Yıl: 2022 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1418 - 1429 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33206/mjss.1021979 İndeks Tarihi: 02-11-2022

Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz

Öz:
Reel döviz kurunda eksik değerlenme ile ekonomik büyüme ilişkisi literatürde önemli bir yer tutmasına rağmen, birtakım yaklaşım farklılıkları sebebiyle konu hakkında henüz kesin bir fikir birliği sağlanmış değildir. Ancak tüm bu yaklaşım farklılıkları ile birlikte ilgili literatürde, gelişmekte olan ekonomilerde daha rekabetçi para biriminin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada reel döviz kurunda eksik değerlenmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1980-2019 döneminde yüksek gelirli, üst orta gelirli ve alt orta gelirli ülkeler için ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi 81 ülkeden oluşmaktadır. Dinamik panel veri analiz yönteminin kullanıldığı çalışmadan elde edilen sonuçlara göre eksik değerlenme ve ekonomik büyüme ilişkisi sadece üst orta gelirli ülke grubu için istatistiksel ve iktisadi olarak anlamlı bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre üst orta gelirli ülkelerde yerli para biriminde meydana gelen %10’luk bir değer kaybı ekonomik büyümeyi %0,0049 arttırmaktadır.
Anahtar Kelime:

Real Exchange Rate Undervaluation and Economic Growth Relationship: An Analysis by Country Income Groups

Öz:
Despite a vast amount of literature on the relationship between the undervaluation of the real exchange rate and economic growth, a definite consensus has not been reached yet due to some differences in approaches. However, with all these differences in approaches, it is suggested in the relevant literature that a more competitive currency in developing economies has a positive effect on economic growth. In this study, the effect of undervaluation of real exchange rate on economic growth was examined separately for high income, upper middle income and lower middle income countries in the period of 1980-2019 for 81 countries. According to the results obtained from the study in which the dynamic panel data analysis method was used, the undervaluation and economic growth relationship was found to be statistically and economically significant only for the upper middle income country group. According to the results of the analysis a %10 loss of value in the domestic currency in upper middle income countries increases the economic growth by 0,0049 percentage points.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abramovitz, M. (1986). Catching up, forging ahead, and falling behind. The Journal of Economic History, 46(2), 385-406.
 • Aguirre, A. ve Calderon, C. (2005). Real exchange rate misalignments and economic performance. Central Bank of Chile, Economic Research Division, April.
 • Arellano, M. ve Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: monte carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 • Arellano, M. ve Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components model. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
 • Balassa, B. (1964). The purchasing-power parity doctrine: A repappraisal. Journal of Political Economy, 72(6), 584-596.
 • Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443.
 • Bereau, S., Villavicencio, A. L. ve Mignon, V. (2012). Currency misalignments and growth: A new look using nonlinear panel data methods. Applied Economics, 44, 3503-3511.
 • Blundell, R. ve Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
 • Ceylan, R. (2010). Yakınsama hipotezi: Teorik tartışmalar. Sosyoekonomi, 11(11), 47-60.
 • Dollar, D. (1992). Outward-oriented developing economies really do grow more rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985. Economic Development and Cultural Change, 40(3), 523-544.
 • Gala, P. ve Lucinda, C. R. (2006). Exchange rate misalignment and growth: old and new econometric evidence. Economia, 7(4), 165-187.
 • Gala, P. (2007). Real exchange rate levels and economic development: theoretical analysis and econometric evidence. Cambridge Journal of Economics, 32(2), 273-288.
 • Gala, P. ve Libanio, G. (2010). Exchange rate policies, patterns of specialization and economic development: theory and evidence in developing countries. Working Paper 211, Sao Paulo Business Administration School, 1-31.
 • Gerek, S. ve Karabacak, M. (2017). Davranışsal denge döviz kuru yaklaşımı ile reel döviz kurlarının yanlış dengelenmesinin ölçülmesi: Türkiye örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(2), 95-112.
 • Giannellis, N. ve Koukouritakis, M. (2013). Exchange rate misaligment and inflation rate persistence: Evidence from Latin American countries. International Review of Economics&Finance, 25, 202-218.
 • Guzman, M., Ocampo, J. A. ve Stiglitz, J. (2018). Real exchange rate policies for economic development. World Development, 110, 51-62.
 • Levy-Yeyati, E., Sturzenegger, F. ve Gluzmann, P. A. (2013). Fear of appreciation. Journal of Development Economics, 101, 233-247.
 • Njindan Iyke, B. (2016). The Penn effect revisited: New evidence from Latin America. MPRA Paper, 705, 1-25.
 • Razin, O. ve Collins, S. M. (1997). Real exchange rate misalignments and growth. NBER Working Paper No. 6174.
 • Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. Brookings Papers on Economic Activity, 2008(2), 365-412.
 • Rogoff, K. (1992). Traded goods consumption smoothing and the random walk behavior of the real exchange rate. Monetary and Economic Studies, 10, 1-29.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). İleri panel veri analizi stata uygulamalı (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
APA İncekara A, Gürbüz A, poyraz g (2022). Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. , 1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
Chicago İncekara Ahmet,Gürbüz Abdullah Şuhan,poyraz gulden Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. (2022): 1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
MLA İncekara Ahmet,Gürbüz Abdullah Şuhan,poyraz gulden Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. , 2022, ss.1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
AMA İncekara A,Gürbüz A,poyraz g Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. . 2022; 1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
Vancouver İncekara A,Gürbüz A,poyraz g Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. . 2022; 1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
IEEE İncekara A,Gürbüz A,poyraz g "Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz." , ss.1418 - 1429, 2022. 10.33206/mjss.1021979
ISNAD İncekara, Ahmet vd. "Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz". (2022), 1418-1429. https://doi.org/10.33206/mjss.1021979
APA İncekara A, Gürbüz A, poyraz g (2022). Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. Manas Journal of Social Studies, 11(4), 1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
Chicago İncekara Ahmet,Gürbüz Abdullah Şuhan,poyraz gulden Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. Manas Journal of Social Studies 11, no.4 (2022): 1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
MLA İncekara Ahmet,Gürbüz Abdullah Şuhan,poyraz gulden Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. Manas Journal of Social Studies, vol.11, no.4, 2022, ss.1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
AMA İncekara A,Gürbüz A,poyraz g Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. Manas Journal of Social Studies. 2022; 11(4): 1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
Vancouver İncekara A,Gürbüz A,poyraz g Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz. Manas Journal of Social Studies. 2022; 11(4): 1418 - 1429. 10.33206/mjss.1021979
IEEE İncekara A,Gürbüz A,poyraz g "Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz." Manas Journal of Social Studies, 11, ss.1418 - 1429, 2022. 10.33206/mjss.1021979
ISNAD İncekara, Ahmet vd. "Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz". Manas Journal of Social Studies 11/4 (2022), 1418-1429. https://doi.org/10.33206/mjss.1021979