Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 31 - 45 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs

Öz:
Bu araştırmada, 2006-2009 yılları arasında Osmaneli (Bilecik) ve çevresinde doğal yayılış gösteren Lamiaceae familyasına ait 24 cinste 38’i tür, 17’si alttür ve 13’ü varyete seviyesinde olmak üzere toplam 68 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 14’ü endemik olup endemizm oranı % 20,59’dur. IUCN 2001 risk kategorilerine göre, endemik taksonlardan 13’ü LC, 1’i NT kategorisindedir. Belirlenen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir; 15 takson (% 22,06) İran-Turan Elementi, 11 takson (% 16,18) Akdeniz Elementi [bunlardan 3’ü (% 4,41) Doğu Akdeniz Elementi], 7 takson (% 10,30) Avrupa-Sibirya Elementi, 2 takson (% 2,94) Öksin Elementi [bunlardan 1’i (% 1,47) Hirkan-Öksin Elementi, 1’i (% 1,47) Karadeniz Elementi]ve 33 takson (% 48,53) çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyendir. Bölgede tespit edilen 7 takson A3 karesi, 2 takson A2 karesi ve 20 takson da Bilecik ili için yeni kayıt niteliğindedir. Ayrıca bölgede etnobotanik kullanımı en yaygın olan cinslerin Thymus, Salvia, Sideritis, Origanum ve Stachys olduğu belirlenmiştir. Bitkilerin çoğunlukla soğuk algınlığı, çay, baharat, deri hastalıkları, idrar söktürücü, şeker hastalığı, romatizma, prostat hastalıkları, hemoroid, böbrek taşı ve çeşitli ağrıların gideriminde kullanıldığı görülmüştür. Diğer taraftan Scutellaria, Phlomis, Wiedemannia, Nepeta ve Lycopus cinslerine ait taksonların etnobotanik kullanımlarına rastlanamamıştır.
Anahtar Kelime: etnobotanik soyu tükenmekte olan türler IUCN sınıfları kullanım yerleri Bilecik doğal türler Lamiaceae yerel isimler endemik bitkiler Türkiye yerel bilgi risk faktörleri

Konular: Biyoloji

Osmaneli (Bilecik-Türkiye) ve çevresinde doğal yayılış gösteren Lamiaceae taksonlarının risk kategorileri ve etnobotanik özellikleri

Öz:
In this study, its been determined the taxa which belongs Lamiaceae family, 24 genus, 38 species, 17 subspecies and 13 varieties, of total 68 species and underspecies taxa have been identified that naturally distributes in Osmaneli (Bilecik) and environs, between the years 2006-2009. 14 of these are endemic taxa and their ratio to total is 20.59%. According to IUCN risk categories 13 taxa belongs to LC, 1 taxon belongs to NT. The distribution of the determined taxa into the phytogeographical regions are, 15 taxa (22,06 %) Irano-Turanion element, 11 taxa (16,18 %) Mediterranean element (3 taxa 4.41 % East Mediterranean), 7 taxa (10,30 %) Euro-Siberian element, 2 taxa (2,94 %) Euxine element (1 takson Hirkano-Euxine Element and 1 takson Black Sea Element) and 33 (48,53 %) taxa are pluriregion or unknown phytogeographical regions. 7 taxa are for A3 square and 2 taxa are for A2 square and 20 taxa are for Bilecik province new records which are determined. In addition, most common genera are Thymus, Salvia, Sideritis, Origanum ve Stachys. Plants were often used for cold, tea, spices, skin diseases, diuretic, diabetes, arthritis, prostate disease, hemorrhoids, kidney stones and for various pains removal. On the other hand, Scutellaria, Phlomis, Wiedemannia, Nepeta ve Lycopus taxa have not ethnobotanic usage.
Anahtar Kelime: local names endemic plants Turkey indigenous knowledge risk factors ethnobotany endangered species IUCN categories uses Bilecik native species Lamiaceae

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KOYUNCU O, YAYLACI Ö, Öztürk D, POTOĞLU ERKARA İ, SAVAROĞLU F, AKCOŞKUN Ö, Ardıç M (2010). Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. , 31 - 45.
Chicago KOYUNCU Onur,YAYLACI Ö.Koray,Öztürk Derviş,POTOĞLU ERKARA İSMÜHAN,SAVAROĞLU Filiz,AKCOŞKUN Özge,Ardıç Murat Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. (2010): 31 - 45.
MLA KOYUNCU Onur,YAYLACI Ö.Koray,Öztürk Derviş,POTOĞLU ERKARA İSMÜHAN,SAVAROĞLU Filiz,AKCOŞKUN Özge,Ardıç Murat Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. , 2010, ss.31 - 45.
AMA KOYUNCU O,YAYLACI Ö,Öztürk D,POTOĞLU ERKARA İ,SAVAROĞLU F,AKCOŞKUN Ö,Ardıç M Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. . 2010; 31 - 45.
Vancouver KOYUNCU O,YAYLACI Ö,Öztürk D,POTOĞLU ERKARA İ,SAVAROĞLU F,AKCOŞKUN Ö,Ardıç M Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. . 2010; 31 - 45.
IEEE KOYUNCU O,YAYLACI Ö,Öztürk D,POTOĞLU ERKARA İ,SAVAROĞLU F,AKCOŞKUN Ö,Ardıç M "Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs." , ss.31 - 45, 2010.
ISNAD KOYUNCU, Onur vd. "Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs". (2010), 31-45.
APA KOYUNCU O, YAYLACI Ö, Öztürk D, POTOĞLU ERKARA İ, SAVAROĞLU F, AKCOŞKUN Ö, Ardıç M (2010). Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. Biological Diversity and Conservation, 3(3), 31 - 45.
Chicago KOYUNCU Onur,YAYLACI Ö.Koray,Öztürk Derviş,POTOĞLU ERKARA İSMÜHAN,SAVAROĞLU Filiz,AKCOŞKUN Özge,Ardıç Murat Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. Biological Diversity and Conservation 3, no.3 (2010): 31 - 45.
MLA KOYUNCU Onur,YAYLACI Ö.Koray,Öztürk Derviş,POTOĞLU ERKARA İSMÜHAN,SAVAROĞLU Filiz,AKCOŞKUN Özge,Ardıç Murat Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. Biological Diversity and Conservation, vol.3, no.3, 2010, ss.31 - 45.
AMA KOYUNCU O,YAYLACI Ö,Öztürk D,POTOĞLU ERKARA İ,SAVAROĞLU F,AKCOŞKUN Ö,Ardıç M Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. Biological Diversity and Conservation. 2010; 3(3): 31 - 45.
Vancouver KOYUNCU O,YAYLACI Ö,Öztürk D,POTOĞLU ERKARA İ,SAVAROĞLU F,AKCOŞKUN Ö,Ardıç M Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs. Biological Diversity and Conservation. 2010; 3(3): 31 - 45.
IEEE KOYUNCU O,YAYLACI Ö,Öztürk D,POTOĞLU ERKARA İ,SAVAROĞLU F,AKCOŞKUN Ö,Ardıç M "Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs." Biological Diversity and Conservation, 3, ss.31 - 45, 2010.
ISNAD KOYUNCU, Onur vd. "Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs". Biological Diversity and Conservation 3/3 (2010), 31-45.