Yıl: 2010 Cilt: 47 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 171 - 179 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma

Öz:
Bu çalışma, 2007 ve 2008 yıllarında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nün Bornova’daki deneme tarlalarında, bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas) genotiplerinin sürgünlerinin (Hatay Kırmızısı, Regal ve NC- 1508) silolanabilirlik olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Sonuçlar; topraküstü yaş biyokütle, kuru madde ve ham protein verimi bakımından genotipler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. Duyusal silaj kalitesi yönünden genotipler arasında farklılık bulunmamış, ancak silo asitleri oranı yönünden Hatay Kırmızısı genotipi en yüksek değere sahip olmuştur.
Anahtar Kelime: ham protein kuru madde kimyasal bileşim silaj yapımı silaj Türkiye tatlı patates Bornova bitki bileşimi biyokütle kültür çeşitleri

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Entomoloji

An investigation on ensilability possibilities of vines of sweet potato (Ipomoea batatas L.) genotypes grown under Bornova conditions

Öz:
This study was conducted in Bornova experimental fields of Field Crops Dept. of Agriculture Faculty of Ege University during 2007 and 2008, in order to determine ensilability possibilities of vines of sweet potato (Ipomoea batatas) genotypes (Hatay Kirmizisi, Regal or NC-1508). Results indicated that, there were significant differences between sweet potato genotypes in terms of yields of fresh vine biomass, dry matter and crude protein. However, no significant different between genotypes with regard to physical silage quality, Hatay Kirmizisi had the highest rate of silo acids.
Anahtar Kelime: silage Turkey sweet potatoes Bornova plant composition biomass cultivars crude protein dry matter chemical composition silage making

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Entomoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkgöz,N., E.İlker ve A.Gökçöl. 2004. Biyolojik araştırmaların bilgisayarda değerlendirilmeleri, EÜ TOTEM Yay.No:2, İzmir
 • Alçiçek, A. ve K.Özkan, 1996. Silo yemlerinde destilasyon yöntemi ile süt asiti, asetik asit ve bütirik asit tayini, Ege Üniv.Ziraat Fak. Dergisi, 33(2-3):191-198.
 • An, L.V. and J.E. Lindberg, 2004. Ensiling of sweet potato leaves (Ipomoea batatas (L.) Lam) and nutritive value of sweet potato leaf silage for growing pigs, Asian-Aus. J.Anim. Sci. 17:497-503.
 • An,L.V., B.E.F. Lindberg and J.E. Lindberg, 2003. Effect of harvesting interval and defoliation on yield and chemical composition of leaves, stems and tubers of sweet potato (Ipomoea batatas L. Lam)) plant parts, Field Crops Res. 82:49-58.
 • An,L.V., T.T.T. Hong and J.E.Lindberg, 2004. Ileal and tract digestibility in growing pigs fed cassava root meal diets with inclusion of fresh, dry and ensiled sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) leaves, Animal Feed Sci. and Tech., 114:127-139.
 • An,L.V., T.T.T. Hong, B. Ogle and J.E. Lindberg, 2005. Utilization of ensiled sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) leaves as a protein supplement in diets for growing pigs, Tropical Animal Health and Production, 37:77-88.
 • Bulgurlu, Ş., ve M. Ergül, 1978. Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metodları, Ege Üniv.Ziraat Fak.Yay.No:127, Bornova-İzmir, 58-76s.
 • Danley, M.M., R.L. Vetter and W.F. Wedin, 1973. Modified Laboratory Silo Unit for Studying the Fermentation of Corn (Zea mays L.) Grain, Agronomy Journal, 65:621-624.
 • DLG, 1987. Bewertung von Grünfutter, Silage und Heu, Merkblatt, No:224, DLG-Verlag, Deutschland.
 • Farrell,D.J., H.Jibril, R.A.Perez-Maldonado and P.F.Mannion. 2000. A note on a comparison of the feeding value of sweet potato vines and lucerne meal for broiler chickens, Animal Feed Science and Technology, 85:145-150.
 • Geren, H., 2000. Ana ve ikinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde ekim zamanlarının hasıl verimleri ile silaja ilişkin tarımsal özelliklere etkisi üzerinde araştırmalar, Ege Üniv. Fen Bilimleri Enst. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Basılmamış Dr.Tezi), 251s
 • Geren, H., ve Y.T.Kavut. 2009. İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma, Ege Üniv.Ziraat Fak. Dergisi, 46(1):9-16.
 • Giang, H.H., L.V. Ly and B. Ogle, 2004. Evaluation of ensiling methods to preserve sweet potato roots and vines as pig feed, Livestock Research for Rural Development 16(7):1-7.
 • Ishida, H., H. Suzuno, N. Sugiyama, S. Innami, T. Tadokoro and A. Meakawa, 2000. Nutritive value on chemical components of leaves, stalks and stems of sweet potatoes (Ipomoea batata Poir). Food Chem. 68:359-367.
 • Kılıç, A., 1986. Silo Yemi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri), Ege Üniv. Ziraat Fak.Zootekni Bölümü, Bilgehan Basımevi, Bornova-İzmir, 327 s.
 • McDonald, P., A.R. Henderson and S.J.E. Heron, 1991. The Biochemistry of Silage, 2nd Edition, Chalcombe Publications, Printed in Great Britain by Cambrian Printers Ltd, Aberystwyth, 327p.
 • Peters, D., N.T. Tinh and P.N. Thach, 2009. Sweet potato root silage for efficient and labor-saving pig raising in Vietnam, (www.fao.org/docrep/article/agrippa/554 _en.htm).
 • Petterson, K., 1988. Ensiling of forages: Factors affecting silage fermentation and quality, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management, Uppsala, 46p.
 • Ruiz, M.E., E. Lozano and A. Ruiz, 1981. Utilization of sweet potatoes (Ipomoea batata (L.) Lam) in animal feeding III. Addition of various levels of roots and urea to sweet potato forage silages, Trop.Anim.Prod. 6(3):234-244.
 • Vural, H. D. Eşiyok ve İ. Duman, 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme), Ege Üniv. Basımevi, s:253-260.
 • Yıldırım, Z., 2009. Tatlı Patates Yetiştiriciliği, Tarım Türk Dergisi, Sayı:15, s:70-71.
 • Yıldırım, Z., Ö. Tokuşoğlu ve H. Aygün, 2005. Ege Bölgesine Uygun Tatlı Patates (Ipomoea batatas L.) Genotiplerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK TOGTAG-2957 no’lu proje.
 • Yıldırım, Z., Ö. Tokuşoğlu, G. Öztürk ve H. Aygün, 2007. Ege Bölgesine Uygun Tatlı Patates (Ipomoea batatas L.) Genotiplerinin Belirlenmesi, Türkiye 7.Tarla Bitkileri Kogresi 25-27.06.2007, Erzurum, s:450-453.
APA GEREN H, ÖZTÜRK G, KAVUT Y, YILDIRIM Z (2010). Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. , 171 - 179.
Chicago GEREN HAKAN,ÖZTÜRK Gülsüm,KAVUT YAŞAR TUNCER,YILDIRIM Zihin Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. (2010): 171 - 179.
MLA GEREN HAKAN,ÖZTÜRK Gülsüm,KAVUT YAŞAR TUNCER,YILDIRIM Zihin Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. , 2010, ss.171 - 179.
AMA GEREN H,ÖZTÜRK G,KAVUT Y,YILDIRIM Z Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. . 2010; 171 - 179.
Vancouver GEREN H,ÖZTÜRK G,KAVUT Y,YILDIRIM Z Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. . 2010; 171 - 179.
IEEE GEREN H,ÖZTÜRK G,KAVUT Y,YILDIRIM Z "Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma." , ss.171 - 179, 2010.
ISNAD GEREN, HAKAN vd. "Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma". (2010), 171-179.
APA GEREN H, ÖZTÜRK G, KAVUT Y, YILDIRIM Z (2010). Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(2), 171 - 179.
Chicago GEREN HAKAN,ÖZTÜRK Gülsüm,KAVUT YAŞAR TUNCER,YILDIRIM Zihin Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47, no.2 (2010): 171 - 179.
MLA GEREN HAKAN,ÖZTÜRK Gülsüm,KAVUT YAŞAR TUNCER,YILDIRIM Zihin Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, 2010, ss.171 - 179.
AMA GEREN H,ÖZTÜRK G,KAVUT Y,YILDIRIM Z Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 47(2): 171 - 179.
Vancouver GEREN H,ÖZTÜRK G,KAVUT Y,YILDIRIM Z Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 47(2): 171 - 179.
IEEE GEREN H,ÖZTÜRK G,KAVUT Y,YILDIRIM Z "Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47, ss.171 - 179, 2010.
ISNAD GEREN, HAKAN vd. "Bornova koşullarında yetiştirilen bazı tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) genotiplerinin topraküstü aksamlarının silolanabilirlik olanakları üzerine bir araştırma". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47/2 (2010), 171-179.