Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi

Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 474 - 483 Metin Dili: Türkçe

Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi

Öz:
Bu arastırmanın amacı ilköğretim okullarının anasınıflarına verilen rehberlik hizmetlerinin okul öncesi öğretmenlerinin algılamalarına göre belirlenmesidir. Arastırma Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarında çalısan 14 okul öncesi öğretmeni ile gerçeklestirilmistir. Burada amaçlı örneklem yönteminden kolay ulasılabilir örneklem yöntemi seçilmistir. Arastırmada yer alan öğretmenler ile görüsme yapılmıstır. Görüsmede öğretmenlere okul rehberlik servisi ve yapılan hizmetlerle ilgili sorular sorulmustur. Öğretmenlerin cevapları kaydedilmis ve cevaplarda yer alan ifadeler betimsel analiz tekniği ile özetlenmis ve yorumlanmıstır. Görüsmeler sonucunda elde edilen bulgulara göre anasınıflarına verilen öncelikli hizmetin özel gereksinimi olan, davranıs problemleri olan ve kaynastırma öğrencileri ile ilgili olarak özetle problem durumu olan çocuklar ve aileleri ile çalısmalar yapılması olarak ifade edilmistir. Anne baba eğitim çalısmaları ikinci sırada belirtilmistir. Öğretmenlerin çoğunluğu su an verilen hizmetlerden memnun olduğunu ve rehberlik servisinden baska bir beklentisinin olmadığını belirtmistir. Çalısmada elde edilen bulgular tartısılmıs ve önerilerde bulunulmustur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Amatea, E. S., & Clark, M. A. (2005). Changing Schools, Changing Counselors: A Qualitative Study of School Administrators’ Conceptions of the School Counselor Role. Professional School Counseling,9(1), 16-27.
 • Bonebrake, C. R., & Gorgers, S. B. (1984). Counselor role as perceived by counselors and principals. Elementary School Guidance & Counseling, 18, 194-198.
 • Bükel,S., Gülsaran, D., Gülebağlan, C. ve Çetin, H. (2007). İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı İlköğretim Etkinlik Örnekleri (Editör S.Erkan).T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danısma Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.meb.gov.tr/baglantilar/index_alfabetik.asp adresinden 15.07.2009 tarihinde indirilmistir.
 • Clark, M. A. & Amatea, E. S.(2004). Teacher Perceptions and Expectations of School Counselor Contributions: Implications for Program Planning and Training. Professional School Counseling,8 (2), 132-140.
 • Coll, K. M. & Freeman, B. (1997). Role conflict among elementary school counselors: A national comparison with middle and secondary. Elementary School Guidance & Counseling, 31 (4), 251-262.
 • Connecticut State Departement of Education, (1991) K-12 developmental guidance & counseling program. http://www.sde.ct.gov/sde/site/default.asp adresinden 23.01.2009 tarihinde indirilmistir.
 • Carroll, B. W. (1993). Perceived roles and preparation experiences of elementary counselors: Suggestions for change. Elementary School Guidance and Counseling, 27(3), 216-226.
 • Doğan, S. (2001). Okullarda Psikolojik Danısma ve Rehberlik Hizmetleri Nasıl Yapılandırılabilir? VI. Ulusal Psikolojik Danısma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi.
 • Duman, E. (1985). Lise Öğrencilerinin Rehberlik Uzmanlarından Görev Beklentileri ve Görev Beklentilerine Etki Eden Faktörler. Yayınlanmamıs Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ekstrom, R. B., Elmore, P. B., Schafer, W. D., Trotter, T. V. & Webster, B. (2004). A Survey of Assessment and Evaluation Activities of School Counselors. Professional School Counseling,8 (1), 24-30.
 • Erkan, S. (2006). Okul Psikolojik Danısma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması. (3.Baskı) Ankara: Nobel Yayın.
 • Gibson, R. L. (1989). Prevention and the elementary counselor. Elementary School Guidance & Counseling, 24, 30-36.
 • Ginter, E. J., Scalise, J. J., & Presse, N. (1990). The elementary school counselor's role: Perceptions of teachers. The School Counselor, 38, 19-23.
 • Gökçakan, Z. (2008). Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danısmanın Değisen İslevi Ve Gelisimsel Rehberlik Yaklasımı (Ed. T. Bozkurt, M. Uluğ Ve M.S.Özden) Eğitim Psikolojisi Sempozyum Kitabı.
 • Görkem, N. (1985). Öğrencilerin Rehberlik Uzmanlarından Gördükleri Hizmetlerle Bekledikleri Hizmetler Arasındaki Fark. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gültekin, İ. (1984). Orta Dereceli Gültekin, İ. (1984). Orta Dereceli Okullardaki Sınıf Öğretmenlerinin Görev Algıları. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güvendi, M. (1980). Rehberlik Saatlerinde Öğrenci Yasantıları ve Beklentilerinin Karsılastırılması. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hardesty, P. H., & Dillard, J. M. (1994). The role of elementary school counselors compared with their middle and secondary school counterparts. Elementary and Middle School Guidance, 29, 83-90.
 • Hatunoğlu, A. ve Hatunoğlu, Y. (2006). Okullarda Verilen Rehberlik Hizmetlerinin Problem Alanları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 333-338.
 • Hoffman, L. R. (1991). Developmental counseling for prekindergarten children: A preventive approach. Elementary School Guidance & Counseling. 26 (1), 56-67.
 • Hohenshil, T. H., & Humes, C. W. (1988). Preschool assessment: Implications for counselors. Journal of Counseling and Development, 66, 251-252.
 • Hohenshil, T. H., & Hohenshil, S. B. (1989). Preschool counseling. Journal of Counseling and Development, 67, 430-431.
 • Hohenshil, T. H. & Brown, M. B. (1991). Public school counseling services for prekindergarten children. Elementary School Guidance & Counseling. 26 (1) p4-12
 • Humes, C. W., & Hohenshil, T. H. (1987). Elementary counselors, school psychologists, school social workers: Who does what? Elementary School Guidance & Counseling, 22, 37-45.
 • İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı İhtisas Komisyonu (2006).
 • İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı. T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danısma Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.meb.gov.tr/baglantilar/index_alfabetik.asp adresinden 15.07.2009 tarihinde indirilmistir.
 • Kepçeoğlu, M. (1978). Orta Dereceli Okullarda Rehberlik Uzmanlarının Görevleri: Algılar ve Beklentiler. Yayınlanmamıs Doçentlik Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Karagüven, H. (2001). Endüstri Meslek Liselerinde Rehberlik Servislerinin İslerliğinin İncelenmesi Ve Gereksinim Belirleme Çalısması. VI. Ulusal Psikolojik Danısma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi.
 • Korkut-Owen, F. ve Owen, D. W. (2008). Okul Psikolojik Danısmanlarının Rol ve İslevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danısmanların Görüsleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 204-218.
 • Kutlu, M. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danısma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentileri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 27 (123), 22-30.
 • Kuzgun, Y. (1981). Okul Danısmanlarının Rol Algıları Ve Rol Beklentileri. I. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları, 29.
 • Miller, G. M. (1986). State guidance consultants' views of elementary and middle school counseling. Elementary School Guidance & Counseling, 21, 166-167.
 • Miller, G. D. (1989). What roles and functions do elementary school counselors have? Elementary School Guidance & Counseling, 24, 77-89.
 • Morse, C. L., & Russell, T. (1988). How elementary school counselors see their role: An empirical study. Elementary School Guidance and Counseling, 23, 54-62.
 • Öztoprak, S. (1991). Rehberlik Hizmetlerinin Tanıtılmasının Veli Beklentilerine Etkisi. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Piskin, M. (1989). Orta Dereceli Okullarda Görevli Yönetici, Öğretmen ve Danısmanları İdeal ve Gerçek Danısmanlık Görev Algıları. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Reiner, S. M.; Colbert, R. D.& Pérusse, R. (2009). Teacher Perceptions of the Professional School Counselor Role: A National Study. Professional School Counseling; 12 (5) 324-332.
 • Remley, T. P., & Albright, P. L. (1988). Expectations for middle school counselors: Views of students, teachers, principals, and parents. School Counselor, 35, 290-296.
 • T.C.M.E.B., 17. Milli Eğitim Surası kararları, (2006). www.meb.gov.tr/baglantilar/index_alfabetik.asp adresinden 24.07.2009 tarihinde indirilmistir
 • Wilgus, E., & Shelley, V. (1988). The role of the elementary school counselor: Teacher perceptions, expectations, and actual functions. The School Counselor, 35, 259-266.
 • Yesilyaprak, B. (2003). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H.(2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastırma Yöntemleri. Altıncı Baskı. Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel-Sahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüslerine göre psikolojik danısma ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi http://www.insanbilimleri.com adresinden 03.07.2009 tarihinde indirilmistir.
APA AKGUN E (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online (elektronik), 9(2), 474 - 483.
Chicago AKGUN Ege Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online (elektronik) 9, no.2 (2010): 474 - 483.
MLA AKGUN Ege Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.2, 2010, ss.474 - 483.
AMA AKGUN E Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(2): 474 - 483.
Vancouver AKGUN E Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(2): 474 - 483.
IEEE AKGUN E "Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi." İlköğretim Online (elektronik), 9, ss.474 - 483, 2010.
ISNAD AKGUN, Ege. "Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi". İlköğretim Online (elektronik) 9/2 (2010), 474-483.