SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI

Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 51 Sayfa Aralığı: 223 - 237 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30794/pausbed.1086054 İndeks Tarihi: 27-04-2023

SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI

Öz:
Bu çalışmada, Sosyal Bilimler araştırmalarında, araştırmaların hazırlanmasından yazılı hale getirilmesine kadar farklı aşamalarda kullanılan tablo, grafik ve şema gibi başat görsel ögelerin kullanımının önem ve etkilerini tartışılmaktadır. Özellikle, teknolojik olanakların gelişimi, büyük veriye dayalı ya da nicel yöntem kullanılan çalışmaların yoğunlaşması sebebiyle, Sosyal Bilimler araştırmalarında görsel ögeler giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Ne var ki, özellikle Sosyal Bilimler alanında bu tür görsel ögelerin neden önemli olduğu ve nasıl kullanılması gerektiğine dair yönlendirici çalışmalar açısından büyük bir açık bulunmaktadır. Bu eksikliği hedef alan bu çalışma, tablo, grafik ve şemaların sıklıkla kullanılan türleri ve kullanım amaçlarını temel alarak, görsel ögelerin, araştırmalar için önemini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, literatürdeki mevcut tartışmalar, çeşitli görsel öge örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir. Buna göre, tablo, grafik ve şema gibi görsel ögelerin, bilgini aktarılması ve anlamlandırması açısından, araştırma yazılarının temel bileşeni olduğunu savunmaktadır.
Anahtar Kelime: Sosyal Bilimler Araştırma Tablo Grafik Şema Görsel Materyal

USE OF TABLES, GRAPHS AND DIAGRAMS IN SOCIAL SCIENCES

Öz:
In this study, the importance and effects of visual elements such as tables, graphs, and diagrams, which are used in different stages from the preparation of the research to its writing, are discussed. In particular, due to the development of technological possibilities and the intensification of studies using big data or quantitative methods, visual elements have started to take place more and more in Social Sciences research. However, especially in the field of Social Sciences, there is a gap in terms of guiding studies on why such visual elements are important and how they should be used. By focusing on the frequently used types of tables, graphics, and diagrams and their purpose of usage, this study aims to evaluate the importance of these visual elements to research. In this context, the current discussions in the literature have been evaluated through examples of various visual elements. Accordingly, it argues that visual elements such as tables, graphics, and diagrams are the essential components of research articles in terms of conveying and interpreting knowledge.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Barrass, R. (2005). Scientists Must Write: A Guide to Better Writing for Scientists, Engineers and Students, Routledge, London.
 • Batini, C. ve Scannapieco, M. (2016). Data and Information Quality. Springer International Publishing, Cham.
 • Cappiello, C. Francalanci, C. ve Pernici, B. (2004). "Data quality assessment from the user's perspective", Proceedings of the 2004 International Workshop on Information Quality in Information Systems, IQIS 2004, 68-73.
 • Currier, D. P. (1976). "Let's Reduce the Communication Gap: How to Present Data in Figures and Tables", Respiratory Care, 21/4, 335-338.
 • Çelik, S. ve Akdamar, E. (2018). "Büyük Veri ve Veri Görselleştirme", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 65, 253-264. Dağ, P. (2021). Sivil Toplum Örgütleri için Temel Veri Eğitimi Klavuzu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, İstanbul.
 • Delice, A., AYDIN, E. ve Kardeş, D. (2009). "Öğretmen Adayı Gözüyle Matematik Ders Kitaplarında Görsel Öğelerin Kullanımı", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8/16, 75-92.
 • Denli, S. (2016). "Görsel İletişimde İnfografik", Journal of International Social Research, 9/42, 1475-1479.
 • Durbin, C. G. (2004). "Effective Use of Tables and Figures in Abstracts, Presentations, and Papers", Respiratory Care, 49/10, 1233-1237.
 • Durmuş, E. ve Kuruyer, D. (2021). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tablo, Grafik ve Diyagram Çizme ve Yorumlama Becerisine İlişkin Görüşleri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18/1, 46-71.
 • Eken, S. (2020). "Büyük Verinin İnteraktif Görselleştirilmesi: Tableau Üzerine Öğrenci Deneyimleri", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18, 262-271.
 • Fadhly, F. Z., Hasanah, N. ve Agustiana, V. (2017). "Mental Process of Writing for Academic Purposes: A Case Study of Indonesian Writers", Indonesian EFL Journal, 3/2, 203-214.
 • Fox, C., Levitin, A. ve Redman, T. (1994). "The notion of data and its quality dimensions", Information Processing & Management, 30/1, 9-19.
 • Franzblau, L. E. ve Chung, K. C. (2012). “Graphs, tables, and figures in scientific publications: the good, the bad, and how not to be the latter”, The Journal of Hand Surgery, 37/3, 591-596.
 • Gürler, A., Yılmaz, A. S. ve Tekerek, M. (2018). "Veri Görselleştirme ve Infografikler", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21/2, 131-148. Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Larkin, J. H. ve Simon, H. A. (1987). "Why a Diagram is (Sometimes) Worth Ten Thousand Words", Cognitive Science, 11/1, 65-100.
 • Mayer, R. E. ve Gallini, J. K. (1990). "When is an Illustration Worth Ten Thousand Words?", Journal of Educational Psychology, 82/4, 715-726.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (t.y.). Resmi İstatistikler. Elde Edilme Tarihi 7 Mart 2022, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=ISTANBUL Miles, M. B, Huberman, A. M. and Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook, SAGE, London.
 • Pai, D., Chua, S. K. ve Sood, S. (2017). "Figures, Tables and Supporting Material", Writing and Publishing a Scientific Research Paper, (ed: S. C. Parija ve V. Kate), Springer, Singapore. Pipino, L. L.,Lee, Y. W. ve Wang, R. Y. (2002). "Data quality assessment", Communications of the ACM, 45/4, 211-218.
 • Praharaj, S. K. (2017). "Illustrate Well to Get Noticed: Graphs and Figures in Research Papers", Kerala Journal of Psychiatry, 30/2, 115-119.
 • Roth, W. M. ve Bowen, G. M. (2003). "When Are Graphs Worth Ten Thousand Words? An Expert-expert Study", Cognition and Instruction, 21/4, 429-473.
 • Saver, C. (2006). "Tables and Figures: Adding Vitality to Your Article", AORN Journal, 84/6, 945-950.
 • Slutsky, D. J. (2014). "The Effective Use of Graphs", Journal of Wrist Surgery, 3/2, 067-068.
 • Şahin, M. (2014). "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Görsel Tasarım Ġlkeleri Açısından Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23/1, 31-46.
 • Şahin, S., Gençtürk, E. ve Budanur, T. (2007). "Coğrafya Öğretiminde Uygun Grafik Seçimi ve Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi", Kastamonu Eğitim Dergisi, 15/1, 293-302.
 • T.C. Dış İşleri Bakanlığı (t.y.). Yurtdışı Teşkilatımız. Elde Edilme Tarihi 7 Mart 2022, https://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa
 • Tuncel, A. ve Atan, A. (2013). "How to Clearly Articulate Results and Construct Tables and figures in a Scientific Paper?", Turkish Journal of Urology, 39/Supplement 1, 16-19.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (t.y.). Uluslararası Göç İstatistikleri. Elde Edilme Tarihi 7 Mart 2022, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2019-33709#:~:text=T%C3%BCrkiye'den%20yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1na%20g%C3%B6%C3%A7,ise%20yabanc%C4%B1%20uyruklu%20n%C3%BCfus%20olu%C5%9Fturdu.
 • Vatansever M. ve Büyüklü, A. H. (2009). "Using Visual Data Mining Techniques in Clustering Analysis and An Application", Sigma, 27, 83-104.
 • Wang, R. Y., Ziad, M., ve Lee, Y. W. (2006). Data Quality, Springer Science & Business Media, Berlin.
 • Yavuz, S. (2020). "Çok Boyutlu Veri Görselleştirme Yöntemlerinden Chernoff Yüzleri Yöntemi Kullanılarak Üniversitelerin İstatistik Bölümlerinin KPSS Başarı Puanlarının Karşılaştırılması", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13/1, 152-161.
APA Ermeydan B (2022). SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. , 223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
Chicago Ermeydan Burcu SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. (2022): 223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
MLA Ermeydan Burcu SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. , 2022, ss.223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
AMA Ermeydan B SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. . 2022; 223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
Vancouver Ermeydan B SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. . 2022; 223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
IEEE Ermeydan B "SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI." , ss.223 - 237, 2022. 10.30794/pausbed.1086054
ISNAD Ermeydan, Burcu. "SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI". (2022), 223-237. https://doi.org/10.30794/pausbed.1086054
APA Ermeydan B (2022). SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (51), 223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
Chicago Ermeydan Burcu SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.51 (2022): 223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
MLA Ermeydan Burcu SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.51, 2022, ss.223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
AMA Ermeydan B SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; (51): 223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
Vancouver Ermeydan B SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; (51): 223 - 237. 10.30794/pausbed.1086054
IEEE Ermeydan B "SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.223 - 237, 2022. 10.30794/pausbed.1086054
ISNAD Ermeydan, Burcu. "SOSYAL BİLİMLERDE TABLO, GRAFİK VE ŞEMA KULLANIMI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 51 (2022), 223-237. https://doi.org/10.30794/pausbed.1086054