Yıl: 2022 Cilt: 22 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1338 - 1363 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521 İndeks Tarihi: 03-02-2023

Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Öz:
Sosyal Bilgiler dersinde hatırat kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelendiği bu çalışma, özel durum çalışması desenlerinden biri olan araçsal durum çalışması deseni çerçevesinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu gönüllü 40 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, çevrim içi ortamda hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı bir form aracılığıyla, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında toplanmıştır. Elde edilen veriler, NVivo 10 programında içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin hatırat kelimesini daha çok geçmişle ilişkilendirerek açıkladıkları ve genel itibariyla literatürle uyumlu açıklamalarda bulunabildikleri görülmüştür. Bununla birlikte, öğretmenlerin öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırmak ve konuyu ilgi çekici kılmak amacıyla, Sosyal Bilgiler dersinde en çok tarihsel konuların öğretiminde hatırat kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin Sosyal Bilgiler öğretimi sürecinde hatıratın başta konu ve kazanıma uygunluk olmak üzere, birtakım kriterlerin dikkate alınarak kullanılması gerektiğine dair görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Ancak öğretmenlerin, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’ndaki hatırat kullanılabilecek konular hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları ve Sosyal Bilgiler dersinde hatırat kullanımında kendilerini mesleki açıdan tam anlamıyla yeterli bulmadıkları ortaya koyulmuştur. Diğer taraftan araştırmada, Sosyal Bilgiler dersinde hatırat kullanımında öğretmen, öğrenci, ders kitabı ve programdan kaynaklanan bazı sorunların yaşandığı belirlenmiştir. Son olarak araştırmada öğretmenlerin, Sosyal Bilgiler dersinde hatırat kullanımının eğitsel değerine ilişkin kısmi farkındalığa sahip oldukları ve hatıratın Sosyal Bilgiler dersinde etkili kullanımı konusunda mesleki eğitime ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Dersi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hatırat.

Teachers' Opinions on the Use of Memoirs in Social Studies Course

Öz:
The present study, which examines teachers' opinions on the use of memoirs in social studies course, was designed within the framework of instrumental case study design, from one of the case study designs. The study group of the research consists of 40 volunteer social studies teachers. The research data were collected through an online form containing open-ended questions. The obtained data were analyzed by content analysis in the NVivo 10 program. According to the findings obtained from the research, it was seen that the teachers were able to make explanations about the word “memoir” in general. Along with this, it has been determined that teachers mostly use memoirs in the teaching of historical subjects in the social studies course to increase the permanence of the learned information and make the subject interesting. In addition, it has been determined that teachers have opinions that memoirs should be used in the process of teaching social studies, taking into account certain criteria, especially suitability for the subject and learning outcome. However, it has been revealed that teachers do not have enough knowledge about the subject/learning outcomes that can be used for memoirs in the Social Studies Curriculum and they do not consider themselves fully professionally competent in the use of memoirs in social studies. On the other hand, it was determined in the study that some problems were experienced in the use of memoirs in the social studies course arising from the teacher, student, textbook and program. Finally, it was concluded in the study that the teachers had partial awareness of the educational value of the use of memoirs in the social studies course and they needed professional training on the effective use of memoirs in the social studies course.
Anahtar Kelime: Social Studies Social Studies Course Social Studies Teacher Memoir

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Cantürk A, Yeşiltaş E (2022). Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. , 1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
Chicago Cantürk Arzu,Yeşiltaş Erkan Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. (2022): 1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
MLA Cantürk Arzu,Yeşiltaş Erkan Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. , 2022, ss.1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
AMA Cantürk A,Yeşiltaş E Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. . 2022; 1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
Vancouver Cantürk A,Yeşiltaş E Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. . 2022; 1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
IEEE Cantürk A,Yeşiltaş E "Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri." , ss.1338 - 1363, 2022. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
ISNAD Cantürk, Arzu - Yeşiltaş, Erkan. "Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri". (2022), 1338-1363. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
APA Cantürk A, Yeşiltaş E (2022). Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(4), 1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
Chicago Cantürk Arzu,Yeşiltaş Erkan Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, no.4 (2022): 1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
MLA Cantürk Arzu,Yeşiltaş Erkan Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.4, 2022, ss.1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
AMA Cantürk A,Yeşiltaş E Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 22(4): 1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
Vancouver Cantürk A,Yeşiltaş E Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 22(4): 1338 - 1363. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
IEEE Cantürk A,Yeşiltaş E "Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, ss.1338 - 1363, 2022. 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521
ISNAD Cantürk, Arzu - Yeşiltaş, Erkan. "Sosyal Bilgiler Dersinde Hatırat Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22/4 (2022), 1338-1363. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1162521