Yıl: 2023 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 23 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-05-2023

Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü

Öz:
Genç insanlar (10-24 yaş grubu) Türkiye’de nüfusun yaklaşık %23’ü kadar büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Adolesan dönem fizyolojik ve ruhsal olarak üreme ve cinsel büyüme ve gelişmeyle bedeni tanıma ve yeni değişimlere uyum sağlama dönemidir. Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı gelişimleri sırasında, uyum sağlayabilmeleri için gerekli bilgilendirmenin yapılmaması, riskler konusunda farkındalıklarının olmaması ve gençlere uygun sağlık hizmetlerinin sunulmaması, hem üreme ve cinsel sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına hem de hastalıklara bağlı yaşam kalitesinin düşmesi hatta yaşamın kaybına neden olabilmektedir. Bu anlamda gençlerin cinsel haklar ve üreme haklarını bilmesi, genel olarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi için önemli ön koşullardan birisidir. Kapsamlı cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimi, gençlerin haklarını öğrenmeleri, hizmet talep etmeleri ve güvenli sağlık davranışları için gereklidir. Okullar, gençlere kapsamlı cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitiminin sağlanması için en uygun ortamlardır. Öğretmenler ise gençlerin cinsel ve üreme sağlığı ve haklarını bilmelerinin yanı sıra, gençlerin haklarının farkında olmasını sağlayabilecek kilit kişilerdir.
Anahtar Kelime: Cinsel haklar üreme hakları okul öğretmen adolesan

Youths, Reproductive and Sexual Rights: The Importance of Schools and the Role of Teachers

Öz:
Young people (10-24 age group) constitute a large portion of the population in Turkey, approximately 23 Adolescence is the period of physiological and psychological reproduction and sexual growth and development, to get to know the body and to adapt to new chan- ges.During the development of sexual and reproductive health of young people, not providing the necessary information to adapt, not having awareness of the risks and not providing appropriate health services to young people may cause reproductive and sexual health problems as well as a decrease in the quality of life due to disea- ses and even loss of life. In this sense, youth’s knowledge of sexual and reproductive rights is one of the important preconditions for the protection and improvement of health in general. Comprehensive sexual and reproductive health education is necessary for young pe- ople to learn about their rights, demand services and safe health be- haviors. Schools are also the most suitable settings for the provision of comprehensive sexual and reproductive health education to young people. Teachers are also key people who can make young people aware of their sexual and reproductive health and rights, as well as make young people aware of their rights.
Anahtar Kelime: Sexual rights reproductive rights school teacher ado- lescent

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Fantaye AW , Buh AW, Wheeler DI, Fournier K, Yaya S, Effective educational interventions for the promotion of sexual and reproductive health and rights for school-age children in low- and middle-income countries: a systematic review protocol, Springer Nature, (2020) 9:216.
 • 2. Özcebe H, Çocukluktan Ergenliğe Cinsellik, Cinsellik ve Cinsel Eğitim Konferansı, CETAD ve TAPV, 2011.
 • 3. CDC, Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), 2019 (4 Mayıs 2021); Erişim adresi: https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm
 • 4. American Academy of Pediatrics, Adolescent Sexual Health 2021 (14 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/adolescent-sexual-health/Pages/default.aspx
 • 5. CDC, Many Young People Engage in Sexual Risk Behaviors (14 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.cdc.gov/healthyyouth/sexualbehaviors/index.htm
 • 6. Liang M, Simelane S, Fillo GF, Chalasani S, Weny K, ve ark. The State of Adolescent Sexual and Reproductive Health, Journal of Adolescent Health, 65 (2019), 3-15.
 • 7. UNFPA, Adolescent Sexual and Reproductive Health 2014 (10 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.unfpa.org/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health
 • 8. Braeken D, Rondinelli I, Sexual and Reproductive Health Needs of Young People: Matching Needs With Systems, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 119 (2012), 60–63.
 • 9. UNFPA, Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health and Rights Services, 2018 (17 Nisan 2021); Erişim adresi: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EN-UNFPA-WCARO-MUSKOKA-ECS-AYSRHR-Report-WEB.pdf
 • 10. UNFPA, Dünya Nüfusunun Durumu 2020 Raporu, 2020 (21 Nisan 2021); Erişim adresi: https://turkey.unfpa.org/tr/publications/unfpa-d%C3%BCnya-n%C3%BCfus-raporu-2020-%C3%B6zeti
 • 11. Sert G, Üreme Haklarının Yasal Temelleri Ve Etik Değerlendirme, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 2013, 2013.
 • 12. IPPF, IPPF Charter Guıdelines on Sexual and Reproductive Rights, 2003 (21 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_charter_on_sexual_and_reproductive_rights_guidlines.pdf?fbclid=IwAR2Euhqt3dW32K4dZo-GCuo-QSK03jYKhcF4mCr5JMUeWZCFnKIXgeVU70Q
 • 13. Programme of Action of the International Conference on Population Development, 20. Baskı, 2014.
 • 14. UNFPA, The Report on the Nairobi Summit on ICPD25, 2019, (15 Mayıs 2021), Erişim adresi: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Corrected_Final_copy_2nd_June_2020_UNFPA-NairobiSummitReport.pdf
 • 15. United Nations, Nairobi Summit (ICPD+25), 12-14 November 2019, Nairobi, Kenya, 2019, (15 Mayıs 2021), Erişim adresi: https://www.un.org/en/conferences/population/nairobi2019
 • 16. Akın A, Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) Adına, Erişim tarihi: 15 Mayıs 2021, Erişim adresi: https://bukcam.baskent.edu.tr/kw/duyuru_ayrinti.php?did=60713
 • 17. Beijing Declaration and Platform for Action, 1995 (25 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
 • 18. Starrs AM, Ezeh AC, Barker G, Basu A, Bertrand JT, Blum R, ve ark. Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission, Lancet 2018; 391: 2642–92.
 • 19. United Nations, General Assembly, 2015 (25 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
 • 20. UNESCO Education 2030, International technical guidance on sexuality education An evidence-informed approach, 2. Baskı, 2018.
 • 21. UNESCO, UNESCO strategy on education for health and well-being: contributing to the Sustainable Development Goals, 2016 (25 Nisan 2021); Erişim adresi: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246453
 • 22. World Health Organization 2009, Promoting adolescent sexual and reproductive health through schools in low income countries: an information brief Geneva.
 • 23. Pan American Health Organization 2010, Linking Sexual and Reproductive Health and Gender Programs and Services with Prevention of HIV/STI, Erişim adresi: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Linking-Sexual-and-Reproductive-Health-REDUCED.pdf
 • 24. Adolescent and Youth Reproductive Health Module: 12. Promoting Adolescent and Youth Reproductive Health, 2021 (2 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=73&printable=1
 • 25. UNFPA, Comprehensive Sexuality Education, 2016 (14 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
 • 26. UNESCO, Yapılandırılmış Cinsel Sağlık Eğitimi Küresel İnceleme, 2015 (2 Nisan 2021); Erişim adresi: http://sagliktagenc.org/zile/uploads/2018/01/UNESCO-CSE_Report_2015_Turkce.pdf
 • 27. IPPF, IPPF Framework for Comprehensive Sexuality Education 2010 (17 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_framework_for_comprehensive_sexuality_education.pdf
 • 28. IPPF, EXCLAIM! YOUng people’s guide to sexual rights: an ippf declaration, 2011 (25 Nisan 2021); Erişim adresi: https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_exclaim_lores.pdf
 • 29. UNESCO, Facing the facts: the case for comprehensive sexuality Education, 2019, Erişim adresi: https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2019/adolescent-health/pdf/UNESCO-CSE-2019.pdf
 • 30. Bulut A, Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi, Aba yayınevi, İstanbul, 2021.
 • 31. CİSÜ, Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum Analizi Raporu, 2021, Karika Baskı, İstanbul.
 • 32. James-Traore T, Teacher Training: Essential for School-Based Reproductive Health and HIV/AIDS Education. Focus on Sub-Saharan Africa, Family Health International, FHI Youthnet Program 2004, p. 26
 • 33. Kosar Altinyelken H, Olthoff J, Sexual and Reproductive Health and Rights and Education: A Review of the Critical Debates, 2014, doi: 10.13140/RG.2.2.31890.25288
 • 34. Akça MŞ, Şahin M, Arslan D, Öğrencilerin Cinsel Eğitimine İlişkin Öğretmen Algısı, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3 (2017), 515-522.
 • 35. Kardeş S, Güney Karaman N (2018), Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuğun Cinsel Eğitimine İlişkin Görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1554-1570.
 • 36. CETAD, Gençlik ve Cinsellik Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk Projesi Bilgilendirme Dosyası 7, Erişim adresi: https://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/43/pdf-dosyasini-indirmek-icin-tiklayiniz.pdf
APA SAVAŞ E, Ozcebe H (2023). Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. , 15 - 23.
Chicago SAVAŞ ESRA,Ozcebe Hilal Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. (2023): 15 - 23.
MLA SAVAŞ ESRA,Ozcebe Hilal Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. , 2023, ss.15 - 23.
AMA SAVAŞ E,Ozcebe H Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. . 2023; 15 - 23.
Vancouver SAVAŞ E,Ozcebe H Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. . 2023; 15 - 23.
IEEE SAVAŞ E,Ozcebe H "Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü." , ss.15 - 23, 2023.
ISNAD SAVAŞ, ESRA - Ozcebe, Hilal. "Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü". (2023), 15-23.
APA SAVAŞ E, Ozcebe H (2023). Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. Sağlık ve Toplum, 33(1), 15 - 23.
Chicago SAVAŞ ESRA,Ozcebe Hilal Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. Sağlık ve Toplum 33, no.1 (2023): 15 - 23.
MLA SAVAŞ ESRA,Ozcebe Hilal Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. Sağlık ve Toplum, vol.33, no.1, 2023, ss.15 - 23.
AMA SAVAŞ E,Ozcebe H Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. Sağlık ve Toplum. 2023; 33(1): 15 - 23.
Vancouver SAVAŞ E,Ozcebe H Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü. Sağlık ve Toplum. 2023; 33(1): 15 - 23.
IEEE SAVAŞ E,Ozcebe H "Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü." Sağlık ve Toplum, 33, ss.15 - 23, 2023.
ISNAD SAVAŞ, ESRA - Ozcebe, Hilal. "Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü". Sağlık ve Toplum 33/1 (2023), 15-23.