Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 633 - 663 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18074/ckuiibfd.1199305 İndeks Tarihi: 31-07-2023

OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi

Öz:
Çalışmada inovasyonun ekonomik büyüme sürecinde yüksek katma değere sahip olan otomotiv sektörünün rekabet gücü üzerindeki etkisinin belirlemesi amaçlanmaktadır. Bunun için çalışmada OICA (Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü-International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi AB (14) ülkeleri ve 1995-2020 dönemi ele alınmıştır. Çalışmada panel veri analizinin yanı sıra yatay kesit bağımlılığını dikkate alan testler kullanılmıştır. Analiz sonucunda, panele ait inovasyon göstergelerinde sadece petrol tüketimi değişkenin otomotiv sektörü rekabetinde azaltıcı bir etkisinin olduğu gözlenmiştir. Ülkelere ait analiz sonuçları incelendiğinde ise her ülke için faklı inovasyon göstergelerinin rekabet gücünü etkilediği tespit edilmiştir. Genel olarak sanayi katma değeri ve eğitim harcamaları değişkenlerinin rekabet gücü üzerinde etkili olduğu ve bu etkinin incelenen ülkeler açısından farklı oldukları belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; özellikle beşeri sermaye göstergesi olarak kullanılan eğitim harcamalarının ve teknolojik gösterge olarak kullanılan sanayi katma değerinin rekabet üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu değişkenlere ait girdilerin iyileştirilmesi otomotiv sektörü rekabetini olumlu yönde etkileyeceği ifade edilebilir.
Anahtar Kelime: Rekabet gücü inovasyon otomotiv panel veri analizi AB

The Impact of Innovation Determinants on Automotive Industry Competitiveness in OICA Member EU (14) Countries

Öz:
In the study, it is aimed determining the effect of innovation on the competitiveness of the automotive sector, which has high added value in the economic growth process. For this purpose, EU (14) countries that are members of OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) and the period 1995-2020 are discussed. In addition to panel data analysis, tests that take into account cross-sectional dependency were used in the study. As a result of the analysis, it was observed that only the oil consumption variable in the innovation indicators of the panel had a reducing effect on the competition in the automotive sector. When the analysis results of the countries are examined, it has been determined that different innovation indicators for each country affect the competitiveness. In general, it has been determined that the variables of industry value added and education expenditures are effective on competitiveness and this effect is different in terms of the countries examined. According to the analysis results; Considering the impact of education expenditures used as a human capital indicator and industrial value added used as a technological indicator on competition, it can be stated that improving the inputs of these variables will positively affect the competition in the automotive sector.
Anahtar Kelime: Competitiveness innovation automotive panel data analysis EU

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KOPUK E, BAYRAC H (2023). OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. , 633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
Chicago KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. (2023): 633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
MLA KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. , 2023, ss.633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
AMA KOPUK E,BAYRAC H OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. . 2023; 633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
Vancouver KOPUK E,BAYRAC H OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. . 2023; 633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
IEEE KOPUK E,BAYRAC H "OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi." , ss.633 - 663, 2023. 10.18074/ckuiibfd.1199305
ISNAD KOPUK, Ezgi - BAYRAC, Huseyin Naci. "OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi". (2023), 633-663. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1199305
APA KOPUK E, BAYRAC H (2023). OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
Chicago KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13, no.2 (2023): 633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
MLA KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, 2023, ss.633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
AMA KOPUK E,BAYRAC H OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2023; 13(2): 633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
Vancouver KOPUK E,BAYRAC H OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2023; 13(2): 633 - 663. 10.18074/ckuiibfd.1199305
IEEE KOPUK E,BAYRAC H "OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi." Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, ss.633 - 663, 2023. 10.18074/ckuiibfd.1199305
ISNAD KOPUK, Ezgi - BAYRAC, Huseyin Naci. "OICA Üyesi AB (14) Ülkelerinde İnovasyon Belirleyicilerinin Otomotiv Sektörü Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13/2 (2023), 633-663. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1199305