Yıl: 2022 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1042 - 1060 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-09-2022

Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma

Öz:
Çalışmada Türkiye’de katılım bankacılığı tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Öncelikle katılım bankacılığı kullanımını etkileyen unsurlar faktör analizi ile sınıflandırılmış ve ardından t-testi ve Anova analizleri kullanılarak oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Katılım bankacılığı hizmeti kullanan bireylerin katılım bankası kullanımını etkileyen en önemli faktörün 4,26 ortalamayla faizsiz bankacılık hizmetinin sağlanması olduğu görülmüştür. Katılım bankacılığı hizmeti alınması katılımcıların medeni durumlarına göre sadece dini inanç faktörü açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Katılım bankacılığı kullanımında etkili olduğu belirlenen 3 faktörün de bireylerin eğitim düzeylerine, yaşlarına göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Katılım bankacılığı kullanımında etkili olan 2 faktörün ise bireylerin gelir düzeylerine ve mesleklerine göre ise hizmet kalitesi ve çeşitlilik/düşük maliyet faktörleri açısından anlamlı olarak farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bölgesel sonuçlara göre ise sadece hizmet kalitesi açısından bireylerin katılım bankası kullanımlarının anlamlı olarak farklılaştığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Participation Banking Preference in Turkey: A Regional Research

Öz:
In this study, the factors affecting the use of participation banking in Turkey were investigated. First, the factors affecting the use of participation banking were classified by factor analysis, and then the hypotheses created using separate t-test and Anova analyzes were tested. It has been seen that the most important factor affecting the use of participation banks by individuals using participation banking services is the provision of interest-free banking services with an average of 4.26. Receiving participation banking services differs statistically significantly only in terms of religious belief factor according to the marital status of the participants. It was concluded that all 3 factors that were determined to be effective in the use of participation banking differed significantly according to the education level and age of the individuals. According to the results of the test conducted according to the income levels and occupations of the individuals, the 2 factors that are effective in the use of participation banking differ significantly in terms of service quality and diversity/low cost factors. According to the regional results, it was revealed that the use of participation banks of individuals differed significantly only in terms of service quality.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Pilatin A (2022). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. , 1042 - 1060.
Chicago Pilatin Abdulmuttalip Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. (2022): 1042 - 1060.
MLA Pilatin Abdulmuttalip Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. , 2022, ss.1042 - 1060.
AMA Pilatin A Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. . 2022; 1042 - 1060.
Vancouver Pilatin A Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. . 2022; 1042 - 1060.
IEEE Pilatin A "Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma." , ss.1042 - 1060, 2022.
ISNAD Pilatin, Abdulmuttalip. "Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma". (2022), 1042-1060.
APA Pilatin A (2022). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. Manas Journal of Social Studies, 11(3), 1042 - 1060.
Chicago Pilatin Abdulmuttalip Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. Manas Journal of Social Studies 11, no.3 (2022): 1042 - 1060.
MLA Pilatin Abdulmuttalip Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. Manas Journal of Social Studies, vol.11, no.3, 2022, ss.1042 - 1060.
AMA Pilatin A Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. Manas Journal of Social Studies. 2022; 11(3): 1042 - 1060.
Vancouver Pilatin A Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma. Manas Journal of Social Studies. 2022; 11(3): 1042 - 1060.
IEEE Pilatin A "Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma." Manas Journal of Social Studies, 11, ss.1042 - 1060, 2022.
ISNAD Pilatin, Abdulmuttalip. "Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma". Manas Journal of Social Studies 11/3 (2022), 1042-1060.