Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 283 - 298 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi

Öz:
Çağımızda geleneksel okuryazarlığın yanı sıra, teknolojik gelişmeler doğrultusunda, görsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, e-okuryazarlık ve bilgisayar okuryazarlığı gibi okuryazarlık türleri ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda bireye anlama ve anlatma becerisi kazandırma amacında olan Türkçe derslerinin ortaya çıkan yeni okurya-zarlık türlerini de içerisine alacak etkinlik ve metinlerle zenginleştirilmesi gereği ön plana çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, görsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve e-okuryazarlık türleri ilköğretim Türkçe dersleri bağlamında ele alınarak değerlendiril-miştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgi, Belge Yönetimi

The types of literacy of the 21st century, changing text comprehension and Turkish teaching

Öz:
Today, in addition to traditional literacy, the kinds of literacy come into existence in the form of visual literacy, media liter-acy, information literacy and e-literacy. Within this frame, Turkish les-sons; that aim to let students acquire the ability of understanding and ex-plaining, should be equipped with the texts and activities which can cover the new kinds of literacy’s. From this point of view, visual literacy, media literacy, information literacy and e-literacy kinds are the subject matter of this study evaluated in connection with primary Turkish classes.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgi, Belge Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • DERSON, J. C. (2000) Assesing Reading, Cambridge University Pres, Cambridge.
 • ALTUN, A. (2005) Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • BURMARK, L. (2002), Visual Literacy (Learn to See, See to Learn), Association for Supervision & Curriculum Development.
 • CEMİLOĞLU, M. (2001) İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Alfa Aktüel, İstanbul:
 • CEMİLOĞLU, M. (2009) Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi, Alfa Aktüel, İstanbul.
 • ELKİNS, J. (2003), Visual Studies, A Skeptical Introduction. New York and London: Routledge, UK.
 • FELTEN, Peter (2008) “Visual Literacy” Change November-December s. 60-64
 • FREEDMAN, K Ve F. Hernandez (1998), Curriculum, Culture And Art Education: Contemporary Perspectives, State University of New York Press, New York.
 • GEERTZ, C. (1980) Blured genres. The American Scholar, S. 49, s.165-179
 • GÜNEŞ, F. (2000) Uygulamalı Okuma Yazma Öğretimi, Ocak Yayınları, Anka-ra.
 • İŞLER, Şinasi (2002), ”Günümüzde Görsel Okuryazarlık Ve Görsel Okuryazar-lık Eğitimi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. XV(1), s. 153-161.
 • KELLNER, D. (2001), New Technologies/New Literacies:Reconstructing Education fort he nwe millenium. International Journal of Technology and Design Education, S. 11, s. 67-81.
 • KRESS, G. (2003), Literacy in the New Media Age. London: Routledge.
 • LEWİS, J.-Jhally, S. (1998), The Struggle Over media Literacy. Journal of Communication, S. 48, s 109-120.
 • LESTER, P. M. (2000), Visual Communication: Images with Messages, 2nd Ed., Wadsworth.
 • LONGMAN (2003), Dictionary of Contemporary English, Pearson Longman, UK,
 • MANGUEL, A. (2001), Okumanın Tarihi. (çev. Füsun Elioğlu), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • MCFADZEAN, E. ve McRenzie, J. (2001), Ficilitating Virtual Learning Groups: A practical approach, Journal of Management Development, S. 20(6), s. 470-494.
 • MEB (2006), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6,7,8, Sınıflar), MEB Yayınları, Ankara.
 • MEB (2005), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sı-nıflar), MEB Yayınları, Ankara.
 • MESSARİS, Paul (1994), Visual Literacy: Image, Mind and Reality, Westview Pres, Oxford.
 • OBLİNGER, D. G (2005), “Educating The Net Generation” Educause, Boulder. Oring, S. (2000), “A Call For Visual Literacy”, School Arts, April, s. 58-59.
 • ROBERTSON, M.S.M. (2007), “Teaching Visual Literacy İn The Secondary English/ Language Arts Classroom: An Exploration Of Teachers’ Attitudes, Understanding And Aplication”, krex.k-state.edu/dspace/ handle/2097;/269-14k (Son Erişim Tarihi: 06.08.2009).
 • PARSA, Alev Fatoş (2004) “İmgenin Gücü Ve Görsel Kültürün Yükselişi” Ana Dili: 33, 59-66.
 • PETTERSON, Rune (1993), Visual İnformation , Educational Technology, Cliffs, Englewood.
 • POTTER, James (2005), Media Literacy, Third Eddition, CA: Sage Publications.
 • RTÜK (2009), Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2, Kamuoyu, Yayın Araştırma ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • SANDERS, B.(1999), Öküzün A’sı- Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi, (çev. Tahir Şehnaz), Ayrıntı Yayınları, Ankara,
 • TİTON, J. T. (1995), Text. The Journal Of American Folklore, S. 108, s. 58-69.
 • TUMAN, M. (1994), Word Perfect: Literacy in Computer Age, Falmer, London &Philadelphia.
APA KURUDAYIOGLU M, TÜZEL S (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. , 283 - 298.
Chicago KURUDAYIOGLU Mehmet,TÜZEL Sait 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. (2010): 283 - 298.
MLA KURUDAYIOGLU Mehmet,TÜZEL Sait 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. , 2010, ss.283 - 298.
AMA KURUDAYIOGLU M,TÜZEL S 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. . 2010; 283 - 298.
Vancouver KURUDAYIOGLU M,TÜZEL S 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. . 2010; 283 - 298.
IEEE KURUDAYIOGLU M,TÜZEL S "21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi." , ss.283 - 298, 2010.
ISNAD KURUDAYIOGLU, Mehmet - TÜZEL, Sait. "21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi". (2010), 283-298.
APA KURUDAYIOGLU M, TÜZEL S (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 0(28), 283 - 298.
Chicago KURUDAYIOGLU Mehmet,TÜZEL Sait 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları 0, no.28 (2010): 283 - 298.
MLA KURUDAYIOGLU Mehmet,TÜZEL Sait 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.0, no.28, 2010, ss.283 - 298.
AMA KURUDAYIOGLU M,TÜZEL S 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; 0(28): 283 - 298.
Vancouver KURUDAYIOGLU M,TÜZEL S 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; 0(28): 283 - 298.
IEEE KURUDAYIOGLU M,TÜZEL S "21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi." Türklük Bilimi Araştırmaları, 0, ss.283 - 298, 2010.
ISNAD KURUDAYIOGLU, Mehmet - TÜZEL, Sait. "21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi". Türklük Bilimi Araştırmaları 28 (2010), 283-298.