Yıl: 2022 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1183 - 1204 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26745/ahbvuibfd.1053637 İndeks Tarihi: 18-09-2023

Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları

Öz:
Yönetim alanında oldukça yoğun bir şekilde çalışılan örgüt kültürü, Türk literatüründe de oldukça ilgi görmüş ve bu alanda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar doğrultusunda mevcut durumun ortaya konulması, genel eğilimin tespit edilmesi ve bu bağlamda yapılacak çalışmalara bir yön gösterme amacıyla, Türkiye’ de örgüt kültürü alanında yazılan 136 makale belirli kıstaslar açısından incelenmiştir. İnceleme sonucunda, örgüt kültürünün çok sayıda değişken ile birlikte ele alındığı, yöntem açısından yapılan çalışmaların birbirleriyle büyük oranda benzerlik gösterdiği, araştırma yöntemi olarak büyük ölçüde nicel yöntem tercih edildiği, nitel araştırmaların sayısının azlığı nedeniyle bu yönde bir eksiklik olduğu, bazı çalışmalarda gerekli olan geçerlik ve güvenirlik analizlerinin bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yapılmadığı, çalışmaların hemen hemen yarısında araştırmanın dayandırıldığı örgüt kültürü modeli ile ilgili olarak açık bir ifadeye yer verilmediği, örgüt kültürünün aracı ve düzenleyici değişken olarak kullanıldığı çalışmaların sınırlı olduğu, nicel araştırmalarda uygulamanın yapıldığı sektörlerde, eğitim ve imalat sektörlerinin daha ön plana çıktığı, diğer sektörlerde görece daha az sayıda çalışmanın olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Yönetim örgüt kültürü bibliyometrik analiz

Bibliometric Analysis of Organizational Culture Studies in Turkish Literature: Years 2010-2020

Öz:
Organizational culture, which has been studied intensively in the field of management, has also attracted a lot of attention in the Turkish literature and many types of research have been done in this field. In line with these researches, 136 articles written in the field of organizational culture in Turkey were examined in terms of certain criteria in order to reveal the current situation, to determine the general trend, and to show a direction for the studies to be done in this context. As a result of the examination, it was concluded that the organizational culture was handled with many variables, the studies conducted in terms of the method were largely similar to each other, the quantitative method was largely preferred as the research method, there was a deficiency in this direction due to the low number of qualitative studies, and the validity and reliability required in some studies. Reliability analyzes are not carried out in accordance with scientific research methods, almost half of the studies do not include a clear statement about the organizational culture model on which the research is based, the studies in which organizational culture is used as a tool and regulatory variable are limited, and in the sectors where the application is made in quantitative research, education and manufacturing sectors are more has been to be very prominent.
Anahtar Kelime: Management organizational culture bibliometric analysis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÇETINKAYA B, Göksel A (2022). Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. , 1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
Chicago ÇETINKAYA BERRAK DENIZ,Göksel Aykut Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. (2022): 1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
MLA ÇETINKAYA BERRAK DENIZ,Göksel Aykut Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. , 2022, ss.1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
AMA ÇETINKAYA B,Göksel A Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. . 2022; 1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
Vancouver ÇETINKAYA B,Göksel A Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. . 2022; 1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
IEEE ÇETINKAYA B,Göksel A "Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları." , ss.1183 - 1204, 2022. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
ISNAD ÇETINKAYA, BERRAK DENIZ - Göksel, Aykut. "Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları". (2022), 1183-1204. https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1053637
APA ÇETINKAYA B, Göksel A (2022). Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), 24(3), 1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
Chicago ÇETINKAYA BERRAK DENIZ,Göksel Aykut Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) 24, no.3 (2022): 1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
MLA ÇETINKAYA BERRAK DENIZ,Göksel Aykut Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.24, no.3, 2022, ss.1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
AMA ÇETINKAYA B,Göksel A Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online). 2022; 24(3): 1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
Vancouver ÇETINKAYA B,Göksel A Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online). 2022; 24(3): 1183 - 1204. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
IEEE ÇETINKAYA B,Göksel A "Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları." Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), 24, ss.1183 - 1204, 2022. 10.26745/ahbvuibfd.1053637
ISNAD ÇETINKAYA, BERRAK DENIZ - Göksel, Aykut. "Türk Literatüründe Örgüt Kültürü Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: 2010-2020 Yılları". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) 24/3 (2022), 1183-1204. https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1053637