Yıl: 2023 Cilt: 63 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 23 - 30 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.16955/bitkorb.1095875 İndeks Tarihi: 15-01-2024

Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province

Öz:
Wheat is nowadays the most important source of food on earth. Many pest species have been identified that affect wheat yield and quality negatively. This study was conducted to identify harmful and beneficial insect (predator) species and of the distribution of Sunn pest in wheat cultivation areas in the districts (Siirt province Merkez, Kurtalan, Eruh, Tillo, Şirvan, Pervari, and Baykan) of Siirt Province, Türkiye in 2018 and 2019. Samplings were taken periodically for 1-2 weeks from April to July. The sweep nets, frame, pitfall trap, and visual control methods were used for sampling. At the end of the study, 42 species belonging to 6 orders and 25 families were determined. The distributions of the species were recorded as 27 species belonging to 12 families in Coleoptera, 10 species belonging to 7 families in Hemiptera, 2 species belonging to 2 families in Neuroptera, and 1 species belonging to each family in Hymenoptera, Orthoptera and Diptera. The most common and abundant species: the main pest Eurygaster integriceps Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridae), the secondary pests Aelia acuminata (Linnaeus, 1758), Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Pentatomidae), Cephus pygmaeus (Linnaeus, 1767) (Hymenoptera: Cephidae) Gryllus bimaculatus De Geer, 1773, (Orthoptera: Gryllidae) were determined. In the study, a total of 16 species were identified, which is the first record for the local fauna of Siirt province. The highest average density of E. integriceps (2 adult + nymph / m2) was found in the Garzan and Gozpinari locations of the Kurtalan district. Besides, among the beneficial species, general predators Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) and Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) are remark as the most common species
Anahtar Kelime: Eurygaster integriceps harmful predator Siirt wheat

Siirt ili buğday ekiliş alanlarında bulunan zararlı ve predatör türler ve Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae)’in yayılışı ve yoğunluğunun belirlenmesi

Öz:
Buğday, günümüzde dünyanın en önemli besin kaynağıdır. Buğday verimini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen birçok zararlı böcek türü tespit edilmiştir. Bu çalışma 2020-2021 yıllarında Siirt ili ve ilçeleri (Merkez, Kurtalan, Eruh, Tillo, Şirvan, Pervari ve Baykan)’nde buğday ekiliş alanlarında bulunan zararlı ve yararlı böcek (predatör) türlerinin belirlenmesi ve zararlı Eurygaster integriceps Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridae)’in yayılışının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Örneklemeler nisan-temmuz aylarında 1-2 haftalık aralıklarla yapılmıştır. Çalışmada atrap, çerçeve, çukur tuzaklar ve gözle kontrol yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonunda 6 takım ve 25 familyaya bağlı 42 tür saptanmıştır. Türlerin dağılımları Coleoptera takımında 12 familyaya bağlı 27 tür, Hemiptera takımında 7 familyaya bağlı 10 tür, Neuroptera takımında 2 familyaya bağlı 2 tür, Hymenoptera, Orthoptera ve Diptera takımlarında 1’er familyaya bağlı 1’er tür olarak kaydedilmiştir. Bu türler içerisinde en yaygın ve yoğun türler: ana zararlı E. integriceps, ikincil zararlılar Aelia acuminata (Linnaeus, 1758), Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Pentatomidae), Cephus pygmaeus (Linnaeus, 1767) (Hymenoptera: Cephidae) ve Gryllus bimaculatus (De Geer, 1773) (Orthoptera: Gryllidae) belirlenmiştir. Çalışmada Siirt ilinin lokal faunası için ilk kayıt niteliğinde olan toplam 16 tür tespit edilmiştir. Ayrıca E. integriceps'ın en yüksek ortalama yoğunluğu (2 ergin + nimf / m2) Kurtalan ilçesi Garzan ve Gözpınarı lokasyonlarında bulunmuştur. Bunlara ilaveten faydalı türler arasında genel predatör Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) ve Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) en yaygın türler olarak dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelime: buğday Eurygaster integriceps predatör Siirt zararlı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA dilmen h, Kaplan C, Ozgokce M, Çiftçi M, özer dilmen m, Pala F, Kaplan M (2023). Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. , 23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
Chicago dilmen halil,Kaplan Cevdet,Ozgokce Mehmet Salih,Çiftçi Mustafa Cemal,özer dilmen meryem,Pala Firat,Kaplan Mehmet Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. (2023): 23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
MLA dilmen halil,Kaplan Cevdet,Ozgokce Mehmet Salih,Çiftçi Mustafa Cemal,özer dilmen meryem,Pala Firat,Kaplan Mehmet Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. , 2023, ss.23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
AMA dilmen h,Kaplan C,Ozgokce M,Çiftçi M,özer dilmen m,Pala F,Kaplan M Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. . 2023; 23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
Vancouver dilmen h,Kaplan C,Ozgokce M,Çiftçi M,özer dilmen m,Pala F,Kaplan M Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. . 2023; 23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
IEEE dilmen h,Kaplan C,Ozgokce M,Çiftçi M,özer dilmen m,Pala F,Kaplan M "Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province." , ss.23 - 30, 2023. 10.16955/bitkorb.1095875
ISNAD dilmen, halil vd. "Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province". (2023), 23-30. https://doi.org/10.16955/bitkorb.1095875
APA dilmen h, Kaplan C, Ozgokce M, Çiftçi M, özer dilmen m, Pala F, Kaplan M (2023). Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. Bitki Koruma Bülteni, 63(2), 23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
Chicago dilmen halil,Kaplan Cevdet,Ozgokce Mehmet Salih,Çiftçi Mustafa Cemal,özer dilmen meryem,Pala Firat,Kaplan Mehmet Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. Bitki Koruma Bülteni 63, no.2 (2023): 23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
MLA dilmen halil,Kaplan Cevdet,Ozgokce Mehmet Salih,Çiftçi Mustafa Cemal,özer dilmen meryem,Pala Firat,Kaplan Mehmet Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. Bitki Koruma Bülteni, vol.63, no.2, 2023, ss.23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
AMA dilmen h,Kaplan C,Ozgokce M,Çiftçi M,özer dilmen m,Pala F,Kaplan M Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. Bitki Koruma Bülteni. 2023; 63(2): 23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
Vancouver dilmen h,Kaplan C,Ozgokce M,Çiftçi M,özer dilmen m,Pala F,Kaplan M Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province. Bitki Koruma Bülteni. 2023; 63(2): 23 - 30. 10.16955/bitkorb.1095875
IEEE dilmen h,Kaplan C,Ozgokce M,Çiftçi M,özer dilmen m,Pala F,Kaplan M "Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province." Bitki Koruma Bülteni, 63, ss.23 - 30, 2023. 10.16955/bitkorb.1095875
ISNAD dilmen, halil vd. "Determination of harmful and beneficial predator insect species and the distribution and density of Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in wheat-cultivated areas of Siirt province". Bitki Koruma Bülteni 63/2 (2023), 23-30. https://doi.org/10.16955/bitkorb.1095875