Yıl: 2010 Cilt: 16 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 453 - 458 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım

Öz:
AMAÇ Vücuttaki kırıklar, yeni Türk Ceza Kanunu’nun “netice itibariyle ağırlaşmış yaralama”lara verilecek cezaların düzenlendiği 87. Maddenin 3. Fıkrasında ayrı bir kavram olarak yer almaktadır. Sunulan çalışmada, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu’nda, kemik kırığı bulunan yaralanmalı olgulara düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi ve kemik kırıklı olgularda düzenlenecek raporlarda dikkat edilecek hususların vurgulanması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM 1 Haziran 2005 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca düzenlenen 842 adli rapordan, kemik kırığı saptanan 306’sı değerlendirme kapsamına alınmıştır. BULGULAR Kemik kırığına neden olan olgu türleri incelendiğinde, trafik kazası öncelikli olarak belirlenmiştir (n=183, %59,8). Olguların %35,3’ünde (n=108) kırığın kafa bölgesinde olduğu, %61,1’inin (n=187) yaşamsal tehlikeye maruz kaldığı belirlenmiştir. SONUÇ Tüm travmatik olaylar adli olgu olarak kabul edilir. Adli tıp uzmanı bulunan kurumlarda adli raporu adli tıp uzmanının düzenlemesinin uygun olacağı, bu kapsamda yataklı sağlık kuruluşlarında adli tıp uzmanı istihdamının yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Ancak mevcut şartlarda, adli rapor düzenlemekle yükümlü tüm doktorların sorumlu duruma düşmemeleri için kemik kırıklarında uygulanması gereken yasal prosedürleri ve uygulama esaslarını bilmeleri gerekir.
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp Hukuk

Forensic medicine approach to bone fractures in the framework of the new Turkish penal code

Öz:
BACKGROUND “Fractures of the body” is a new definition in which the punishment for “aggravated injury in the end” is delineated in the new Turkish Penal Code (Article 87, Section 3). In the current study, we intended to evaluate the fact-evaluation reports of injuries with broken bones in the framework of the new Turkish Penal Code, which went into effect on 1 June 2005. METHODS Of the 842 forensic reports of our Eskisehir Osmangazi University, Department of Forensic Medicine, 306 cases with bone fractures were determined between 1 June 2005 and 31 December 2008. RESULTS Traffic accidents were determined as the most common cause of all broken bone cases (n=183, 59.8%). One hundred and eight of the cases (35.3%) were determined to have fracture in the head area, with life endangered in 61.1% (n=187) of all cases. CONCLUSION All traumatic phenomena are considered judicial cases. Forensic experts need to report on institutions to ensure they are complying with the regulations, and their work in this area is widely considered to be useful. However, in current circumstances, the doctor responsible for all forensic reports required to edit the case should be applied to broken bones to not fall into the legal procedures and practices need-to-know basis.
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KARBEYAZ K, GÜNDÜZ T, BALCI Y (2010). Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. , 453 - 458.
Chicago KARBEYAZ Kenan,GÜNDÜZ Tarık,BALCI Yasemin Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. (2010): 453 - 458.
MLA KARBEYAZ Kenan,GÜNDÜZ Tarık,BALCI Yasemin Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. , 2010, ss.453 - 458.
AMA KARBEYAZ K,GÜNDÜZ T,BALCI Y Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. . 2010; 453 - 458.
Vancouver KARBEYAZ K,GÜNDÜZ T,BALCI Y Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. . 2010; 453 - 458.
IEEE KARBEYAZ K,GÜNDÜZ T,BALCI Y "Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım." , ss.453 - 458, 2010.
ISNAD KARBEYAZ, Kenan vd. "Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım". (2010), 453-458.
APA KARBEYAZ K, GÜNDÜZ T, BALCI Y (2010). Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 16(5), 453 - 458.
Chicago KARBEYAZ Kenan,GÜNDÜZ Tarık,BALCI Yasemin Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 16, no.5 (2010): 453 - 458.
MLA KARBEYAZ Kenan,GÜNDÜZ Tarık,BALCI Yasemin Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, vol.16, no.5, 2010, ss.453 - 458.
AMA KARBEYAZ K,GÜNDÜZ T,BALCI Y Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010; 16(5): 453 - 458.
Vancouver KARBEYAZ K,GÜNDÜZ T,BALCI Y Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010; 16(5): 453 - 458.
IEEE KARBEYAZ K,GÜNDÜZ T,BALCI Y "Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım." Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 16, ss.453 - 458, 2010.
ISNAD KARBEYAZ, Kenan vd. "Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım". Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 16/5 (2010), 453-458.