Yıl: 2022 Cilt: 25 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 489 - 496 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-09-2022

Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması

Öz:
Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversitelerle Türkiye’deki üniversitelerin işletme lisans bölümlerindeki dersler karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı 2 (IES) kapsamındaki muhasebe finans ve teknoloji teknik yeterlilik alanlarına göre müfredatlarda yer alması gereken dersleri kapsamaktadır. Karşılaştırmada yararlanılan üniversiteler URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından sıralanan 2021-2022 dünya genel sıralamasındaki Amerika Birleşik Devletlerindeki ilk on üniversite ile Türkiye’deki ilk on üniversiteden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki üniversitelerin IES 2’ye genel uyumu muhasebe finans ve teknoloji yeterlilik alanlarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelere göre daha yüksek bulunmuştur. Türkiye’deki üniversitelerin standarda en yüksek uyum sağladığı yetkinlik alanı finans ve mali yönetim iken, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerin en yüksek uyum sağladığı yetkinlik alanı yönetim muhasebesi ve kontroldür.
Anahtar Kelime: Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı IES2 Müfredat Muhasebe Teknoloji

Comparıson of Accountıng and Technology Courses Taught in Turkısh and Amerıcan Unıversıtıes in Terms of The Internatıonal Accountıng Educatıon Standard (IES 2)

Öz:
In this study, the courses in the undergraduate business administration departments of universities in the United States and universities in Turkey were compared. This comparison covers the courses that should be in the curriculum according to the accounting, finance and technology technical competence areas within the scope of the International Accounting Education Standard 2 (IES). Universities used in the comparison are composed of the first ten universities in the United States and the first ten universities in Turkey in the 2021-2022 world general ranking, listed by URAP Research Laboratory. According to the results of the research, the general compliance of the universities in Turkey with IES 2 was found to be higher than the universities in the United States, according to the fields of accounting, finance and technology qualifications. While finance and financial management is the competency area with which universities in Turkey have the highest compliance, management accounting and control is the competency area with which universities in the United States have the highest compliance.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksu, İbrahim, Meltem, Gül, (2021) Teoriden Pratiğe Muhasebe Eğitimi, İşletme Bölüm Müfredatlarının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı IES-2 Açısından İncelenmesi, Bölüm 2, Gazi Kitapevi, Ankara
 • Al-Anbagi, Al-Azzawi, Al Obaidi, (2018) “Compliance With International Education Standards (IES 2) In Iraq Towards The Adoption Of International Accounting Standards”, Biblioteca Digital Repositorio Academico, 34(86), s. 2456-2469.
 • Boyce, Gordon, (2004), “Critical Accounting Education: Teaching And Learning Outside The Circle”, Critical Perspectives on Accounting, 15(4-5), s. 565-586.
 • Can, Ahmet Vecdi, Demirci, Şuayyip Doğuş, (2016) “Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı 2 Muhasebe Eğitim Programlarının İçeriğine Uyum: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16, 12(12),s. 319-338.
 • Frijat, Yaser Al, Shbeilat, Mohammad, (2016). “Jordanian Universities and Their Role in the Trend Towards the Development of Technical Competence for Accounting Learning Outcomes in line with IES”, Accounting and Finance Research, 5(2), s. 20-31.
 • Hijazi, Rafıq, Hassan, Yousef, Husain, Zafar, (2019) “Deans’ Perceptions Of Challenges Facing Business Education İn The Arabian Gulf”, The Journal, of Education for Business, 95(1), s. 10-22, DOI: 10.1080/08832323.2019.1595502
 • Kızılyalçın, Ali, (2020) “Türkiye’deki Üniversitelerde Bulunan İşletme Bölümleri Ders Programlarının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı UMES 2 Bağlamında İncelenmesi ve Uyumlaştırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 85, s. 129-152.
 • Teodor, Petrovic, Radojko, Lukic, (2020). “The Applıcatıon Of Internatıonal Educatıon Standards In Theaccountıng Educatıon System In Bosnıa And Herzegovına”, Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta Brčko, 14(1), s. 23-34.
 • Solak, Bilal, Faydalı, Fatih, Ospankulova, Ayşe (2021) “Kırgızistan’ daki Üniversitelerde Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları 2 İle Uyumuna Yönelik Bir Araştırma”, 8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştımaları Kongresi Bildiri Kitabı, 4-7 Kasım 2021, Malatya 265-278.
 • Osama, Mah’d, Ghassan, Mardini (2020) The Quality Of Accounting Education And The İntegration Of The İnternational Education Standards: Evidence From Middle Eastern And North African Countries, Accounting Education, DOI: 10.1080/09639284.2020.1790020
 • Özdoğan, Burak, Mollaoğulları, Batuhan. Fatih, (2019) “Devlet Üniversitelerinde Verilen Muhasebe Eğitimi İle Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme: Ege Bölgesi Örneği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (4), s. 1037-1060.
 • Uyar, Süleyman, (2008) “Uluslararası Eğitim Standartları (IES) ve Akdeniz Üniversitesi’nde Muhasebe Eğitimi”, World of Accounting Science,1, s. 79-107.
 • Yusof, Rohana, Abdul Majid, Abdul, Halim, (2017) “Examining the Current Status of International Education Standards Compliance in ASEAN Countries”, Journal of Business Managament and Accounting 7(1), s. 1-16.
 • Watty, Kim, Sugahara, Satoshi, Abayadeera, Nadana, Perera, Luckmika, (2013) “Developing A Global Model Of Accounting Education And Examining IES Compliance İn Australia, Japan, And Sri Lanka”, Accounting Education, 22(5), s. 502–506. https://doi.org/10.1080/09639284.2013.824199
 • Wessels, P. (2007), An Analysis of The Current IT Education Offered To Accounting Students At South African Universities, South African Journal of Accounting Reserach, 21(1), 103-127.
 • https://urapcenter.org/Rankings/2021-2022/World_Ranking_2021-2022 (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://michiganross.umich.edu/undergraduate/bba/curriculum (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://foster.uw.edu/academics/degree-programs/undergraduate-programs/curriculum/ (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://undergrad-inside.wharton.upenn.edu/curriculum/ (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://haas.berkeley.edu/undergrad/academics/curriculum/degree-requirements/ (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://fisher.osu.edu/academic-departments/amis/courses-syllabi (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://cba.pitt.edu/academics/business-majors/accounting/ (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://carlsonschool.umn.edu/degrees/undergraduate/majors-and-minors/accounting (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://www.kenan-flagler.unc.edu/programs/undergraduate-business/academics/major/ (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://mitsloan.mit.edu/undergrad/15-1-management-major-requirements (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://dyson.cornell.edu/programs/undergraduate/degree-requirements/core/ (Erişim Tarihi 07.03.2022)
 • https://bilsis.hacettepe.edu.tr/ (Erişim Tarihi 08.03.2022)
 • https://ba.metu.edu.tr/tr/programlar/lisans-programi/mufredat (Erişim Tarihi 08.03.2022)
 • https://case.ku.edu.tr/akademik/isletme/ders-plani-2/ (Erişim Tarihi 08.03.2022)
 • https://ebs.istanbul.edu.tr/home/dersprogram/?id=1201&yil=2021 (Erişim Tarihi 08.03.2022)
 • https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/SIS/201410.html (Erişim Tarihi 08.03.2022)
 • http://bbs.ankara.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=4300&bot=1920 (Erişim Tarihi 08.03.2022)
 • https://ebp.ege.edu.tr/DereceProgramlari/Detay/1/158/2753/932001 (Erişim Tarihi 08.03.2022)
 • https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/yonetim-bilimleri-lisans-programi/dersler (Erişim Tarihi 08.03.2022)
 • http://fba.bilkent.edu.tr/programs/undergraduate/ug-curriculum/ (Erişim Tarihi 09.03.2022)
 • http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=55&aid=46 (Erişim Tarihi 09.03.2022)
 • https://www.iaesb.org/publications/2019-handbook-international-education-standards (Erişim Tarihi 01.06.2022)
APA GÜL M, AKSU İ (2022). Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. , 489 - 496.
Chicago GÜL Meltem,AKSU İbrahim Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. (2022): 489 - 496.
MLA GÜL Meltem,AKSU İbrahim Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. , 2022, ss.489 - 496.
AMA GÜL M,AKSU İ Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. . 2022; 489 - 496.
Vancouver GÜL M,AKSU İ Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. . 2022; 489 - 496.
IEEE GÜL M,AKSU İ "Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması." , ss.489 - 496, 2022.
ISNAD GÜL, Meltem - AKSU, İbrahim. "Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması". (2022), 489-496.
APA GÜL M, AKSU İ (2022). Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25(Özel Sayı), 489 - 496.
Chicago GÜL Meltem,AKSU İbrahim Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 25, no.Özel Sayı (2022): 489 - 496.
MLA GÜL Meltem,AKSU İbrahim Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.25, no.Özel Sayı, 2022, ss.489 - 496.
AMA GÜL M,AKSU İ Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2022; 25(Özel Sayı): 489 - 496.
Vancouver GÜL M,AKSU İ Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2022; 25(Özel Sayı): 489 - 496.
IEEE GÜL M,AKSU İ "Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25, ss.489 - 496, 2022.
ISNAD GÜL, Meltem - AKSU, İbrahim. "Türk ve Amerikan Üniversitelerinde Okutulan Muhasebe ve Teknoloji Derslerinin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı (IES 2) Açısından Karşılaştırılması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 25/Özel Sayı (2022), 489-496.