Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1265 - 1296 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35674/kent.1065327 İndeks Tarihi: 19-06-2023

Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği

Öz:
Ulaşım problemi, günümüzde en önemli kent sorunlarından biridir. Akaryakıtla çalışan taşıtların sayısında meydana gelen hızlı artış, havanın kirlenmesi, trafik problemi ve gürültü kirliliği gibi sorunların temelini oluşturmaktadır. Kentlerde yaşam kalitesini düşüren bu problemlerin giderilmesi konusunda bisikletin ulaşımda aktif rol alması önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Bu amaçla gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir bisiklet yolları yapılmakta ve yalnızca rekreasyon amaçlı değil, aynı zamanda bir ulaşım ağı olarak planlanmaktadır. Dünyada birçok kentte artık bisiklet kullanımı motorlu araç kullanımını geride bırakmışken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bisiklet kullanımı hala çok daha sınırlıdır. Bu çalışmada Elazığ kent merkezi örneğinde bulunan bisiklet yollarının kentsel ulaşım ve yapım tekniği açısından yeterliliği, kamu kurumlarından elde edilen veriler kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca bisiklet yolu plan, proje ve uygulamalarında görev alan uzmanlara yönelik hazırlanan uzman anketi kullanılarak kentsel ulaşımda kullanılabilecek sürdürülebilir ve güvenli bir bisiklet yolu nasıl olmalıdır sorusuna yanıt aranmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda; bisiklet yollarının yapımında uygulama tekniği konusunda eksiklikler olduğu, şehirdeki bisiklet yollarının sürdürülebilir olmadığı ve ulaşımda kullanılamayacağı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bisiklet kullanıcıları için kentsel ulaşımda da kullanılabilecek yeni yol düzenlemelerinin yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle çalışmada, Elazığ kentinde bisiklet yollarının planlaması ve uygulaması konularında eksikliklerin giderilmesi amacıyla öneri bisiklet yolu rotası sunulmuştur.
Anahtar Kelime: Ulaşımda Bisiklet Kullanımı Bisiklet Yolu Yapım Tekniği Kent İçi Ulaşım Elazığ

Investigation of Bicycle Use and Bicycle Road Application Principles in Transportation: The Case of Elazig

Öz:
The transportation problem is one of the most important urban problems today. The rapid increase in the number of vehicles running on fuel is the basis of problems such as air pollution, traffic, and noise pollution. Bicycle is seen as an important alternative to take an active role in transportation to eliminate these problems that reduce the quality of life in cities. That is why, sustainable bicycle paths are built in developed countries and are planned not only for recreation but also as a transportation network. While the use of bicycles has now surpassed the use of motor vehicles in many cities in the world, the use of bicycles is still much more limited in developing countries such as Turkey. In this study, the adequacy of the bicycle paths in the city center of Elazig in terms of urban transportation and construction techniques was investigated using data obtained from public institutions. In addition, an answer to the question of what should be a sustainable and safe bicycle path that can be used in urban transportation was sought by using the expert questionnaire prepared for the experts involved in bicycle path plans, projects, and implementations. As a result of the research; It has been revealed that there are deficiencies in application techniques in the construction of bicycle paths, bicycle paths in the city are not sustainable and cannot be used for transportation. However, it has emerged that new road arrangements that can be used in urban transportation for cyclists are required. For this reason, a proposed bicycle path route was presented in the study to eliminate the deficiencies in the planning and implementation of bicycle paths in the city of Elazig.
Anahtar Kelime: Cycling in Transportation Bicycle Path Construction Technique Urban Transportation Elazig

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbulut, H., Woodside, A. R. (2019). Traffic Safety and Vulnerable Road Users in Low and Middle-Income Countries, Journal of Civiltech, 1(1), 1–9.
 • Alpkökin, P. (2012). Historical and critical review of spatial and transport planning in the Netherlands, Land Use Policy, 29, 536-547.
 • Ankaya, F. Ü. ve Aslan, B. G. (2020). Kent İçi Ulaşımda Bisiklet Yollarının Planlaması; Dünya ve Türkiye Örnekleri. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 3(1), 1-10.
 • Arkitera, Dünyanın İlk Güneş Enerjili Bisiklet Yolu, https://www.arkitera.com/haber/dunyanin-ilk-gunes-enerjili-bisiklet-yolu/ (Erişim tarihi: 21 Nisan 2021)
 • Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm, Transport Policy, 15, 73-80,
 • Barajas, J. M., Braun, L. M. (2021). Are cycling and walking good for all? Tracking differences in associations among active travel, socioeconomics, gentrification, and self-reported health, Journal of Transport and Health, 23(August), 101246.
 • BBC News Türkçe, Dünyanın en bisiklet dostu şehri Utrecht, İstanbul 74. Sırada, https://www.bbc.com/turkce/articles/c2jn5kkl891o (Erişim tarihi: 26.11.2022)
 • Cengiz, T. ve Kahvecioğlu, C. (2016). Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(02), sf 55-66.
 • Cicchino, J. B., McCarthy, M. L., Newgard, C. D., Wall, S. P., DiMaggio, C. J., Kulie, P. E., Zuby, D. S. (2020). Not all protected bike lanes are the same: Infrastructure and risk of cyclist collisions and falls leading to emergency department visits in three U.S. cities, Accident Analysis and Prevention, 141(July 2019), 105490.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bisiklet Yolları Kılavuzu (2019). Çankaya, Ankara, Türkiye.
 • Demir E. ve Uçar, S. (2021). Trafik Akışının Yollardaki Fotovoltaik Paneller ile Elektrik Üretimine Etkisi, Kent Akademisi, 14(2), 335-346
 • EuroVelo, The European Cycle Route Network, https://en.eurovelo.com/ (Erişim tarihi: 16 Haziran 2021)
 • Google Earth, 20 Mart 2021, https://earth.google.com (Erişim tarihi: 21 Mayıs 2021)
 • Hua, M., Chen, X., Cheng, L., Chen, J. (2021). Should bike-sharing continue operating during the COVID-19 pandemic? Empirical findings from Nanjing, China". Journal of Transport and Health, 23(August), 101264.
 • Karpinski, E. (2021). Estimating the effect of protected bike lanes on bike-share ridership in Boston: A case study on Commonwealth Avenue, Case Studies on Transport Policy, 9(3), 1313–1323.
 • Karaboran H. H. (1989). Şehir Coğrafyası ve Şehirsel Fonksiyonlar, Fırat Üniversitesi Sosyal Bililimler Dergisi, Elazığ, 3(1), 95-129.
 • Khadka, A., Gautam, P., Joshi, E., Pilkington, P., Parkin, J., Joshi, S. K., Mytton, J. (2021). Road safety and heavy goods vehicle driving in LMICs: Qualitative evidence from Nepal. Journal of Transport and Health, 23(August), 101247.
 • Kişioğlu Özyurt E., Karahan F., 2016. Erzurum Kentinde Çevre Dostu Ulaşımı Aracı Olarak Bisikletli Yaşam Fırsatları. International Winter Cities Symposium, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Şubat 2016, ss.665-673
 • Küçükpehlivan, G. ve Doğru, A.Ö. (2017). Bisiklet Yolu Güzergâhlarının AHY ile Kullanıcı Odaklı Olarak Belirlenmesi, Harita Dergisi, Sayı: 157, 1-8.
 • Liu, H., Szeto, W. Y., Long, J. (2019). Bike network design problem with a path-size logit-based equilibrium constraint: Formulation, global optimization, and matheuristic, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 127(June), 284–307.
 • Mansuroğlu, S. and Dağ, V. (2021). Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği, Kent Akademisi, Volume, 14 (44), Issue 1, Pages, 90-101.
 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (2017). Şehir İçi Bisiklet Yolları Klavuzu. Çankaya, Ankara, Türkiye.
 • Næss, I., Galteland, P., Skaga, N. O., Eken, T., Helseth, E., Ramm-Pettersen, J. (2020). The number of patients hospitalized with bicycle injuries is increasing - A cry for better road safety, Accident Analysis and Prevention, 148 (November), 105836.
 • National Association of City Transportation Officials (2014). Urban Bikeway Design Guide, 260.
 • Ozgan, E. (2008). Karayolu Araç Tipi ve Kaza Şekli İle Kaza Sonuçlari Arasindaki İlişkilerin Analizi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23(1), 97–104.
 • Rahman, S. M., Ratrout, N., Assi, K., Al-Sghan, I., Gazder, U., Reza, I., Reshi, O. (2021). Transformation of urban mobility during COVID-19 pandemic – Lessons for transportation planning, Journal of Transport and Health, 23(August), 101257.
 • Shaer, A., Haghshenas, H. (2021). The impacts of COVID-19 on older adults’ active transportation mode usage in Isfahan, Iran, Journal of Transport and Health, 23(June), 101244.
 • Toole, J. (2010). Update of the AASHTO Guide for the Planning, Design, and Operation of Pedestrian Facilities. Transportation Research Board of the National Academies, Washington, DC.
 • United Nations (2018). World Urbanization Prospects, The 2018 Revision, Department of Economic and Social Affairs Population Division, United Nations, New York.
 • Uz, V.E., Karaşahin, M. (2004). Kentiçi Ulaşımda Bisiklet, Türkiye Mühendislik Haberleri, Kentiçi Ulaşım, Sayı: 429, 41-46.
 • Zagorskas, J., Turskis, Z. (2020). Setting priority list for construction works of bicycle path segments based on eckenrode rating and aras-f decision support method integrated in gis, Transport, 35(2), 179–192.
 • Zengin, M., Doğan, D., Özdede, S. (2019). Yeşil Yol Planlama: Denizli Pamukkale İlçesi Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 166–175.
APA Demircan N, BAŞGÜN Ö (2023). Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. , 1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
Chicago Demircan Neslihan,BAŞGÜN Ömer Faruk Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. (2023): 1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
MLA Demircan Neslihan,BAŞGÜN Ömer Faruk Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. , 2023, ss.1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
AMA Demircan N,BAŞGÜN Ö Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. . 2023; 1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
Vancouver Demircan N,BAŞGÜN Ö Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. . 2023; 1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
IEEE Demircan N,BAŞGÜN Ö "Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği." , ss.1265 - 1296, 2023. 10.35674/kent.1065327
ISNAD Demircan, Neslihan - BAŞGÜN, Ömer Faruk. "Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği". (2023), 1265-1296. https://doi.org/10.35674/kent.1065327
APA Demircan N, BAŞGÜN Ö (2023). Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. Kent Akademisi (Online), 16(2), 1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
Chicago Demircan Neslihan,BAŞGÜN Ömer Faruk Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. Kent Akademisi (Online) 16, no.2 (2023): 1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
MLA Demircan Neslihan,BAŞGÜN Ömer Faruk Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. Kent Akademisi (Online), vol.16, no.2, 2023, ss.1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
AMA Demircan N,BAŞGÜN Ö Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. Kent Akademisi (Online). 2023; 16(2): 1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
Vancouver Demircan N,BAŞGÜN Ö Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği. Kent Akademisi (Online). 2023; 16(2): 1265 - 1296. 10.35674/kent.1065327
IEEE Demircan N,BAŞGÜN Ö "Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği." Kent Akademisi (Online), 16, ss.1265 - 1296, 2023. 10.35674/kent.1065327
ISNAD Demircan, Neslihan - BAŞGÜN, Ömer Faruk. "Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolu Uygulama Esaslarının İncelenmesi: Elazığ Örneği". Kent Akademisi (Online) 16/2 (2023), 1265-1296. https://doi.org/10.35674/kent.1065327