Yıl: 2023 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 18 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18615/anadolu.1185797 İndeks Tarihi: 08-09-2023

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmada tarımsal amaçlı kooperatife ortak olan ve ortak olmayan üreticilerin tarım sigortasına yönelik düşünceleri, davranışları ve uygulamalarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın birincil kaynağını Antalya ilinin Serik ve Aksu ilçelerine ait köylerde, tarımsal amaçlı kooperatife ortak olan ve olmayan üreticilerden anket yoluyla derlenen veriler oluşturmaktadır. Anket uygulaması Aralık 2018-Mart 2019 döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kooperatife ortak olan 40, ortak olmayan 40 üretici olmak üzere toplam 80 işletmede üreticilere anket uygulanmıştır. Anket uygulanan üreticilerden kooperatife ortak olanların %42,5’i, ortak olmayanların %30’u tarım sigortası yaptırmaktadır. Tarımsal amaçlı kooperatife ortak olan ve ortak olmayan her iki grupta da ilk sırada bitkisel ürün sigortası yer almaktadır. Kooperatife ortak olan üreticilerin tarım sigortası yaptırma nedenlerinden en önemlileri; ürünü garanti altına almak ve tarımda her zaman afet riskinin olmasıdır.
Anahtar Kelime: Antalya kooperatif risk tarım sigortası sigorta şirketi

Determining the Opinions of Farmers Who Are Partners and Non-Partners of Agricultural Cooperatives on Agricultural Insurance

Öz:
This study aims to comparatively reveal the thoughts and practices of the farmers who are partners and non-partners of the agricultural cooperatives towards agricultural insurance. The primary source of the research is the data collected through a questionnaire of the farmers who are or are not partners in the cooperative in the villages of Serik and Aksu districts of Antalya province. The survey was carried out in December 2018-March 2019. In this context, a questionnaire was applied to the farmers in a total of 80 farms, 40 of which are partners in the cooperative and 40 that are not. Among the farmers surveyed, 42.5% of those who are partners in the cooperative and 30% of those who are not partners have agricultural insurance. Crop insurance ranks in first place in both groups that are partners and non-partners of agricultural cooperatives. The most important reasons for the farmers who are partners in the cooperative to have agricultural insurance are to guarantee production and because the risk of disaster in agriculture is always possible.
Anahtar Kelime: Antalya cooperative risk agricultural insurance insurance company

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abate, G. T., G. Francesconi., and K. Getnet. 2014. Impact of agricultural cooperatives on smallholders’ technical efficiency: Empirical evidence from Ethiopia. Annals of Public and Cooperative Economics 85: 257–286.
 • Abate, G. T. 2018. Drivers of agricultural cooperative formation and farmers’ membership and patronage decisions in Ethiopia. Journal of Co-operative Organization and Management 6: 53–63.
 • Abdulahi, T.O., E. Gerard, O.O. Esther., and N.O. Francis. 2019. Evaluating the effect of farmers’ participation in agricultural insurance scheme on the performance of farmers’ agricultural business in Delta State, Nigeria. International Journal of Economics, Commerce and Management 7(3):215-228.
 • Abebaw, D., and M. G. Haile. 2013. The impact of cooperatives on agricultural technology adoption: Empirical evidence from Ethiopia. Food Policy 38: 82–91.
 • Adnan, K. M. M., Y. Liu, S. A. Sarker, M. Hafeez, A. Razzaq., and M. H. Raza. 2019. Adoption of contract farming and precautionary savings to manage the catastrophic risk of maize farming: Evidence from Bangladesh. Sustainability 11: 1–19.
 • Adzic, S., and D. Stojic. 2013. Investment in education as a key determinant of agricultural insurance growth. CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education, April 7-14, 2013, Prague, Czech Republic, 118-124.
 • Agada, J. E., and D. Philip. 2002. A Logit analysis of the participation in the Nigerian agricultural insurance scheme by maize growing farmers in Kaduna State. ASSET Series A 2 (1): 157-162.
 • Akçaöz, H., B. Özkan ve H. Kızılay. 2006. Antalya ilinde tarımsal üretimde risk yönetimi ve tarım sigortası uygulamaları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 93-103.
 • Akhtar, S., G. Li, A. Nazir, A. Razzaq, R. Ullah, M. Faisal, M. Naseer., and M.H. Raza. 2019. Maize production under risk: The simultaneous adoption of off-farm income diversification and agricultural credit to manage risk. Journal of Integrative Agriculture 18: 460–470.
 • Akinola, B.D. 2014. Determinants of farmers’ adoption of agricultural insurance: the case of poultry farmers in Abeokuta Metropolis of Ogun State, Nigeria. British Journal of Poultry Sciences 3 (2): 36-41.
 • Akter, S., T. J. Krupnik, F. Rossi., and F. Khanam. 2016. The influence of gender and product design on farmers’ preferences for weather indexed crop insurance. Global Environmental Change 38: 217–229.
 • Aydın, B., E. Özkan, H. Hurma ve F. Yılmaz. 2016. Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı. Derim 33 (2):249-262.
 • Bal, H.S.G., R. Yüzbaşıoğlu., and E. Kaplan. 2019. Behaviour of hazelnut producers for agricultural insurance and determination of factors affecting it: Case study of Bulancak District of Giresun Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 7(11): 2025-2029.
 • Boyd, M., J. Pai, Q. Zhang, H. Wang., and K. Wang. 2011. Factors affecting crop insurance purchases in China: The Inner Mongolia region. China Agricultural Economic Review 3: 441-450.
 • Cadot, J. 2015. Agency costs of vertical integration - The case of family firms, investor-owned firms, and cooperatives in the French wine industry. Agricultural Economics 46: 187-194.
 • Cai, J., and C. Song. 2017. Do disaster experience and knowledge affect insurance take-up decisions? Journal of Development Economics 124: 83-94.
 • Du, X., D. A. Hennessy., and H. Feng. 2014. A natural resource theory of U.S. crop insurance contract choice. American Journal of Agricultural Economics 96: 232-252.
 • Du, X., J. Ifft, L. Lu., and D. Zilberman. 2015. Marketing contracts and crop Insurance. American Journal of Agricultural Economics 97: 1360-1370.
 • Ertan, A. ve M. Gök. 2012. Eğirdir ilçesi tarım üreticilerinin tarım sigortası yaptırmaya karar verme sürecinde etkili olan faktörlerin analizi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 3 (5): 66-76.
 • Farzaneh, M., M. S. Allahyari, C. A. Damalas., and A. Seidavi. 2017. Crop insurance as a risk management tool in agriculture: The case of silk farmers in northern Iran. Land Use Policy 64: 225-232.
 • Fischer, E., and M. Qaim. 2012. Linking smallholders to markets: Determinants and impacts of farmer collective action in Kenya. World Development 40: 1255-1268.
 • Gbigbi, T.M., and G. O. Ndubuokwu. 2022. Determinants of agricultural insurance patronage among crop farmers in Delta north agricultural zone, Delta State, Nigeria. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 59(2): 235-248.
 • Ghosh, R.K., V. Patil., and N. Tank. 2022. Participation dynamics in multiple-peril agricultural insurance: Insights from India. International Journal of Disaster Risk Reduction 70: 1-13.
 • Ginder, M., A. D. Spaulding, K. W. Tudor., and J. R. Winter. 2009. Factors affecting crop insurance purchase decisions by farmers in northern Illinois. Agricultural Finance Review 69: 113-125.
 • Goodwin, B. K. 1993. An empirical analysis of the demand for multiple peril crop insurance. American Journal of Agricultural Economics 75: 425-434.
 • Goodwin, B. K. 1994. Premium rate determination in the federal crop insurance program: What do averages have to say about risk? Journal of Agricultural and Resource Economics 19: 382-395.
 • Gülçubuk, B., and E. Güneş. 2010. Applicable agricultural insurance models at the rural area: A case study from Turkey. Scientific Research and Essays 5(9): 837-844.
 • Gülseven, O. 2020. Estimating the demand factors and willingness to pay for agricultural insurance. Australian Journal of Engineering Research 1: 13-18.
 • Hayran, S., A. Berk ve H. İmamoğlu. 2020. Yem bitkisi üreticilerinin tarım sigortası yaptırma kararlarına etki eden faktörler: Balıkesir ili örneği. Ziraat Mühendisliği 369: 22-29.
 • İpekçioğlu, Ş., T. Işgın, T. Monis, G. Saner ve A. Bilgiç. 2010. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası yaptırma istekliliğinin belirlenmesi. Türkiye IX. Tarim Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, 2010. 259-265.
 • Ito, J., Z. Bao., and Q. Su. 2012. Distributional effects of agricultural cooperatives in China: Exclusion of smallholders and potential gains on participation. Food Policy 37: 700-709.
 • Just, R. E., L. Calvin., and J. Quiggin. 1999. Adverse selection in crop insurance: Actuarial and asymmetric information incentives. American Journal of Agricultural Economics 81: 834-849.
 • Kabaoğlu, H. ve A. Birinci. 2019. Fındık üreticilerinin tarım sigortasına olan yaklaşımları ve geleceğe yönelik tutumlarının belirlenmesi: Düzce ili örneği. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(3): 1719-1728.
 • Kale, J. G., and R.P. Kadam. 2012. Knowledge of farmers about national agricultural insurance scheme. Journal of Agriculture and Research Technology 37 (2): 281-285.
 • Kızıloğlu, R. 2017. Üreticilerin tarım sigortası yaptırmaya etkileyen faktörlerin belirlenmesi Konya ili Akşehir ilçesi örneği. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 32(1): 19-26.
 • Lakshmi, A. 2021. Perception of farmers on agriculture insurance schemes. JAC : A Journal Of Composition Theory 14 (4): 176-182.
 • Li, C.S., C.C. Liu., and Y. Zhang. 2017. Determinants of agricultural household demand for insurance in China from 2004 to 2007. China Agricultural Economic Review 9(4): 660-667.
 • Liesivaara, P., and S. Myyrä. 2014. Willingness to pay for agricultural crop insurance in the northern EU. Agricultural Finance Review 74: 539-554.
 • Lin, G., and S. Wang. 2013. Farmers’ willingness to pay for poultry insurance: An empirical study. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition) 13: 53-58.
 • Liu, F., C. P. Corcoranb, J. Taoa., and J. Cheng. 2016. Risk perception, insurance recognition and agricultural insurance behavior-An empirical based on dynamic panel data in 31 provinces of China. International Journal of Disaster Risk Reduction 20: 19-25.
 • Lu, W., A. Latif., and R. Ullah. 2017. Simultaneous adoption of contract farming and off-farm diversification for managing agricultural risks: The case of flue-cured Virginia tobacco in Pakistan. Natural Hazards 86: 1347-1361.
 • Ma, W., and A. Abdulai. 2016. Does cooperative membership improve household welfare? Evidence from apple farmers in China. Food Policy 58: 94-102.
 • Ma, W., and A. Abdulai. 2017. The economic impacts of agricultural cooperatives on smallholder farmers in rural China. Agribusiness 33: 537-551.
 • Ma, W., and A. Abdulai. 2019. IPM adoption, cooperative membership and farm economic performance. China Agricultural Economic Review 11: 218-236.
 • Makki, S. S., and A. Somwaru. 2001. Evidence of adverse selection in crop insurance markets. The Journal of Risk and Insurance 68: 658-708.
 • Malini, R., and İ. Malini. 2021. Farmers’ Opinion on Cost and Benefit of Agriculture Insurance. Eurasian Journal of Higher Education 2(3): 19-35.
 • Mandiaye, D., S. Kazuki., and D. Aliou. 2019. The determinants of the adoption of agricultural insurance program: The case of rice in the Senegal River Valley. 6th African Conference of Agricultural Economists, September 23-26, 2019, Abuja, Nigeria. 1-18.
 • Mirakzadeh, A., M. Dorani, E.N. Kakavand., and M. Savari. 2013. Study of influential factors on farmer’s satisfaction from agricultural crops insurance (Case study: Divandarreh province). The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran, December: 25-26.
 • Mishra, A. K., and H. S. El-Osta. 2002. Managing risk in agriculture through hedging and crop insurance: What does a national survey reveal? Agricultural Finance Review 62: 135-148.
 • Mojo, D., C. Fischer., and T. Degefa. 2017. The determinants and economic impacts of membership in coffee farmer cooperatives: Recent evidence from rural Ethiopia. Journal of Rural Studies 50: 84-94.
 • Moschini, G., and D. A. Hennessy. 2001. Uncertainty, risk aversion, and risk management for agricultural producers. Handbook of Agricultural Economics 1: 87-153.
 • Nain, M. S., R. Singh., and J. R. Mishra. 2017. A study of farmers’ awareness on agricultural insurance schemes in Southern Haryana. Indian Journal of Extension Education 53(4): 75-79.
 • Nalinci, S. ve H. Kızılaslan. 2019. Amasya ilindeki üreticilerin riske karşı tutumları ve tarım sigortası karar sürecinde etkili olan faktörlerin analizi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD) 8 (2): 98-112.
 • Ning, M., M. Qi, L. Xing and F. Zhong. 2006. Empirical analysis on farmers’ willingness to pay for crop insurance: A case study on Manas Valley, Xinjiang. Chinese Rural Economy 26: 43-51.
 • Nurmet, M., K. Lemsalu., and A. Põder. 2016. Agricultural insurance in Estonia: Current situation and farmers’ willingness to use crop insurance. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 10 (1): 122-128.
 • Oğuz, C.. and S.M. Diyanah. 2021. The analysis of factors affecting farmers to take out agricultural insurance: A case study of Altınekin District, Konya province of Turkey. European Countrys 13(4): 806-818.
 • Ojetunde, B.S., M.O. Adewumi, B.O. Agboola., O.T. Obalola. 2020. Production efficiencies of the Nigerian Agricultural insurance corporation beneficiaries a case study of livestock farmers in Kwara State, Nigeria. The Journal of Development Practice 6: 14-22.
 • Okpukpara, B.C., O. Adebayo., and I.C. Ukwuaba. 2021. Smallholder farmers’ access to agricultural insurance schemes: an analysis of the inhibitors in Kogi State, Nigeria. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 9(12): 2159-2165.
 • Peng, K., L. Xi., and K. Peng. 2012. An empirical study on factors affecting farmers’ willingness to pay for rice insurance: Based on experience data of 1772 farmers in 34 regions of Guangdong Province. Insurance Studies 33: 33-43.
 • Pezikoğlu, F., M.E. Ergün, M. Öztürk, A. Altıntaş ve M. Uçar. 2012. Bursa ilinde bitkisel ürün sigortası uygulamalarına yönelik çiftçi yaklaşımı. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya. 1098-1102.
 • Qin, T., X. Gu, Z. Tian, H. Pan, J. Deng., and L. Wan. 2016. An empirical analysis of the factors influencing farmer demand for forest insurance: Based on surveys from Lin’an County in Zhejiang Province of China. Journal of Forest Economics 24: 37-51.
 • Rao, N. M. 2020. Farmers perception and awareness about agriculture insurance scheme: A study of North Karnataka. Journal of Management and Science 10(3): 33-40.
 • Sargazi, A., M. Salarpour., and M.M. Hejazi. 2013. Effective factors on the demand of insurance of agricultural crops in Sistan area (of Iran). Journal of Agricultural Economics and Development 2(3): 90-94.
 • Shaik, S. 2013. Crop insurance adjusted panel data envelopment analysis efficiency measures. American Journal of Agricultural Economics 95: 1155-1177.
 • Sherrick, B. J., P. J. Barry and G. D. Schnitkey. 2003. Farmers’ preferences for crop insurance attributes. Review of Agricultural Economics 25: 415-429.
 • Sherrick, B. J., and P. J. Barry. 2004. Factors influencing farmers’ crop insurance decision. American Journal of Agricultural Economics 86: 103-114.
 • Sihem, E. 2019. Economic and socio-cultural determinants of agricultural insurance demand across countries. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 18: 177-187.
 • Song, Y., R. Jiang, X. Peng., and Y. Li. 2021. Analysis of farmers' cognition, purchase intention and agricultural insurance development status: Taking Yunnan province as an example. Advances in Economics, Business and Management Research 185: 627-641.
 • Stephen, O.B., O.E.B. Emmanuel., and A.O. Matthew, 2021. Production efficiencies of the Nigerian Agricultural Insurance Corporation (NAIC) Insured and Non-NAIC Insured livestock farmers in Kwara State, Nigeria. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 9(1): 50-55.
 • Sun, X. 2008. Crop insurance knowledge, trust on government and demand for crop insurance: An empirical study of peasant households’ willingness-to-pay in Huai’an, Jiangsu Province. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition) 8: 48-54.
 • Tan, S., B. Everest ve A. Özen. 2012. Üreticilerin tarım sigortası konusunda talep ve eğilimlerinin incelenmesi: Çanakkale ili Lapseki ilçesi örneği. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya. 1207-1214.
 • Taşcı, R., S. Karabak, R. Demirtaş ve B. Gülçubuk. 2014. Ankara, Çorum ve Kayseri illerinde çiftçilerin risk yönetimi ve tarım sigortası uygulamaları. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun. 1035-1041.
 • Thennakoon, T.M.M.P., and Y.M.C. Gunaratne. 2012. Investigation of factors affecting agricultural insurance demand in Sri Lanka. Proceedings of the Research Symposium of Uva Wellassa University, November 22-23.
 • Trebbin, A. 2014. Linking small farmers to modern retail through producer organizations: Experiences with producer companies in India. Food Policy 45: 35-44.
 • Tufan, H., S. Pahsa, B. Işık, E. Bağcı, F. Demir ve T. Akın. 2019. Türkiye’de tarım sigortaları: Aydın ilindeki üreticilerin tarım sigortası bilinci. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 4(1): 44-60.
 • Tümer, E. İ. 2011. Bitkisel ürün sigortası yaptırma isteğinin belirlenmesi: Tokat ili örneği. Atatürk Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi 42(2): 153-157.
 • Vandeveer, M. L. 2001. Demand for area crop insurance among litchi producers in northern Vietnam. Agricultural Economics 26: 173-184.
 • Velandia, M., R. M. Rejesus, T. O. Knight., and B. J. Sherrick. 2009. Factors affecting farmers’ utilization of agricultural risk management tools: The case of crop insurance, forward contracting, and spreading sales. Journal of Agricultural and Applied Economics 41: 107-123.
 • Wollni, M., and M. Zeller. 2007. Do farmers benefit from participating in specialty markets and cooperatives? The case of coffee marketing in Costa Rica. Agricultural Economics 37: 243-248.
 • Wossen, T., T. Abdoulaye, A. Alene, M. G. Haile, S. Feleke, A. Olanrewaju., and V. Manyong. 2017. Impacts of extension access and cooperative membership on technology adoption and household welfare. Journal of Rural Studies 54: 223-233.
 • Xiao-qiao, L. 2011. Factors that affect farmers behaviors on participating in policy oriented agricultural insurance in the pilot area- a case of insurance on apple in Luochuan County, Shaanxi Province. Asian Agricultural Research 3(3): 70-74.
 • Yan-yuan, Z., J. Guang-wei., and Z. Jin-tao. 2019. Farmers using insurance and cooperatives to manage agricultural risks: A case study of the swine industry in China. Journal of Integrative Agriculture 18(12): 2910-2918.
 • Yavuz, G.G. ve H. Tatlıdil. 2011. Üreticilerin tarım sigortası yaptırma kararlarında etkili olan faktörler: Polatlı ilçesi örneği. Ziraat Mühendisliği Temmuz- Aralık (357): 34-41.
 • Yazgı, F.E. ve E. Olhan. 2018. Türkiye tarım sigortası sisteminde görülen sorunlar ve alternatif model arayışı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15(1): 39-45.
 • Ye, T., M. Wang, W. Hu, Y. Liu., and P. Shi. 2017. High liabilities or heavy subsidies: Farmers’ preferences for crop insurance attributes in Hunan, China. China Agricultural Economic Review 9: 588-606.
 • Yıldız, L. 2022. Bursa ili Gürsu ilçesinde üreticilerin tarım sigortası yaptırma tercihini etkileyen faktörler. Uludağ Üniversitesi, , Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Yılmaz, G., 2022. Mersin ili Toroslar ilçesinde tarım sigortası uygulamalarının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Zeuli, K. A. 1999. New risk-management strategies for agricultural cooperatives. American Journal of Agricultural Economics 81: 1234-1239.
 • Zheng, S., Z. Wang., and S. Song. 2011. Farmers’ behaviors and performance in cooperatives in Jilin Province of China: A case study. The Social Science Journal 48: 449-457.
 • Zheng, S., Z. Wang., and T. O. Awokuse. 2012. Determinants of producers’ participation in agricultural cooperatives: Evidence from Northern China. Applied Economic Perspectives and Policy 34: 167-186.
 • Zhou, X., P. Liao., and K. Wang. 2018. Is the “One Province One Rate” premium policy reasonable for Chinese crop insurance? The case in Jilin Province. Journal of Integrative Agriculture 17: 208-219.
 • Ze-ying, H., A. Zuo, S. Jun-mao., and G. Yan-zhi. 2020. Potato farmers’ preference for agricultural insurance in China: An investigation using the choice experimental method. Journal of Integrative Agriculture 19(4): 1137-1148.
 • Zubor-Nemes, A., J. Fogarasi, A. Molnár., and G. Kemény. 2018. Farmers’ responses to the changes in Hungarian agricultural insurance system. Agricultural Finance Review 78(2): 275-288.
APA Akcaoz H, GÜZEL A, Top Metin B, Redzepi V (2023). Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. , 1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
Chicago Akcaoz Handan,GÜZEL AYŞENUR,Top Metin Büşra,Redzepi Valjon Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. (2023): 1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
MLA Akcaoz Handan,GÜZEL AYŞENUR,Top Metin Büşra,Redzepi Valjon Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. , 2023, ss.1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
AMA Akcaoz H,GÜZEL A,Top Metin B,Redzepi V Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. . 2023; 1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
Vancouver Akcaoz H,GÜZEL A,Top Metin B,Redzepi V Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. . 2023; 1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
IEEE Akcaoz H,GÜZEL A,Top Metin B,Redzepi V "Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi." , ss.1 - 18, 2023. 10.18615/anadolu.1185797
ISNAD Akcaoz, Handan vd. "Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". (2023), 1-18. https://doi.org/10.18615/anadolu.1185797
APA Akcaoz H, GÜZEL A, Top Metin B, Redzepi V (2023). Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 33(1), 1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
Chicago Akcaoz Handan,GÜZEL AYŞENUR,Top Metin Büşra,Redzepi Valjon Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 33, no.1 (2023): 1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
MLA Akcaoz Handan,GÜZEL AYŞENUR,Top Metin Büşra,Redzepi Valjon Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.1, 2023, ss.1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
AMA Akcaoz H,GÜZEL A,Top Metin B,Redzepi V Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2023; 33(1): 1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
Vancouver Akcaoz H,GÜZEL A,Top Metin B,Redzepi V Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2023; 33(1): 1 - 18. 10.18615/anadolu.1185797
IEEE Akcaoz H,GÜZEL A,Top Metin B,Redzepi V "Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi." ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 33, ss.1 - 18, 2023. 10.18615/anadolu.1185797
ISNAD Akcaoz, Handan vd. "Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Ortak Olmayan Üreticilerin Tarım Sigortası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 33/1 (2023), 1-18. https://doi.org/10.18615/anadolu.1185797