Yıl: 2022 Cilt: 18 Sayı: 215 Sayfa Aralığı: 2409 - 2440 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 26-05-2023

TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ

Öz:
1999 Sosyal Güvenlik Reformu Türk emeklilik sisteminde çok ayaklı bir modele geçişi başlatır. Parametrik düzenlemeler ile kamu emekliliği şartları sıkılaştırılırken, tamamlayıcı nitelikte ve bireysel ta- sarruflara dayalı özel emeklilik ayağı sisteme dahil edilmiştir. Bu çerçe- vede, aşamalı olarak, 2003 itibariyle gönüllülük esasına dayalı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES)” ve 2017 itibariyle işve- renlerin çalışanlarını otomatik olarak bir emeklilik planına dahil etmesi- ne dayalı “Otomatik Katılım Sistemi (OKS)” hayata geçirilmiştir. Ara- dan geçen yaklaşık 20 yıllık dönem sonunda, emeklilik gelirinde iyileş- tirme amaçlayan özel emeklilik ayağı, çeşitli vergi teşviklerine rağmen, kapsam, toplam fon büyüklüğü ve fonların net reel getiri performansı açısından beklentilerin altında kalmıştır. Çalışmada öncelikle 1999 ve sonrası Türk emeklilik sistemi reformları ve düzenlemeleri sunulur. Ar- dından, Türkiye’de emeklilik; demografik ve sosyoekonomik etkenler üzerinden ve başka ülkelerle karşılaştırmalı olarak ele alınır.
Anahtar Kelime:

COMPARATIVE ECONOMIC OVERVIEW OF THE PENSION SYSTEM AND REFORMS IN TURKEY

Öz:
1999 Social Security Reform initiated the transition to a multi- pillar model in the Turkish pension system. The reform tightened entit- lement conditions for public pensions and introduced complementary private pension pillar based on individual retirement savings. In this context, the “Individual Pension Savings and Investment System (BES)” on a voluntary basis as of 2003 and “Automatic Participation System (OKS)”, based on the automatic inclusion of employees in a pension plan by employers as of 2017 were implemented gradually. At the end of the twenty year period, the private pension pillar, which aims to improve retirement income, remained below expectations in terms of population coverage, total fund size and net real return performance of pension funds, despite various tax incentives. In this study, first reforms of the Turkish pension system are presented. Then, pensions in Turkey are dis- cussed in terms of demographic and socioeconomic structure and in comparison with the reforms and results in other countries.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Bağır Y. K, Küçükbayrak M and Torun, H, ‘Türkiye İşgücü Piya- sasında Azalan Kayıt dışılık: Kayıt dışı İstihdam ve Ücretlerin Eksik Beyanı’ TCMB Çalışma Tebliğleri (2021) 21/19
 • Barr N, Diamond P and Engel E, ‘Reforming Pensions: Lessons from Economic Theory and Some Policy Directions [with Comment]’ (2010) 11(1) Economia1-23
 • Bernheim D and Levin L, ‘Social security and personal saving: An analysis of expectations’ (1989) 79(2) American Economic Review 97- 102
 • Bodie Z, ‘An analysis of investment advice to retirement plan par- ticipants’ in Olivia S. Mitchell and Kent Smetters (eds), The pension challenge: Risk transfers and retirement income security (Oxford 2003) 19-32
 • Calvo E, Fang L and Williamson J. B, ‘Rural Pension Reform: The Case of China’ (SSRN 2016) <https://ssrn.com/abstract=2882145>
 • Chłoń-Domińczak A and Strzelecki P, ‘The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of Poland’ (2013) 12(3) Journal of Pension Eco- nomics and Finance 326-350
 • Clark R and Mitchell O, ‘Influencing the choice of pension distri- bution at retirement’ (2022) Journal of Pension Economics and Finance 1-17
 • Elveren A. Y, ‘Social security reform in Turkey: A critical pers- pective’ (2008) 40(2) Review of Radical Political Economics 212-232 Ertuğrul H. M, Gebeşoğlu P. F and Atasoy B. S, ‘Mind the gap: Turkish case study of policy change in private pension schemes’ (2018) 18(2) Borsa Istanbul Review 140-149
 • Ertuğrul H. M, Gebeşoğlu P. F and Atasoy B. S, ‘The effect of private pension scheme on savings: A case study for Turkey’ (2020) 20(2) Borsa Istanbul Review 172-177
 • Feldstein M, ‘Social security, induced retirement, and aggregate capital accumulation’ (1974) 82(5) Journal of Political Economy 905- 926
 • Hershey D. A, Henkens K and Van Dalen H. P, ‘Aging and Finan- cial Planning for Retirement: Interdisciplinary Influences Viewed thro- ugh a Cross-Cultural Lens’ Development (2010) 70(1) The International Journal of Aging and Human 1-38
 • Jütting J, Parlevliet J and Xenogiani T, ‘Informal employment re- loaded’ (2008) 39(2) IDS bulletin 28-36
 • Kaya U, ‘Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergilendirme Sürecinin İncelenmesi’ Legal Mali Hukuk Dergisi (2019) 15(171), 571- 610
 • KB, ‘11. Kalkınma planı (2019-2023) Sosyal Güvenlik sisteminin Sürdürülebilirliği, Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ (2018) KB: 3027 Lusardi A and Mitchell O. S, ‘Financial literacy around the world: an overview’ (2011) 10(4) Journal of pension economics and finance 497-508
 • Maurer R and Schlag C, ‘Money-back guarantees in individual pension accounts: evidence from the German pension reform’ in Olivia S. Mitchell and Kent Smetters (eds), The pension challenge: Risk trans- fers and retirement income security (Oxford 2003) 187-213
 • Mesa-Lago C, ‘Assessing the World Bank Report Keeping the Promise’ (2005) 58 International Social Security Review 97-117 OECD, ‘Pensions at a Glance 2007: Public Policies across OECD Countries’ (OECD Publishing 2007) <https://doi.org/10.1787/pension_ glance-2007-en>
 • OECD, ‘Pensions at a Glance 2021: OECD and G20 Indicators’ (OECD Publishing 2021) <https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en>
 • OECD, ‘Pension Markets in Focus 2021’ (OECD Publishing 2021) <www.oecd.org/finance/pensionmarketsinfocus.htm>
 • OECD, ‘Labour force participation rate (indicator)’ https://doi.org/ 10.1787/8a801325-en>
 • Öğütoğulları E, ‘Sosyal Güvenlik Reformlarıyla Getirilen Emekli- lik Düzenlemeleri ile Uzayan Çalışma Hayatında Yeni Bir Problem Ala- nı: 40 Yaş ve Üstü İşsizler’ Yayınlanmamış Doktora Tezi (Gazi Üniver- sitesi SBE 2014)
 • Ören K and Göçmen M, ‘6111 sayılı torba yasanın getirdiği reform ve değişikliklerin çalışma hayatına yansımaları (Kısmi bir analiz)’ (2011) Kamu-İş 12
 • Türkiye Aile Yapısı Araştırması, TÜİK Haber bülteni (2021) SA- YI: 45813
APA Öztürk Göktuna B (2022). TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. , 2409 - 2440.
Chicago Öztürk Göktuna Bilge TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. (2022): 2409 - 2440.
MLA Öztürk Göktuna Bilge TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. , 2022, ss.2409 - 2440.
AMA Öztürk Göktuna B TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. . 2022; 2409 - 2440.
Vancouver Öztürk Göktuna B TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. . 2022; 2409 - 2440.
IEEE Öztürk Göktuna B "TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ." , ss.2409 - 2440, 2022.
ISNAD Öztürk Göktuna, Bilge. "TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ". (2022), 2409-2440.
APA Öztürk Göktuna B (2022). TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. Legal Mali Hukuk Dergisi, 18(215), 2409 - 2440.
Chicago Öztürk Göktuna Bilge TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. Legal Mali Hukuk Dergisi 18, no.215 (2022): 2409 - 2440.
MLA Öztürk Göktuna Bilge TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. Legal Mali Hukuk Dergisi, vol.18, no.215, 2022, ss.2409 - 2440.
AMA Öztürk Göktuna B TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. Legal Mali Hukuk Dergisi. 2022; 18(215): 2409 - 2440.
Vancouver Öztürk Göktuna B TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ. Legal Mali Hukuk Dergisi. 2022; 18(215): 2409 - 2440.
IEEE Öztürk Göktuna B "TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ." Legal Mali Hukuk Dergisi, 18, ss.2409 - 2440, 2022.
ISNAD Öztürk Göktuna, Bilge. "TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ VE REFORMLARINA KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK BAKIŞ". Legal Mali Hukuk Dergisi 18/215 (2022), 2409-2440.