Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 399 - 407 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31020/mutftd.1212805 İndeks Tarihi: 06-06-2023

Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı seramik inley ve onleyler hakkında bilgilerin yer aldığı YouTubeTM videolarını inceleyerek bilgilerin yararlılığını ve içeriğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma 3-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Google Trends uygulaması kullanılarak belirlenen “inley”, “onley”, “porselen dolgu”, “seramik dolgu’’ anahtar kelimeleri ile YouTubeTM video platformunda tarama yapılmıştır. Toplam 120 video protetik diş tedavisi uzmanı tarafından incelenmiştir. Çalışma kriterlerine uyan 36 video, yükleyiciye göre sınıflandırılıp bilgi içerikleri değerlendirilerek, 30 puan üzerinden yararlılık skorları belirlenmiştir. Ayrıca videoların etkileşim ve izlenme oranları da analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, istatistiksel olarak Shapiro Wilks, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak incelenmiş ve anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Video yükleyicilerine göre dağılımlar değerlendirildiğinde, videoların % 30,6 (n=11)’sının uzman olmayan diş hekimleri tarafından, % 11,1 (n=4)’inin diş kliniği, % 11,1 (n=4)’inin doktor tanıtım sitesi, %22,2 (n=8)’sinin poliklinik, % 8,3 (n=3)’ünün protetik diş tedavisi uzmanı, % 11,1 (n=4)’inin TV kanalı ve %5,6 (n=2)’sının alan dışı bir uzman tarafından yüklendiği görülmüştür. Videoların yararlılık skorlarına göre dağılımı % 66,7 (n=24)’si az yararlı, % 33,3 (n=12)’ü orta düzeyde yararlı şeklinde belirlenmiştir. Yükleyiciye göre videoların izlenme ve etkileşim oranları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde aralarında fark olmadığı (p<0,05) tespit edilmiştir. Sonuç: YouTubeTM platformu seramik inley-onley tedavisi ile ilgili bilgi edinmek için yeterli bir kaynak gibi görünmemektedir. Hastaların bu platformda faydalı videolar bulmakta zorlandıkları düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: İnley Onley Porselen dolgu Sosyal medya

Content Analysis of YouTubetm Videos On Ceramic Inlays And Onlays

Öz:
Objective: This study aims to evaluate the usefulness and content of the information by examining YouTubeTM videos containing information about ceramic inlays and onlays. Materials and Method: The study was conducted between August 3 and August 5, 2021. Four keywords (inlay, onlay, porcelain filling, ceramic filling) determined using Google Trends were searched on YouTubeTM. A total of 120 videos were reviewed by a prosthodontist. 36 videos that met the study criteria were classified according to the uploader, their information content was evaluated, and their usefulness scores were determined out of 30 points. The usefulness scores, interaction, and viewing rates of the videos were analyzed. The obtained data were analyzed statistically using Shapiro Wilks, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests (p<0.05). Results: When the distributions are evaluated according to the uploaders, it is seen that 30.6 % (n=11) of the videos were made by non-specialist dentists, 11.1 % (n=4) by dental clinic, 11.1% (n=4) by doctor promotion site, 22.2 % (n=8) by polyclinic, 8.3 % (n=3) by a prosthodontist, 11.1 % (n=4) by a TV channel and 5.6 % (n=2) by a specialist. The distribution of the videos according to the usefulness scores was determined as 66.7 % (n=24) less useful and 33.3 % (n=12) moderately useful. There was no statistically significant difference between the viewing and interaction rates of the videos according to the uploader (p<0.05). Conclusion: YouTubeTM does not seem to be an adequate source for useful information about ceramic inlay-onlay treatment. It is thought that patients have difficulty finding useful videos.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Aydın N, koçak e (2023). Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. , 399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
Chicago Aydın Nazlı,koçak elif figen Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. (2023): 399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
MLA Aydın Nazlı,koçak elif figen Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. , 2023, ss.399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
AMA Aydın N,koçak e Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. . 2023; 399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
Vancouver Aydın N,koçak e Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. . 2023; 399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
IEEE Aydın N,koçak e "Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi." , ss.399 - 407, 2023. 10.31020/mutftd.1212805
ISNAD Aydın, Nazlı - koçak, elif figen. "Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi". (2023), 399-407. https://doi.org/10.31020/mutftd.1212805
APA Aydın N, koçak e (2023). Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 13(2), 399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
Chicago Aydın Nazlı,koçak elif figen Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 13, no.2 (2023): 399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
MLA Aydın Nazlı,koçak elif figen Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.13, no.2, 2023, ss.399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
AMA Aydın N,koçak e Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2023; 13(2): 399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
Vancouver Aydın N,koçak e Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2023; 13(2): 399 - 407. 10.31020/mutftd.1212805
IEEE Aydın N,koçak e "Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi." Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 13, ss.399 - 407, 2023. 10.31020/mutftd.1212805
ISNAD Aydın, Nazlı - koçak, elif figen. "Seramik İnley ve Onleylerle İlgili YouTubetm Videolarının İçerik Analizi". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 13/2 (2023), 399-407. https://doi.org/10.31020/mutftd.1212805