Yıl: 2010 Cilt: 65 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 29 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar

Öz:
Bu çalışmada Türkiye verileri kullanılarak ihracattaki büyüme (2002-2008) ve kriz (2009) dönemlerinde dış satımda bölgesel çeşitlendirme ve istikrar analiz edilmiştir. Bölgesel çeşitlendirmenin ölçülmesinde, toplam bölgesel çeşitlendirmeyi, ülke grupları içinde ve gruplar arasında olmak üzere bileşenlere ayırarak ölçmeye yarayan Entropi yöntemi, oluşturulan istikrar(sızlık) endeksi için sektörlerin dış satımlarının trend değerlerinden olan uzaklığı kullanılmıştır. Elde edilen temel bulgular şunlardır: (i) 2002- 2009 döneminde imalat sanayi ihracatı artarken çeşitlendirme de artmış, fakat bu çeşitlendirme daha çok grup içi (benzer özellik gösteren ülkeler) çeşitlendirmeden kaynaklanmıştır, (ii) Kriz yılında (2009) istikrarsızlık önemli ölçüde artmıştır, (iii) Kriz öncesinde görece istikrarlı olan sektörler, krizden ihracat açısından daha az etkilenen sektörlerdir, (iv) Pazarlarını daha çok çeşitlendirmiş sektörler ihracat bakımından daha istikrarlıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler

Global diversification and stability of export sales

Öz:
This paper analyzes the global diversification and stability of export sales by using Turkish data for periods of export growth (2002-2008) and the crisis (2009). The entropy method, which allows dividing the total global diversification into two groups (diversification within group and across groups), is used to measure the global diversification for export sales. The difference between actual data and trend values for export sales is used to calculate the instability index. The main findings of the paper are the following: (i) While export sales are increasing during the 2002-2009 years, diversification for export sales is also increasing. However, this diversification is mostly done within groups (countries with similar characteristics), (ii) The instability index is significantly increasing during the crisis period (2009), (iii) Sectors which are more stable before the crisis period are the ones which are less affected by the crisis in terms of export sales, (iv) Sectors which have a higher degree of diversification are the ones which are more stable in terms of export sales.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • DTM, Dış Ticaret Müsteşarlığı (2008)i Dış Ticaret Strateji Belgesi: Stratejik Plan 2009-2013, www.dtm.gov.tr.
 • AYDIN, F. / SAYGILI, H. / SAYGILI, M. (2007), Empirical Analysis of Structural Change in Turkish Exports, Research and Monetary Policy Department Working Paper (No: 07/08) (Ankara: The Central Bank of the Republic of Turkey).
 • AYSAN A.F. / HACIHASANOĞLU, Y.S. (2007), “Investigation on the determinants of Turkish Export-Boom in 2000s,” The Journal of International Trade and Diplomacy, 1/2: 159- 202.
 • BALABANIS, G.I. / KATSIKEA, E.S. (2003), “Being an Entrepreneurial Exporter: Does it Pay?,” International Business Review, 12: 233–252.
 • DEAN, D.L. / MENGÜÇ, B. / MYERS, C.P. (2000), “Revisiting Firm Characteristics, Strategy, and Export Performance Relationship: A Survey of the Literature and an Investigation of New Zealand Small Manufacturing Firms,” Industrial Marketing Management, 29: 461–477.
 • GRUBEL, H. (1968), “Internationally Diversified Portfolios: Welfare Gains and Capital Flows,” American Economic Review, LVIII: 1299-1314.
 • HIRSCH, S. / LEV, B. (1971), “Sales Stabilization Through Export Diversification,” The Review of Economics and Statistics: 258-266.
 • İGEME, İhracatı Geliştirme Merkezi, www.igeme.gov.tr.
 • IMF, World Economic Outlook, January 2010.
 • JACQUEMIN, A.P. / BERRY C.H. (1979), “Entropy Measure of Diversification and Corporate Growth,” The Journal of Industrial Economics 27/4: 359-369.
 • KALAYCI, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Ankara: Asil Yayınevi).
 • KIM, W.C. / HWANG, P. / BURGERS, W.P. (1989), “Global Diversification Strategy and Corporate Profit Performance,” Strategic Management Journal 10/1: 45–57.
 • LEE, M.J. / JANG, S.S. (2007), “Market Diversification and Financial Performance and Stability: A Study of Hotel Companies,” Hospitality Management, 26: 362–375.
 • MARKOWITZ, H. (1959), Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments (New York: John Wiley & Sons).
 • MILLER J.C. / PRAS B. (1980), “The Effects of Multinational and Export Diversification on the Profit Stability of U.S. Corporations,” Southern Economics Journal, 46: 792-805.
 • PALEPU, K. G. (1985), “Diversification Strategy, Profit Performance and the Entropy Measure,” Strategic Management Journal, 6/3: 239–255.
 • THEIL, H. (1967), Economics and Information Theory (Chicago: Rand McNally).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr.
 • VACHANI, S. (1991), “Distinguishing Between Related and Unrelated International Geographic Diversification: A Comprehensive Measure of Global Diversification,” Journal of International Business Studies, 22/2: 1-13.
 • YÜKSELER Z. / TÜRKAN E (2008), Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm (İstanbul:Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yayını).
APA ÇINAR Y, GÖKSEL T (2010). İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. , 29 - 57.
Chicago ÇINAR YETKİN,GÖKSEL Türkmen İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. (2010): 29 - 57.
MLA ÇINAR YETKİN,GÖKSEL Türkmen İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. , 2010, ss.29 - 57.
AMA ÇINAR Y,GÖKSEL T İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. . 2010; 29 - 57.
Vancouver ÇINAR Y,GÖKSEL T İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. . 2010; 29 - 57.
IEEE ÇINAR Y,GÖKSEL T "İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar." , ss.29 - 57, 2010.
ISNAD ÇINAR, YETKİN - GÖKSEL, Türkmen. "İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar". (2010), 29-57.
APA ÇINAR Y, GÖKSEL T (2010). İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 29 - 57.
Chicago ÇINAR YETKİN,GÖKSEL Türkmen İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65, no.2 (2010): 29 - 57.
MLA ÇINAR YETKİN,GÖKSEL Türkmen İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.65, no.2, 2010, ss.29 - 57.
AMA ÇINAR Y,GÖKSEL T İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2010; 65(2): 29 - 57.
Vancouver ÇINAR Y,GÖKSEL T İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2010; 65(2): 29 - 57.
IEEE ÇINAR Y,GÖKSEL T "İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65, ss.29 - 57, 2010.
ISNAD ÇINAR, YETKİN - GÖKSEL, Türkmen. "İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65/2 (2010), 29-57.