Yıl: 2023 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 64 - 49 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26650/JARHS2023-1124301 İndeks Tarihi: 05-05-2023

DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Öz:
Amaç: Servikal lenf nodları sıklıkla bir dizi hastalık durumlarında rol oynar. Servikal lenfadenopatinin en sık görülen nedenleri tüberküloz, uzak metastaz ve lenfomadır. Ultrasonografi sıklıkla servikal lenf nodlarını ince lemek ve karakterize etmek için kullanılır. Bu çalışma, çeşitli nedenlerle ultrasonografi (USG) yapılan hastalarda servikal lenf nodlarını görüntüle mede ultrasonografinin rolünü değerlendirmek için tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza 01.01.2020 ve 01.01.2021 tarihleri ara sında kliniğimize müracaat eden hastalar arasından herhangi bir nedenle USG yapılmış ve USG bakılan bölgelerde lenf nodları görülmüş 25 kişi dahil edilmiştir. Hastaların lenf nodları 4 ayrı bögle için sağ ve sol olmak üzere değerlendirilmiştir. Bulgular: Sağ ve sol submandibular bölgeledeki lenf nodlarının transversal çapları diğerlerine göre oldukça yüksek görülmüştür. Sağ submandibular lenf nodlarının vertikal yüksekliklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak servikal lenf nodlarının ultrasonografik incelemesinin tanı açısından önemli bilgiler verebileceği ve özellikle diş hekimliği alanın da USG’nin yaygınlaşmasıyla hekimlerin baş-boyun bölgesindeki servikal lenf nodlarını da inceleyerek oral kanserlerin ya da diğer primer kanserle rin metastazları konusunda erken tanı konulabilmesine yardımcı olabilece ği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelime:

EVALUATION OF CERVICAL LYMPH NODES IN DENTISTRY BY ULTRASONOGRAPHY: A RETROSPECTIVE STUDY

Öz:
Objective: Cervical lymph nodes are often involved in some disease states. The most common causes of cervical lymphadenopathy are tuberculosis, distant metastasis, and lymphoma. Ultrasonography is often used to map and characterize cervical lymph nodes. This study was designed to evaluate the role of ultrasonography in imaging cervical lymph nodes in patients undergoing ultrasonography (US) for various reasons. Materials and Methods: Among the patients who came to our clinic between 01.01.2020 and 01.01.2021, 25 people who had US for any reason and had lymph nodes in the regions where US was examined were included in our study. The lymph nodes of the patients were evaluated for 4-four different regions, right and left. Results: Transverse diameters of lymph nodes in the right and left submandibular regions were considerably bigger than the others. Conclusion: As a result, we think that ultrasonographic examination of cervical lymph nodes can provide important information in terms of diagnosis and, especially with the widespread use of USG in the field of dentistry, physicians can also examine cervical lymph nodes in the head and neck region to help make an early diagnosis of metastases of oral cancers or other primary cancers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Stagnitti A, Marini A, Impara L, Drudi F, Odoardi GL. Duplex Doppler ultrasound study of the temporomandibular joint. J Ultrasound 2012;15(2):111-4.
 • 2. Katzberg RW. Is ultrasonography of the temporomandibular joint ready for prime time? Is there a “window” of opportunity? J Oral Maxillofac Surg 2012;70(6):1310-4.
 • 3. Whaites E, Drage N. Essentials of dental radiography and radiology. 2013: Elsevier Health Sciences.p.218-20.
 • 4. Landes CA, Goral W, Mack MG, Sader R. 3-D sonography for diagnosis of osteoarthrosis and disk degeneration of the temporomandibular joint, compared with MRI. Ultrasound Med Biol 2006;32(5):627-32.
 • 5. Khanna R, Sharma AD, Khanna S, M. Kumar, Shukla RC. Usefulness of ultrasonography for the evaluation of cervical lymphadenopathy. World J Surg Oncol 2011;9:29.
 • 6. Gyorki D, Boyle J, Ganly I, Morris L, Shaha A, Singh B, et al. Incidence and location of positive nonsentinel lymph nodes in head and neck melanoma. Eur J Surg Oncol (EJSO) 2014;40(3):305-10.
 • 7. Yang JR, Song Y, Jia YL, Ruan LT. Application of multimodal ultrasonography for differentiating benign and malignant cervical lymphadenopathy. Jpn J Radiol 2021;39(10):938-45.
 • 8. Ying M, Ahuja A, Brook F. Accuracy of sonographic vascular features in differentiating different causes of cervical lymphadenopathy. Ultrasound Med Biol 2004;30(4):441-7.
 • 9. Esen G. Ultrasound of superficial lymph nodes. Eur J Radiol 2006;58(3):345-59.
 • 10. Bruneton J, Rubaltelli L. Lymph nodes in: Solbiati L e Rizzato G (Ed), Ultrasound of superficial structures. Edimburgh, Churchill Livingstone, 1995.
 • 11. Van den Brekel M, Castelijns JA, Stel HV, Luth W, Valk J, Van der Waal I. et al., Occult metastatic neck disease: detection with US and US-guided fine-needle aspiration cytology. Radiology 1991;180(2):457-61.
 • 12. Vassallo P, Wernecke K, Roos N, Peters P. Differentiation of benign from malignant superficial lymphadenopathy: the role of high resolution US. Radiology 1992;183(1):215-20.
 • 13. Feu J, Tresserra F, Fabregas R, Navarro B, Grases P, Suris J, et al. Metastatic breast carcinoma in axillary lymph nodes: in vitro US detection. Radiology 1997; 205(3):831-5.
 • 14. Yang WT, Chang J, Metreweli C. Patients with breast cancer: differences in color Doppler flow and gray-scale US features of benign and malignant axillary lymph nodes. Radiology 2000;215(2):568-73.
 • 15. Esen G, Gurses B, Yilmaz MH, Ilvan S, Ulus S, Celik V, et al. Gray scale and power Doppler US in the preoperative evaluation of axillary metastases in breast cancer patients with no palpable lymph nodes. Eur Radiol 2005;15(6):1215-23.
 • 16. Ahuja A, Ying M. Sonography of neck lymph nodes. Part II: abnormal lymph nodes. Clin Radiol 2003;58(5):359-66.
 • 17. Brountzos EN, Panagiotou IE, Bafaloukos DI, Kelekis DA. Ultrasonographic detection of regional lymph node metastases in patients with intermediate or thick malignant melanoma. Oncol Rep 2003;10(2):505-10.
APA ERTÜRK A, OZCAN I (2023). DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. , 64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
Chicago ERTÜRK Ahmet Faruk,OZCAN Ilknur DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. (2023): 64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
MLA ERTÜRK Ahmet Faruk,OZCAN Ilknur DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. , 2023, ss.64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
AMA ERTÜRK A,OZCAN I DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. . 2023; 64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
Vancouver ERTÜRK A,OZCAN I DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. . 2023; 64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
IEEE ERTÜRK A,OZCAN I "DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA." , ss.64 - 49, 2023. 10.26650/JARHS2023-1124301
ISNAD ERTÜRK, Ahmet Faruk - OZCAN, Ilknur. "DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA". (2023), 64-49. https://doi.org/10.26650/JARHS2023-1124301
APA ERTÜRK A, OZCAN I (2023). DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. Sabiad , 6(1), 64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
Chicago ERTÜRK Ahmet Faruk,OZCAN Ilknur DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. Sabiad 6, no.1 (2023): 64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
MLA ERTÜRK Ahmet Faruk,OZCAN Ilknur DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. Sabiad , vol.6, no.1, 2023, ss.64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
AMA ERTÜRK A,OZCAN I DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. Sabiad . 2023; 6(1): 64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
Vancouver ERTÜRK A,OZCAN I DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. Sabiad . 2023; 6(1): 64 - 49. 10.26650/JARHS2023-1124301
IEEE ERTÜRK A,OZCAN I "DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA." Sabiad , 6, ss.64 - 49, 2023. 10.26650/JARHS2023-1124301
ISNAD ERTÜRK, Ahmet Faruk - OZCAN, Ilknur. "DİŞ HEKİMLİĞİNDE SERVİKAL LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA". Sabiad 6/1 (2023), 64-49. https://doi.org/10.26650/JARHS2023-1124301