LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 694 - 711 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-07-2023

LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz:
Bu çalışmanınamacı Borsa İstanbul‘a kayıtlı bankaların likidite risklerinin performanslarına olan etkisini incelemektir. Bu bağlamda, hisse senetleri borsada işlem gören 10 bankanın 2012-2020 yılları arasındaki verilerinden toplam 90 firma-yılı gözlemi elde edilmiş vepanel veri analizi yapılmıştır. Banka performans göstergeleri olan varlıkkârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı ve net faiz marjının bağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmada likidite riski, kredi riski, sermaye yeterlilik oranı ve büyüklük bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre likidite riski ve net faiz marjı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, likidite riski ile varlıkkârlılık oranıve öz sermaye kârlılık oranıarasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Ayrıca sermaye yeterlilik oranı ile banka performans göstergeleri (varlıkkârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı, net faiz marjı) arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Likidite Riski Bankalar Kârlılık Panel Veri Analizi

EFFECT OF LIQUIDITY RISK ON BANK PERFORMANCE: AN INVESTIGATION ON BANKS OPERATING ON BORSA ISTANBUL

Öz:
The aim of the study is to examine the effect of liquidity risks on the performance of banks operating in Borsa Istanbul. In this context, a total of 90 firm-year observations were obtained from the data of 10 banks whose stocks were traded between 2012 and 2020, and panel data analysis was performed. In the study, in which the return on assets ratio, return on equity ratio and net interest margin, which are bank performance indicators, are used as dependent variables, liquidity risk, credit risk, capital adequacy ratio and size are used as independent variables. According to the findings, it was concluded that there is a negative and statistically significant relationship between liquidity risk and net interest margin. On the other hand, no statistically significant relationships were found between liquidity risk, return on assets and return on equity. In addition, negative and significant relationships were found between capital adequacy ratio and bank performance indicators (return on assets, return on equity, net interest margin).
Anahtar Kelime: Liquidity Risk Banks Profitability Panel Data Analysis.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Sevimli Örgün G (2023). LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 694 - 711.
Chicago Sevimli Örgün Gamze LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. (2023): 694 - 711.
MLA Sevimli Örgün Gamze LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 2023, ss.694 - 711.
AMA Sevimli Örgün G LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2023; 694 - 711.
Vancouver Sevimli Örgün G LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2023; 694 - 711.
IEEE Sevimli Örgün G "LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME." , ss.694 - 711, 2023.
ISNAD Sevimli Örgün, Gamze. "LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". (2023), 694-711.
APA Sevimli Örgün G (2023). LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 694 - 711.
Chicago Sevimli Örgün Gamze LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.32 (2023): 694 - 711.
MLA Sevimli Örgün Gamze LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.32, 2023, ss.694 - 711.
AMA Sevimli Örgün G LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (32): 694 - 711.
Vancouver Sevimli Örgün G LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (32): 694 - 711.
IEEE Sevimli Örgün G "LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME." Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.694 - 711, 2023.
ISNAD Sevimli Örgün, Gamze. "LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (2023), 694-711.