Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 18 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği

Öz:
Kurumsal yönetim, günümüzde tüm dünyada oldukça popüler olan modern bir yönetim anlayışıdır. Dünyada kurumsal yönetim alanında belirli bir çerçeve oluşturmaya yönelik olarak birçok ülke yürürlükte olan mevzuatını, en iyi kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden şekillendirmektedir. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim ilkelerini oluşturmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) da SPK'nın oluşturduğu bu kurumsal yönetim ilkeleri ışığında İMKB'de işlem görmekte olan halka açık anonim şirketleri söz konusu ilkeleri uygulama yönünde desteklemek amacıyla kurumsal yönetim ilkelerine uyumu derecelendirerek bir "kurumsal yönetim endeksi" hesaplama çalışmalarına başlamıştır. İMKB kurumsal yönetim endeksi, derecelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen değerleme sonucu kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu en az 6 olan ve gözaltı pazarı dışındaki pazarlarda işlem gören hisselerden oluşan endekstir. Bu çalışmanın amacı, 2007 Eylül -2009 Kasım dönemi Türkiye'deki kurumsal yönetim endeksini risk-getiri açısından değerlendirmektir. Çalışmada, portföy performans değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan Sharpe, Treynor ve Jensen performans endekslerine yer verilmiş ve her bir performans endeksine göre çalışma kapsamında yer alan endekslerin araştırma dönemi itibariyle performans durumları ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Kamu Yönetimi

Corporate governance index performance evaluation: Case of Turkey

Öz:
Corporate governance is a considerably popular modern management apprehension all over the world today. Today's world a lot of countries embody their current legislations in the framework of their best corporate governance principles. SPK (Capital Markets Board of Turkey) has formed the corporate governance principle in Turkey in parallel with the applications all over the world. In the light of SPK corporate governance principles in Turkey, ISE (Istanbul Stock Exchange) has also started calculating studies of "Corporate Governance Index" by grading the coherence of the corporate governance principles to support the application of these principles in public anonymous processing in ISE. ISE Corporate Governance Index is an index whose corporate governance principles adaptation point is at least 6 as a result of the evaluation made by rating institutions and composed by the shares processing in out of watch list companies markets. The aim of the study is to evaluate 2007 September-2009 November period corporate governance index in terms of risk-return in Turkey. In this study, commonly used Sharpe, Treynor and Jensen performance indexes are ranked and according to each perform ancak index ,the performance conditions of the index included within the study are presented in respect of research term.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Kamu Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aguilera, Ruth V. (2005), "Corporate Governance and Director Accountability: An Intuitional Comparative Perspective", British Journal of Management,Vol. 16, 39-53.
 • Aguilera, Ruth V ve Gregory Jackson (2003),"The Cross-National Diversity of Corporate Governance: Dimensions and Determinants", Academy of management Review, Vol. 28, No.3,447-485.
 • Akel, Veli (2006), "Portföy Performansının Değerlendirilmesi", DersNotu, http://iibf.bozok.edu.tr/akademik/veli_akel/portfoy_pe RFrmansi.pdf, 10. 06.2009.
 • Barrass, John (2007). "Corporate Governance and Ethics: Why They Matter. Head, Europe, Middle East, Africa" CFA Centre for Financial Market Integrity, Garanti Bankası, Istanbul 17 Mart 2007 Sunumu.
 • Claessens, Stijn (2003), "Corporate Governance and Development", Washington D.C., Global Corporate Governance Forum.
 • Dağlı, Hüseyin (1995), "Yatırım Fonlarında Performans Değerlemesi: Türkiye Örneği", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVII. Ulusal Kongresi, 10-11 Temmuz 1995, ODTÜ, Ankara.
 • Dağlı, Hüseyin (2009), "Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi", Derya Kitabevi, 3. Baskı, Trabzon.
 • Demirtaş, Özgür ve Güngör Zühal (2004), "Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama". Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz 2004 Cilt: 1 Sayı:4 s.103-109.
 • Güven, Alpay, Muzaffer Bodur, Hakan Ener ve Cem Talüg (2005), "Comparing board-level governance at MNEs and local firms: Lessons from Turkey", Journal of International Management 11 (2005) 67-86.
 • İMKB (2005), "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları", vww.imkb.gov.tr, 11.04.2008.
 • Kayacan, Murad (2006), ""Küresel Mali Piyasalarda 'Kurumsal yönetim' Kavramının Gelişimi ve Ülkemize Yansımaları" Kurumsal Araştırmalar Serisi 4 Nolu Yayını ve Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları No:196.
 • Kayacan, Murad (2007), "Ulusal Sermaye Piyasalarımızda Kurumsal Yönetim Kavramının Gelişimi ve Etik", İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kurumsal yönetim ve Etik Konferansı.
 • Kurt, Mustafa ve Kayacan, Murad (2005), "Kurumsal Yönetimde Finansal ve Yönetsel Konular: Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin İçerik Analizi" .TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. 13-14 Mayıs 2005, Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Ankara.
 • Korkmaz, Turhan ve Hasan Uygurtürk (2007), "Türkiye'deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği", Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi (14), 66-93.
 • Koçel, Tamer (2003), "İşletme Yöneticiliği", Beta Basım, 9. Baskı, İstanbul.
 • Luo, Y. (2005), "Corporate Governance And Accountability In Multinational Enterprises: Concepts And Agenda", Journal of International Management, 11,pp. 1- 8.
 • Millstein, I. M. (1998), "Corporate governance-Improving competiveness and Access to capital in global markets", Paris, OECD Publications.
 • Musteen, Martina, Deepak K. Datta ve Pol Hermann (2009), "Ownership structure and CEO compensation: Implications for the choice foreign market entry modes", Journal of International Business Studies, 40,321-338.
 • Sharpe, W.F. (1966), "Mutual Fund Performance", Journal of Business, Vol. 39, No: 1, pp. 119-138.
 • Sloan, R. G., (2001), "Financial Accounting And Corporate Governance: A Discussion", Journal of Accounting and Economics, vol. 32, pp. 335-347.
 • SPK (2005), "Kurumsal Yönetim İlkeleri", İlk Yayınlanma Tarihi: Temmuz 2003 Düzeltilmiş İkinci Yayınlanma Tarihi: Şubat 2005, www.spk.gov.tr, 20.06.2009
 • TKYD ve Deloitte (2007), "Nedir Bu Kurumsal Yö-netim?"KurumsalYönetimSerisi,.
 • Teker Suat, Emre Karakurum ve Osman Tav (2008), "Yatırım Fonlarının Risk Odaklı Performans Değerlemesi", Doğuş Üniversitesi Dergisi 9 (1), 89-105.
 • Treynor, J. L. (1965), "How to Rate Management of Investment Funds", Harvard Business Review, Vol. 43, No 1, pp.63-75.
 • TÜSİAD (2002) ."Kurumsal Yönetim En iyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi", Yayın No. TÜSİAD-T/2002-12/336.
 • TSPAKB (2008), Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi,http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/57ad7180c5e749f 56475cdb7ee7/ETM_lisanslama_egitim_kilavuzlari_ileri _duzey_finyonetim_200902.PDF, 10.06.2009.
 • Ülgen, Hayri ve Mirza, S. Kadri (2004), "İşletmelerde Stratejik Yönetim", Literatür Yayınevi, İstanbul.
 • Yıldız, Ayşe (2005), "A Tipi Yatırım Fonlarının Performanslarının İMKB ve Fon Endeksi Bazında Değerlendirilmesi", Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Bahar 2005,sayı 14.
 • http://www.saharating.com/, 10.06.2009.
 • http://www.imkb.gov.tr/endeksler/kurumsalyoneti m.htm, 18.08.2009.
 • http://www.turkkredirating.com, 11.05.2009.
 • http://www.tkyd.org/tr/content.asp?, 19.10.2009.
APA DAĞLI H, AYAYDIN H, EYÜPOĞLU K (2010). Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. , 18 - 31.
Chicago DAĞLI Hüseyin,AYAYDIN HASAN,EYÜPOĞLU Kemal Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. (2010): 18 - 31.
MLA DAĞLI Hüseyin,AYAYDIN HASAN,EYÜPOĞLU Kemal Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. , 2010, ss.18 - 31.
AMA DAĞLI H,AYAYDIN H,EYÜPOĞLU K Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. . 2010; 18 - 31.
Vancouver DAĞLI H,AYAYDIN H,EYÜPOĞLU K Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. . 2010; 18 - 31.
IEEE DAĞLI H,AYAYDIN H,EYÜPOĞLU K "Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği." , ss.18 - 31, 2010.
ISNAD DAĞLI, Hüseyin vd. "Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği". (2010), 18-31.
APA DAĞLI H, AYAYDIN H, EYÜPOĞLU K (2010). Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(48), 18 - 31.
Chicago DAĞLI Hüseyin,AYAYDIN HASAN,EYÜPOĞLU Kemal Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.48 (2010): 18 - 31.
MLA DAĞLI Hüseyin,AYAYDIN HASAN,EYÜPOĞLU Kemal Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.48, 2010, ss.18 - 31.
AMA DAĞLI H,AYAYDIN H,EYÜPOĞLU K Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2010; 0(48): 18 - 31.
Vancouver DAĞLI H,AYAYDIN H,EYÜPOĞLU K Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2010; 0(48): 18 - 31.
IEEE DAĞLI H,AYAYDIN H,EYÜPOĞLU K "Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.18 - 31, 2010.
ISNAD DAĞLI, Hüseyin vd. "Kurumsal yönetim endeksi performans değerlendirmesi: Türkiye örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 48 (2010), 18-31.