Yıl: 2023 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 178 - 184 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5152/ABCR.2023.224769 İndeks Tarihi: 04-06-2023

Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program

Öz:
Objective: Tobacco consumption is a well-known cause of morbidity and mortality. Therefore, smoking cessation is a fundamental primary and secondary disease protection objective. This study aimed to implement a smoking cessation program for first- and second-degree relatives of inpatients hospitalized for smoking-related diseases. Methods: We planned to evaluate the effects of targeting relatives of hospitalized patients on the contemplation of smoking cessation. Participants who have a hospitalized relative in any of the Hacettepe University Hospital Internal Medicine, Oncology, or Cardiology clinics between February and April 2016 for a smoking-related disease were included in the study. The smoking status of the participants has been recorded and smokers were included in the cohort. Results: During the study period, 761 persons were inter- viewed in the clinics and it was found that 337 patient-relatives (44.2%) were smokers. A total of 332 participants who obtained inclusion criteria were informed about the smoking cessation program. A total of 159 individuals (47.9%) were approved to be referred to smoking cessation clinic. The mean age of par- ticipants who agreed to be included in the smoking cessation program was significantly lower than those who refused (41.8 ± 11.1 vs. 45.1 ± 13.8, P = .01). The education level of the partici- pants who agreed to be included in the smoking cessation pro- gram was significantly higher than those who refused (P = .009).Relatives of chronic obstructive pulmonary disease patients agreed to apply to the smoking cessation clinics more than any other disease group (P = .006). Conclusion: According to the results of this study, patient relatives can be considered as an important target group in smoking cessation programs.
Anahtar Kelime:

Yatan Hastaların Sigara İçen Akrabaları: Sigarayı Bırakma Programı İçin Makul Ama Heterojen Bir Hedef Kitle

Öz:
Amaç: Tütün tüketimi önemli bir morbidite ve mortalite nedeni- dir. Bu nedenle, sigarayı bırakmak, hastalıklardan birincil ve ikincil korunmda en önemli hedeflerden biridir. Bu çalışmada, sigaraya bağlı hastalık nedeniyle yatarak tedavi gören hastaların birinci ve ikinci derece yakınlarına sigara bırakma programının uygulanması amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu çalışamda hastanede yatan hastaların yakınlarını hedeflemenin sigarayı bırakma düşüncesi üzerine etkilerini değerlendirmeyi planlandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları, Onkoloji veya Kardiyoloji kliniklerinden herhangi birinde Şubat-Nisan 2016 tarihleri arasında sigaraya bağlı bir hastalık nedeniyle yatan akrabası olan katılımcılar çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların sigara içme durumu kaydedildi ve sig- ara içenler kohorta dahil edildi. Bulgular: Çalışma süresince kliniklerde 761 kişi ile görüşülmüştür. 337 hasta yakını (%44,2) sigara içiyordu. Dahil edilme kriterlerine sahip toplam 332 hasta sigara bırakma programı hakkında bilg- ilendirildi. Toplam 159 kişi (%47,9) sigara bırakma polikliniğine sevk edilmeyi kabul etti. Sigara bırakma programına katılmayı kabul edenlerin yaş ortalaması, reddedenlere göre daha düşüktü (41,8 ± 11,1 vs. 45,1 ± 13,8, P = ,01). Sigara bırakma programına katılmayı kabul edenlerin eğitim düzeyi, reddedenlere göre daha yüksekti (P = ,009). KOAH hastalarının yakınları sigara bırakma kliniklerine diğer hastalık gruplarına göre daha fazla başvurmayı kabul etti (P = ,006). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre hasta yakınları sigara bırakma programlarında önemli bir hedef grup olarak kabul edilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Reynolds L, Tansey E. WHO Framework Convention on Tobacco Control Queen Mary. London: University of London; 2012.
 • 2. Reitsma MB, Kendrick PJ, Ababneh E, et al. Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2021; 397(10292):2337-2360. [CrossRef]
 • 3. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med. 2006; 3(11):e442. [CrossRef]
 • 4. National Center for Chronic Disease. P, health promotion office on S, health. Reports of the surgeon general. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. US: Centers for Disease Control and Prevention; 2014.
 • 5. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi. Başkanlığı, Türkiye Hastalık Yükü Çalışması; Ankara: 2006.
 • 6. Bilir N, Özcebe H. Türkiye MPOWER Koşullarını Ne Kadar Karşılamaktadır? TAF Prev Med Bull. 2013;12(1):1-10. [CrossRef]
 • 7. Çelik İ, Yüce D, Hayran M, et al. Nationwide Smoking Ces- sation Treatment Support Program--Turkey project. Health Policy. 2015;119(1):50-56. [CrossRef]
 • 8. Lindson N, Thompson TP, Ferrey A, Lambert JD, Aveyard P. Motivational interviewing for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2019;7(7):CD006936. [CrossRef]
 • 9. McBride CM, Emmons KM, Lipkus IM. Understanding the potential of teachable moments: the case of Smoking Ces- sation. Health Educ Res. 2003;18(2):156-170. [CrossRef]
 • 10. Cinciripini PM, Karam-Hage M, Kypriotakis G, et al. Associa- tion of a comprehensive smoking cessation program with smoking abstinence among patients with cancer. JAMA Netw Open. 2019;2(9):e1912251. [CrossRef]
 • 11. Jassem J. Tobacco smoking after diagnosis of cancer:clinical aspects. Transl Lung Cancer Res. 2019;8(Suppl 1):S50-S58. [CrossRef]
 • 12. US Preventive Services Task Force, Krist AH, Davidson KW, et al. Interventions for tobacco Smoking Cessation in adults, including pregnant persons: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2021;325(3): 265-279. [CrossRef]
 • 13. Goldstein MG, Niaura R, Willey-Lessne C, et al. Physicians counseling smokers. A population-based survey of patients’ perceptions of health care provider-delivered smoking cessation interventions. Arch Intern Med. 1997;157(12): 1313-1319. [CrossRef]
 • 14. Kim SH, Lee JA, Kim KU, Cho HJ. Results of an inpatient smoking cessation program: 3-month cessation rate and predictors of success. Korean J Fam Med. 2015;36(2): 50-59. [CrossRef]
 • 15. Argüder E, Karalezli A, Hezer H, et al. Sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler. Tur Toraks Derg. 2013;14:81-87.
 • 16. Asma S. The GATS atlas : global adult tobacco survey. In: World Lung F, Centers for Disease C, Prevention, eds. Atlanta, GA; 2015.
 • 17. Goksel T, Ozol D, Bayindir U, Guzelant A. Smoking habit among the relatives of patients with serious smoking- related disorders. Eur Addict Res. 2002;8(3):118-121. [CrossRef]
 • 18. Solak ZA, Goksel T, Telli CG, Erdinç E. Success of a smoking cessation program among smoking relatives of patients with serious smoking-related pulmonary disorders. Eur Addict Res. 2005;11(2):57-61. [CrossRef]
 • 19. McDonnell KK, Hollen PJ, Heath J, Andrews JO. Recruiting family dyads facing thoracic cancer surgery: challenges and lessons learned from a smoking cessation intervention. Eur J Oncol Nurs. 2016;20:199-206. [CrossRef]
 • 20. Schnoll RA, Wileyto EP, Leone FT, Langer C, Lackman R, Evans T. Is a cancer diagnosis a teachable moment for the patient’s relative who smokes? Cancer Causes Control. 2013;24(7):1339-1346. [CrossRef]
APA Aktaş B, hüseyin b, Yüce D, Dizdar O, erman m, Hayran M, CELIK I (2023). Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. , 178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
Chicago Aktaş Burak Yasin,hüseyin beril,Yüce Deniz,Dizdar Omer,erman mustafa,Hayran Mutlu,CELIK ISMAIL Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. (2023): 178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
MLA Aktaş Burak Yasin,hüseyin beril,Yüce Deniz,Dizdar Omer,erman mustafa,Hayran Mutlu,CELIK ISMAIL Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. , 2023, ss.178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
AMA Aktaş B,hüseyin b,Yüce D,Dizdar O,erman m,Hayran M,CELIK I Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. . 2023; 178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
Vancouver Aktaş B,hüseyin b,Yüce D,Dizdar O,erman m,Hayran M,CELIK I Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. . 2023; 178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
IEEE Aktaş B,hüseyin b,Yüce D,Dizdar O,erman m,Hayran M,CELIK I "Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program." , ss.178 - 184, 2023. 10.5152/ABCR.2023.224769
ISNAD Aktaş, Burak Yasin vd. "Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program". (2023), 178-184. https://doi.org/10.5152/ABCR.2023.224769
APA Aktaş B, hüseyin b, Yüce D, Dizdar O, erman m, Hayran M, CELIK I (2023). Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. Archives of Basic and Clinical Research, 5(1), 178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
Chicago Aktaş Burak Yasin,hüseyin beril,Yüce Deniz,Dizdar Omer,erman mustafa,Hayran Mutlu,CELIK ISMAIL Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. Archives of Basic and Clinical Research 5, no.1 (2023): 178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
MLA Aktaş Burak Yasin,hüseyin beril,Yüce Deniz,Dizdar Omer,erman mustafa,Hayran Mutlu,CELIK ISMAIL Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. Archives of Basic and Clinical Research, vol.5, no.1, 2023, ss.178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
AMA Aktaş B,hüseyin b,Yüce D,Dizdar O,erman m,Hayran M,CELIK I Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. Archives of Basic and Clinical Research. 2023; 5(1): 178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
Vancouver Aktaş B,hüseyin b,Yüce D,Dizdar O,erman m,Hayran M,CELIK I Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program. Archives of Basic and Clinical Research. 2023; 5(1): 178 - 184. 10.5152/ABCR.2023.224769
IEEE Aktaş B,hüseyin b,Yüce D,Dizdar O,erman m,Hayran M,CELIK I "Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program." Archives of Basic and Clinical Research, 5, ss.178 - 184, 2023. 10.5152/ABCR.2023.224769
ISNAD Aktaş, Burak Yasin vd. "Smoker Relatives of Inpatients: A Reasonable but Heterogeneous Target Population for Smoking Cessation Program". Archives of Basic and Clinical Research 5/1 (2023), 178-184. https://doi.org/10.5152/ABCR.2023.224769