer-Verlag.
 • Cronbach, L. J., Gleser, G. C., Nanda, H., & Rajaratnam, N. (1972). The dependability of behavioral measurements: theory of generalizability of scores and profiles. New York: John Wiley.
 • Eason, S. H. (1989). Why generalizability theory yields better results than classical test theory. Mid- South Educational Research Association Annual Meeting: 8-10 November 1989- Little Rock, AR.
 • Goodwin, L. D. (2001). Interrater agreement and reliability. Measurement in Psychical Education and Exercises Science, 5 (1), 13-14.
 • Güler, N. (2008). Klasik test kuramı, genellenebilirlik kuramı ve rasch modeli üzerine bir araştırma. Yayınlanmış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Güler, N., Uyanık, K. G. ve Teker, T. G. (2012). Genellenebilirlik kuramı. PegemA Yayıncılık. Ankara.
 • Herl, H. E., O'Neil, H. F., Chung, G. K. W. K., & Schacter, J. (1999). Reliability and validity of a computer-based knowledge mapping system to measure content understanding. Computer in Human Behavior, 15, 315-333.
 • Lay-Dopyera, M., & Beyerbach, B. (1983). Concept mapping for individual assessment. Syracuse, NY: School of Education, Syracuse University.
 • Lomask, M., Baron, J. B., Greig, J., & Harrison, C. (1992). ConnMap: Connecticut's use of concept mapping to assess the structure of students' knowledge of science. Paper presented at the National Association of Research in Science Teaching, Cambridge, MA.
 • Markham, K. M., Mintzes, J. J., & Jones, M. G. (1994). The concept map as a research and evaluation tool: Further evidence of validity. Journal of Research in Science Teaching, 31, 91-101.
 • McClure, J. R., Sonak, B., & Suen, H. K. (1999). Concept map assessment of classroom learning: Reliability, validity, and logistical practicality. Journal of Research in Science Teaching, 36(4), 475-492.
 • Nakhleh, M. B., & Krajcik, J. S. (1991). The effect of level of information as presented by different technology on students' understanding of acid, base, and pH concepts. Paper presented at the annual meeting of the National Association for the Research in Science Teaching, Lake Geneva, WI.
 • Naveh-Benjamin, M., Lin, Y., & McKeachie, W. J. (1995). Inferring students' cognitive structures and their development using the "fill-in-the-structure" (fits) technique. In P. D. Nichols, s. F. Chipman,&r.l. Brennan (eds.), cognitively diagnostic assessment (pp. 279- 304). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Novak, J. D., Gowin, D. B., & Johansen, G. T. (1983). The use of concept mapping and knowledge vee mapping with junior high school science students. Science Education, 67, 625-645.
 • Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge University Press.
 • Özsoy, N. (2004). Kavram haritalarının ve vee diyagramlarının fonksiyonlar ünitesinin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde kullanılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 15-24.
 • Rentz, J. O. (1987). Generalizability theory: A comprehensive method for assessing and improving the dependability of marketing measures. Journal of Marketing Research, 24(1), 19-28.
 • Rice, D. C., Ryan, J. M., & Samson, S. M. (1998). Using concept maps to assess student learning in the science classroom: Must different methods compete? Journal of Research in Science Teaching, 35(10), 1103-1127.
 • Ruiz-Primo, M. A., Schultz, S. E., Li, M., & Shavelson, R. J. (2001). Comparison of the reliability and validity of scores from two concept-mapping techniques. Journal of Research in Science Teaching, 38(2), 260-278.
 • Schau, C., Mattern, N.,Weber, R.W., Minnick, K., & Witt, C. (1997). Use of fill-in concept maps to assess middle school students. connected understanding of science. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.
 • Schreiber, D. A., & Abegg, G. L. (1991). Scoring student-generated concept maps in introductory college chemistry. Paper presented at the annual meeting of the National Association for the Research in Science Teaching, Lake Geneva, WI.
 • Shavelson, R. J., & Webb, N. M. (1991). Generalizability theory: A primer. Newbury Park, CA: Sage.
 • Shavelson, R., J. (1993). On concept maps as potential "authentic" assessments in science. indirect approaches to knowledge representation of high scholl science. ERIC Document Reproduction Service No. ED 367 691, 1993.
 • Yin, Y., Vanides, J., Ruiz-Primo, M. A., Ayala, C. C., & Shavelson, J. R. (2005). A comparison of two concept- mapping techniques: Implications for scoring, interpretation, and use. Journal of Research in Science Teaching, 42(2), 166-184.
 • Yin Y., & Shavelson R. J. (2008). Application of Generalizability Theory to Concept Map Assessment Research, Applied Measurement in Education. 21, 273-291
APA KAYA UYANIK G, GÜLER N (2016). Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. , 97 - 111.
Chicago KAYA UYANIK GULDEN,GÜLER Neşe Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. (2016): 97 - 111.
MLA KAYA UYANIK GULDEN,GÜLER Neşe Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. , 2016, ss.97 - 111.
AMA KAYA UYANIK G,GÜLER N Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. . 2016; 97 - 111.
Vancouver KAYA UYANIK G,GÜLER N Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. . 2016; 97 - 111.
IEEE KAYA UYANIK G,GÜLER N "Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği." , ss.97 - 111, 2016.
ISNAD KAYA UYANIK, GULDEN - GÜLER, Neşe. "Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği". (2016), 97-111.
APA KAYA UYANIK G, GÜLER N (2016). Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 97 - 111.
Chicago KAYA UYANIK GULDEN,GÜLER Neşe Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31, no.1 (2016): 97 - 111.
MLA KAYA UYANIK GULDEN,GÜLER Neşe Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, 2016, ss.97 - 111.
AMA KAYA UYANIK G,GÜLER N Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 31(1): 97 - 111.
Vancouver KAYA UYANIK G,GÜLER N Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 31(1): 97 - 111.
IEEE KAYA UYANIK G,GÜLER N "Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, ss.97 - 111, 2016.
ISNAD KAYA UYANIK, GULDEN - GÜLER, Neşe. "Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31/1 (2016), 97-111.