Yıl: 2005 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 63 - 82 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey)

Öz:
Bu çalışmada, Pınarbaşı'nda geleneksel halk ilacı olarak kullanılan 25 familyaya ait, 44 bitki türünün kullanılış nedenleri, uygulanış şekilleri araştırılmış ve kaydedilmiştir. Bu raporda ele alınan tıbbi bitkilerin bazıları Türkiye 'nin etnobotanik literatüründe daha önce kayıtlı değilken, bazılarının da özgün terapötik kullanımlara sahip oldukları belirlenmiştir. Veriler, yapılan alan çalışmalarında doğrudan yerli halk ile yapılan mülakatlar sonucu ve çalışma alanından toplanan bitkisel materyalin teşhisi ile derlenmiştir. Halk ilacı olduğu belirlenerek toplanan bitkilerin tümü teşhis edilmiş ve hzırlanan herbaryum örnekleri Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu'na (AEF) kaldırılmıştır.
Anahtar Kelime: Kayseri Bitkiler, tıbbi Bitki bileşenleri

Konular: Farmakoloji ve Eczacılık

Pınarbaşı (Kayseri) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkiler

Öz:
In this study, therapeutic uses and methods of administration of 44 plant species belonging to 25 families in Pınarbaşı are documented. Some of the medicinal plants dealt with in this report were not cited previously in ethnobotanical literature of Turkey, while others turn out to have an original therapeutic use. Data presented is first-hand and based on field interviews of local people and materials collected in the area surveyed. All collected folk drug species were identified and prepared voucher specimens were deposited in the Ankara University Faculty of Pharmacy (AEF) Herbarium.
Anahtar Kelime: Plant Components Kayseri Plants, Medicinal

Konular: Farmakoloji ve Eczacılık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Davis P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Volumes 1-10, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1965-1988. 2. Güner A., Özhatay N., Ekim T., Baser K.H.C., (Editors), Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement), Vol.11 , Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 2000. 3. Baytop T., Therapy with Medicinal Plants in Turkey-Past and Present- Nobel Publishers 2nd Edition, Istanbul, 1999. 4. Tabata M., Honda G., Sezik E., A report on traditional medicine and medicinal plants in Turkey (1986). Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University, Japan, 1988. 5. Vural M., Karavelioğullan F. A., Polat H., "Ethnobotanical features of Çiçekdağı (Kırşehir) and its vicinity" Ot Şist. Bot. Der., (4) 1, 117-124,1997. 6. Ertuğ E, "An ethnobotanical study in Central Anatolia (Turkey)" Economic Botany, 54(2), 155-182, 2000. 7. Sezik E., Yeşilada E., Honda G., Takaishi Y., Takeda Y., Tanaka T., "Traditional medicine in Turkey X. Folk medicine in Central Anatolia" J. Ethnopharmacoi, 75,95-115, 2001. 8. Asil, E., Halk hekimliği ve araştırmalarında metodoloji, in: Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri, pp.33-38, Ankara, 1989.
  • 9. Sezik, E., Yeşilada, E., Turkish folk medicine containing volatile oils. In: Essential Oils in Honour of Prof.Dr. K.Hüsnü Can Baser on His 50th Birthday, pp. 98-131, Eskişehir, 1999. 10. Yazıcıoğlu, E., Alpınar, K., "An investigation on medicinal and edible plants of Trabzon" Ege Univ. Ecz. Fak. Derg., 1(2), 89-98,1993. 11. Sezik, E., Yeşilada, E., Tabata, M., Honda, G., Takaishi, Y, Fujita, T., Tanaka, T., Takeda, Y., "Traditional medicine in Turkey VIII. Folk medicine in East Anatolia: Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, İğdır provinces" Economic Botany, 51(3), 195-211, 1997. 12. Yeşilada, E., Sezik, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y, Tanaka, T.J., "Traditional medicine in Turkey IX. Folk medicine in Nort-West Anatolia" J. Ethnopharmacoi., 64,195- 210,1999. 13. Fujita,T., Sezik, E., Tabata, M., Yeşilada, E., Honda, G., Takeda, Y, Tanaka, T., Takaishi,Y., "Traditional medicine in Turkey VII. Folk medicine in Middle and West Black Sea Regions" Economic Botany, 49(4), 406-422,1995.
  • 14. Keklik-Koçoğlu, T., Çubukçu, B., Özhatay, N., "Konya ve Karaman İlleri halk ilaçları" Geleneksel ve Folklorik Halk İlaçları Dergisi, 3 (1), 1-35,1996. 15. Sezik, E., Zor, M., Yeşilada, E., "Traditional medicine in Turkey II. Folk medicine in Kastamonu" Int. J. Pharmacognosy, 30, 233-239,1992. 16. Yeşilada, E., Honda, G., Sezik, E., Tabata, M., Fujita, T., Tanaka, T., Takeda, Y., Takaishi, Y.J., "Traditional medicine in Turkey V. Folk medicine in the inner Taurus Mountains" J. Ethnopharmacol, 46, 133-152,1995. 17. Gümüş, İ., "Ağrı Yöresi 'nde yetişen bazı faydalı bitkilerin yerel adları ve kullanılışları" Tr. J. of Botany, 18, 107-112,1994. 18. Tümen, G., Sekendiz, O.A., Balıkesir ve Merkez Köylerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler, in: VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiri Kitabı, pp. 347-354,1989. 19. Honda, G., Yeşilada, E., Tabata, M., Sezik, E., Fujita, T., Takeda, Y., Takaishi, Y., Tanaka, T., "Traditional medicine in Turkey VI. Folk medicine in West Anatolia: Afyon, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydın provinces" /. Ethnopharmacol., 53,75-87,1996. 20. Tabata, M., Sezik, E., Honda, G., Yeşilada, E., Fukui, H., Goto, K., Ikeshiro, Y, "Traditional medicine in Turkey III. Folk medicine in East Anatolia, Van and Bitlis Provinces" Int. J. Pharmacog., 32 (1), 3-12,1994. 21. Yeşilada, E., Honda, G., Sezik, E., Tabata, M., Goto, K., Ikeshiro, Y. "Traditional medicine in Turkey IV. Folk medicine in the Mediterranean subdivision" J. Ethnopharmacol., 39, 31- 38,1993. 22. Tuzlaci, E., Tolon, E.," Turkish folk medicinal plants. Part III: Şile (İstanbul)" Fitoterapia, 71,673-685,2000. 23. Işık, S., Gönüz, A., Arslan, Ü., Öztürk, M., "Afyon (Türkiye) İlindeki bazı türlerin etnobotanik özellikleri" Ot Sist.Bot. Der., 2 (1), 161-166,1995. 24. Sayar, A., Güvensen, A., Özdemir, F., Öztürk, M., "Muğla İli'ndeki bazı türlerin etnobotanik özellikleri" Ot Sist.Bot. Der., (2)1, 151-160,1995. 25. Akalın, E., Alpınar, K., "Tekirdağ'ın tıbbi ve yenen bitkileri hakkında bir araştırma" Ege Üniv. Ecz. Fak. Derg., 2 (1), pp. 1-11,1994. 26. Tuzlacı, E., Erol, M.K., "Turkish folk medicinal plants. Part II: Eğirdir (İsparta)" Fitoterapia, 70, 593-610,1999. 27. Tuzlacı, E., Aymaz, P.E., "Turkish folk medicinal plants. Part IV: Gönen (Balıkesir)" Fitoterapia, 72, 323-343, 2001.
  • 28. Melikoğlu, G., Çubukçu, B., Giresun İli Halk İlaçlan. In: Proceedings of the VIII. Symposium on Plant Originated Crude Drugs, Vol.11, pp.251-255,1989. 29. Yağmur, M.A., Kayseri İli Halk Hekimliği. In: Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Hagem: 236, Süreli Yayınlar Dizisi: 33, pp. 111-155,1995. 30. Ballick M., Cox P.A., Plants, People and Culture, the Science of Ethnobotany. Scientific American Library, New York, 1996.
APA ÖZKAN G, KOYUNCU P (2005). Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). , 63 - 82.
Chicago ÖZKAN Gençler Ayşe Mine,KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet Ali Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). (2005): 63 - 82.
MLA ÖZKAN Gençler Ayşe Mine,KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet Ali Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). , 2005, ss.63 - 82.
AMA ÖZKAN G,KOYUNCU P Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). . 2005; 63 - 82.
Vancouver ÖZKAN G,KOYUNCU P Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). . 2005; 63 - 82.
IEEE ÖZKAN G,KOYUNCU P "Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey)." , ss.63 - 82, 2005.
ISNAD ÖZKAN, Gençler Ayşe Mine - KOYUNCU, Prof. Dr. Mehmet Ali. "Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey)". (2005), 63-82.
APA ÖZKAN G, KOYUNCU P (2005). Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2(2), 63 - 82.
Chicago ÖZKAN Gençler Ayşe Mine,KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet Ali Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 2, no.2 (2005): 63 - 82.
MLA ÖZKAN Gençler Ayşe Mine,KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet Ali Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.2, no.2, 2005, ss.63 - 82.
AMA ÖZKAN G,KOYUNCU P Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 2005; 2(2): 63 - 82.
Vancouver ÖZKAN G,KOYUNCU P Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 2005; 2(2): 63 - 82.
IEEE ÖZKAN G,KOYUNCU P "Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey)." Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2, ss.63 - 82, 2005.
ISNAD ÖZKAN, Gençler Ayşe Mine - KOYUNCU, Prof. Dr. Mehmet Ali. "Tradional medicinal plants used in Pınarbaşı area (Kayseri-Turkey)". Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 2/2 (2005), 63-82.